قیمت نئو (NEO)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
نوبیتکس
نوبیتکس
8,470,380 ریال 0 ریال 98,810 (1.17%) 8,769,960 ریال 8,468,110 ریال -
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
8,199,144 ریال 8,089,582 ریال 669,439 (8.16%) 8,875,862 ریال 8,115,273 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
8,921,890 ریال 0 ریال 0 (0%) 8,921,890 ریال 8,921,890 ریال -
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
8,360,490 ریال 7,952,660 ریال 590,590 (7.06%) 8,951,080 ریال 8,222,190 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
8,395,460 ریال 0 ریال 626,600 (7.46%) 9,022,060 ریال 8,283,890 ریال -
مشاهده صرافی
ارزجو
ارزجو
7,804,570 ریال 0 ریال 77,440 (0.99%) 7,882,010 ریال 7,804,570 ریال -
مشاهده صرافی
اکس نانس
اکس نانس
8,193,310 ریال 7,865,410 ریال 638,710 (7.8%) 8,832,020 ریال 8,104,650 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
8,161,978 ریال 8,055,978 ریال 666,029 (8.16%) 8,828,007 ریال 8,098,618 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
8,354,320 ریال 8,010,950 ریال 645,130 (7.72%) 8,999,450 ریال 8,266,370 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۶
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
8,199,249 ریال 7,953,272 ریال 663,501 (8.09%) 8,862,750 ریال 8,076,499 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
8,344,470 ریال 8,097,840 ریال 646,320 (7.75%) 8,990,790 ریال 8,255,990 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۵
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
8,214,280 ریال 8,128,460 ریال 614,680 (7.48%) 8,828,960 ریال 8,123,110 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۵
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
8,228,280 ریال 8,064,370 ریال 613,950 (7.46%) 8,845,740 ریال 8,143,880 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
8,228,340 ریال 0 ریال 440,640 (5.36%) 8,668,980 ریال 8,099,670 ریال -
مشاهده صرافی
بیت میت
بیت میت
8,198,870 ریال 7,283,280 ریال 587,110 (7.16%) 8,785,980 ریال 8,116,760 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
8,322,030 ریال 8,089,450 ریال 597,180 (7.18%) 8,919,210 ریال 8,229,860 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۶
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
8,247,310 ریال 0 ریال 614,560 (7.45%) 8,868,900 ریال 8,156,360 ریال -
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
7,337,610 ریال 0 ریال 204,880 (2.87%) 7,367,640 ریال 6,700,767 ریال -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
9,181,380 ریال 0 ریال 484,020 (5.27%) 9,817,160 ریال 9,163,010 ریال -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
8,335,790 ریال 8,087,050 ریال 667,290 (8.01%) 9,003,080 ریال 8,259,780 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
توران
توران
8,229,220 ریال 8,130,750 ریال 628,760 (7.64%) 8,857,980 ریال 8,136,960 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۵
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
8,266,850 ریال 0 ریال 644,122 (7.79%) 8,910,972 ریال 8,153,478 ریال -
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
8,189,310 ریال 8,123,840 ریال 560,780 (6.85%) 8,750,090 ریال 8,189,310 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
7,522,150 ریال 8,012,725 ریال 611,110 (8.12%) 8,133,260 ریال 7,443,720 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
8,221,680 ریال 8,041,150 ریال 645,100 (7.85%) 8,866,780 ریال 8,113,140 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
8,319,970 ریال 7,998,280 ریال 622,010 (7.48%) 8,970,490 ریال 8,267,180 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
8,311,190 ریال 7,891,650 ریال 623,850 (7.51%) 8,935,040 ریال 8,292,710 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۴:۰۵
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی