قیمت اتریوم (ETH)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
پرشین والت
پرشین والت
591,719,750 ریال 0 ریال 10,763,412 (1.82%) 604,890,324 ریال - -
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
567,709,870 ریال 574,791,490 ریال 16,705,130 (2.94%) 584,424,620 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
597,079,510 ریال 561,718,490 ریال 11,575,630 (1.94%) 609,546,730 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۱
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
579,177,240 ریال 0 ریال 11,540,390 (1.99%) 591,259,120 ریال - -
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
579,999,990 ریال 0 ریال 0 (0%) 579,999,990 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزان بیت
ارزان بیت
619,040,300 ریال 0 ریال 0 (0%) 619,040,300 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
563,542,680 ریال 0 ریال 9,898,100 (1.76%) 575,088,630 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
589,492,000 ریال 562,361,000 ریال 13,030,000 (2.21%) 603,009,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۷
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
597,788,270 ریال 0 ریال 10,365,610 (1.73%) 608,357,340 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
582,645,070 ریال 0 ریال 15,501,760 (2.66%) 598,590,690 ریال - -
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
606,569,770 ریال 573,361,360 ریال 20,566,100 (3.39%) 627,135,870 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۱۷:۱۲
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
610,000,000 ریال 0 ریال 8,000,000 (1.31%) 640,000,000 ریال - -
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
578,878,130 ریال 573,718,620 ریال 12,250,840 (2.12%) 591,637,730 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۷
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
571,649,910 ریال 0 ریال 0 (0%) 610,691,679 ریال - -
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
580,205,526 ریال 569,192,634 ریال 17,452,363 (3.01%) 597,743,970 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۶
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
570,000,000 ریال 0 ریال 18,800,000 (3.3%) 594,850,000 ریال - -
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
630,819,418 ریال 621,503,355 ریال 5,663,888,792 (897.86%) 6,397,534,750 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۱۷:۳۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
585,158,360 ریال 562,210,980 ریال 16,077,750 (2.75%) 601,236,110 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۶
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
576,284,080 ریال 564,474,980 ریال 15,503,760 (2.69%) 593,203,040 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۵
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
580,901,720 ریال 0 ریال 9,522,020 (1.64%) 591,167,000 ریال - -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
580,156,480 ریال 0 ریال 4,707,310 (0.81%) 590,442,710 ریال - -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
579,682,590 ریال 571,618,260 ریال 11,197,690 (1.93%) 590,967,900 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۷
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
622,359,450 ریال 0 ریال 13,612,080 (2.19%) 635,971,530 ریال - -
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
583,500,000 ریال 576,060,000 ریال 5,827,000 (1%) 589,568,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۲:۱۵
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
558,216,650 ریال 574,844,380 ریال 12,351,600 (2.21%) 571,348,450 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۸
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
603,809,012 ریال 587,000,000 ریال 8,808,963 (1.48%) 603,809,012 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۰۰:۱۹
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
578,781,510 ریال 564,660,950 ریال 14,333,740 (2.48%) 593,347,380 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۶
مشاهده صرافی
سیتکس
سیتکس
588,700,000 ریال 0 ریال 0 (0%) 623,250,000 ریال - -
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
589,210,450 ریال 566,699,920 ریال 13,855,440 (2.35%) 604,202,070 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۶
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
579,397,100 ریال 0 ریال 9,052,900 (1.56%) 588,450,000 ریال - -
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
576,252,885 ریال 0 ریال 16,673,493 (2.89%) 592,926,378 ریال - -
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
576,550,040 ریال 564,735,490 ریال 16,548,080 (2.87%) 593,159,120 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۳۴
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
581,500,000 ریال 0 ریال 10,850,000 (1.87%) 593,010,000 ریال - -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
585,700,000 ریال 0 ریال 10,300,000 (1.76%) 596,000,000 ریال - -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
584,275,375 ریال 573,587,410 ریال 13,997,280 (2.4%) 598,272,655 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
576,597,180 ریال 0 ریال 15,748,270 (2.73%) 592,345,450 ریال - -
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
590,503,710 ریال 0 ریال 16,935,720 (2.87%) 607,439,430 ریال - -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
603,495,790 ریال 595,782,990 ریال 1,944,580 (0.32%) 620,349,640 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ - ۱۶:۲۶
مشاهده صرافی
گرندکس
گرندکس
600,102,200 ریال 570,685,430 ریال 0 (0%) 633,877,300 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۲۳:۵۲
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
579,954,920 ریال 567,161,000 ریال 17,591,170 (3.03%) 597,546,090 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۰۱
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی