قیمت لایت کوین (LTC)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
پرشین والت
پرشین والت
41,589,462 ریال 0 ریال 431,835 (1.04%) 42,158,628 ریال - -
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
40,024,010 ریال 40,523,270 ریال 615,680 (1.54%) 40,786,395 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
41,808,250 ریال 39,492,340 ریال 518,740 (1.24%) 42,498,800 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۳
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
5,630,700 ریال 0 ریال 147,010 (2.61%) 5,801,080 ریال - -
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
42,276,700 ریال 0 ریال 0 (0%) 42,276,700 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزان بیت
ارزان بیت
45,584,650 ریال 0 ریال 0 (0%) 45,584,650 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
39,477,520 ریال 0 ریال 446,080 (1.13%) 40,185,730 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
41,706,550 ریال 0 ریال 658,010 (1.58%) 42,417,370 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
40,816,020 ریال 0 ریال 821,370 (2.01%) 41,637,390 ریال - -
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
44,715,830 ریال 36,606,500 ریال 1,852,500 (4.14%) 46,568,330 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۱۷:۱۲
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
40,900,000 ریال 0 ریال 0 (0%) 40,900,000 ریال - -
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
40,383,280 ریال 40,162,230 ریال 794,830 (1.97%) 41,256,780 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۴
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
39,805,428 ریال 0 ریال 0 (0%) 41,982,213 ریال - -
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
40,700,860 ریال 39,928,316 ریال 900,855 (2.21%) 41,705,012 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۲
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
40,820,000 ریال 0 ریال 250,000 (0.61%) 41,070,000 ریال - -
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
42,780,106 ریال 42,148,321 ریال 392,587,524 (917.69%) 438,646,590 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۱۷:۳۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
41,072,460 ریال 39,461,780 ریال 704,950 (1.72%) 41,943,130 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۵
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
40,586,960 ریال 39,755,260 ریال 673,440 (1.66%) 41,401,920 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
40,602,070 ریال 0 ریال 534,670 (1.32%) 41,240,640 ریال - -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
40,617,130 ریال 0 ریال 120,790 (0.3%) 41,230,540 ریال - -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
40,607,060 ریال 40,042,150 ریال 547,020 (1.35%) 41,253,870 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۷
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
43,695,320 ریال 0 ریال 689,950 (1.58%) 44,385,270 ریال - -
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
41,257,000 ریال 39,510,000 ریال 243,000 (0.59%) 41,500,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۰:۴۲
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
39,082,850 ریال 40,247,020 ریال 641,550 (1.64%) 39,870,100 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
43,189,519 ریال 40,000,200 ریال 1,691,519 (4.08%) 43,189,519 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۰۰:۱۹
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
40,500,410 ریال 39,409,010 ریال 711,740 (1.76%) 41,299,890 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۸
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
41,305,270 ریال 39,723,780 ریال 738,390 (1.79%) 42,160,510 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۷
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
40,609,450 ریال 0 ریال 1,133,810 (2.79%) 42,652,660 ریال - -
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
40,563,870 ریال 0 ریال 653,863 (1.61%) 41,366,559 ریال - -
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
40,567,440 ریال 39,736,140 ریال 653,920 (1.61%) 41,401,920 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۹
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
41,000,000 ریال 0 ریال 200,000 (0.49%) 41,399,990 ریال - -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
40,900,000 ریال 0 ریال 561,790 (1.37%) 41,461,790 ریال - -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
41,008,467 ریال 40,258,312 ریال 548,946 (1.34%) 41,692,423 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
40,446,790 ریال 0 ریال 738,540 (1.83%) 41,353,520 ریال - -
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
41,891,100 ریال 0 ریال 729,090 (1.74%) 42,736,240 ریال - -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
41,718,740 ریال 41,218,040 ریال 1,425,060 (3.54%) 42,400,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ - ۱۶:۲۶
مشاهده صرافی
گرندکس
گرندکس
46,985,470 ریال 37,588,380 ریال 0 (0%) 49,350,490 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۲۳:۵۲
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
40,877,840 ریال 40,000,000 ریال 600,430 (1.47%) 41,665,290 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۰:۲۰
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی