قیمت ترون (TRX)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
پرشین والت
پرشین والت
17,163 ریال 0 ریال 266 (1.55%) 17,429 ریال - -
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
16,580 ریال 16,787 ریال 301 (1.82%) 16,900 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۳
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
0 ریال 16,470 ریال 0 (%) - - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۱
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
16,820 ریال 0 ریال 0 (0%) 16,820 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزان بیت
ارزان بیت
18,200 ریال 0 ریال 0 (0%) 18,200 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
17,220 ریال 0 ریال 60 (0.35%) 17,300 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
17,260 ریال 16,140 ریال 270 (1.56%) 17,640 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۲
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
17,330 ریال 0 ریال 240 (1.38%) 17,570 ریال - -
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
16,780 ریال 16,630 ریال 350 (2.09%) 17,130 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۴
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
16,458 ریال 0 ریال 0 (0%) 17,398 ریال - -
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
16,868 ریال 16,548 ریال 407 (2.41%) 17,275 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۳
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
16,890 ریال 0 ریال 360 (2.13%) 17,250 ریال - -
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
17,492 ریال 17,234 ریال 157,388 (899.77%) 176,840 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۱۷:۳۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
17,040 ریال 16,370 ریال 300 (1.76%) 17,340 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
16,800 ریال 16,450 ریال 330 (1.96%) 17,150 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
16,840 ریال 0 ریال 230 (1.37%) 17,090 ریال - -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
16,820 ریال 0 ریال 110 (0.65%) 17,130 ریال - -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
16,820 ریال 16,590 ریال 280 (1.66%) 17,110 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۷
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
18,380 ریال 0 ریال 280 (1.52%) 18,660 ریال - -
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
17,190 ریال 17,010 ریال 50 (0.29%) 17,240 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۱۰
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
16,203 ریال 16,686 ریال 289 (1.78%) 16,516 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۰
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
17,900 ریال 17,102 ریال 620 (3.59%) 17,900 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۰۰:۱۹
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
16,800 ریال 16,310 ریال 350 (2.08%) 17,160 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
سیتکس
سیتکس
16,990 ریال 0 ریال 0 (0%) 17,699 ریال - -
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
17,100 ریال 16,440 ریال 360 (2.11%) 17,460 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۱
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
16,830 ریال 0 ریال 220 (1.31%) 17,070 ریال - -
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
16,800 ریال 16,460 ریال 320 (1.9%) 17,140 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
16,990 ریال 0 ریال 110 (0.65%) 17,150 ریال - -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
16,946 ریال 16,636 ریال 321 (1.89%) 17,276 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
16,800 ریال 0 ریال 320 (1.9%) 17,120 ریال - -
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
17,550 ریال 0 ریال 330 (1.88%) 17,880 ریال - -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
17,700 ریال 17,440 ریال 20 (0.11%) 17,950 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ - ۱۶:۲۱
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
16,930 ریال 16,700 ریال 320 (1.89%) 17,260 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۱۱
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی