قیمت اتریوم کلاسیک (ETC)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
نوبیتکس
نوبیتکس
13,447,600 ریال 0 ریال 47,600 (0.36%) 13,808,440 ریال 13,370,000 ریال -
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
16,510,000 ریال 16,220,002 ریال 3,161,260 (23.68%) 16,510,000 ریال 12,100,000 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
13,500,000 ریال 0 ریال 0 (0%) 13,500,000 ریال 13,500,000 ریال -
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
12,241,180 ریال 12,077,606 ریال 1,236,767 (10.1%) 13,477,947 ریال 11,930,434 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
14,285,720 ریال 0 ریال 0 (0%) 14,285,720 ریال 14,285,720 ریال -
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
12,485,850 ریال 11,876,790 ریال 1,103,500 (8.84%) 13,589,350 ریال 12,117,790 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
12,552,940 ریال 0 ریال 1,155,070 (9.2%) 13,708,010 ریال 12,178,320 ریال -
مشاهده صرافی
ارزجو
ارزجو
10,658,920 ریال 0 ریال 70,420 (0.66%) 10,729,340 ریال 10,658,920 ریال -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
12,316,970 ریال 0 ریال 1,174,840 (9.54%) 13,491,810 ریال 12,150,310 ریال -
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
12,278,330 ریال 12,125,630 ریال 1,059,480 (8.63%) 13,407,290 ریال 11,980,460 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۷
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
12,209,291 ریال 12,050,729 ریال 1,204,590 (9.87%) 13,413,881 ریال 11,951,111 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۷
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
14,047,770 ریال 13,380,350 ریال 75,260 (0.54%) 14,567,960 ریال 14,047,770 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ - ۲۳:۰۱
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
12,223,500 ریال 11,856,795 ریال 1,253,250 (10.25%) 13,476,750 ریال 11,887,750 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
12,452,760 ریال 12,084,700 ریال 1,198,570 (9.62%) 13,651,330 ریال 12,159,610 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
12,201,030 ریال 12,140,180 ریال 1,174,870 (9.63%) 13,375,900 ریال 11,975,080 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۷
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
12,272,390 ریال 12,027,920 ریال 1,156,110 (9.42%) 13,428,500 ریال 12,016,870 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۷
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
13,083,320 ریال 0 ریال 1,319,310 (11.21%) 13,664,110 ریال 11,764,010 ریال -
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
12,405,260 ریال 12,080,190 ریال 1,138,280 (9.18%) 13,543,540 ریال 12,124,960 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
12,302,500 ریال 0 ریال 1,132,640 (9.21%) 13,435,140 ریال 12,081,150 ریال -
مشاهده صرافی
پول نو
پول نو
14,124,350 ریال 13,708,530 ریال 186,980 (1.34%) 14,281,870 ریال 13,774,510 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ - ۱۲:۲۲
مشاهده صرافی
تاپ کنز
تاپ کنز
10,411,156 ریال 0 ریال 41,748 (0.4%) 10,452,904 ریال 10,411,156 ریال -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
13,959,540 ریال 0 ریال 603,260 (4.32%) 14,785,780 ریال 13,943,900 ریال -
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
13,193,800 ریال 0 ریال 1,167,190 (8.85%) 14,360,990 ریال 12,876,440 ریال -
مشاهده صرافی
توران
توران
12,241,170 ریال 12,094,690 ریال 1,222,670 (9.99%) 13,463,840 ریال 11,987,720 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۷
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
12,363,663 ریال 0 ریال 1,156,641 (9.36%) 13,528,872 ریال 12,029,100 ریال -
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
12,115,110 ریال 12,017,790 ریال 1,162,240 (9.59%) 13,277,350 ریال 12,115,110 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۰۷
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
11,258,730 ریال 11,992,995 ریال 1,091,350 (9.69%) 12,350,080 ریال 10,943,170 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۷
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
12,298,980 ریال 12,028,920 ریال 1,152,020 (9.37%) 13,451,000 ریال 11,969,340 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۷
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
12,425,190 ریال 11,949,760 ریال 1,143,690 (9.2%) 13,604,900 ریال 12,189,250 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
12,293,460 ریال 12,086,960 ریال 1,114,040 (9.06%) 13,407,500 ریال 11,963,920 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۷
مشاهده صرافی
کیان کریپتو
کیان کریپتو
33,783,670 ریال 0 ریال 1,908,560 (5.65%) 35,692,230 ریال 33,476,660 ریال -
مشاهده صرافی
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
12,283,690 ریال 12,087,930 ریال 1,138,030 (9.26%) 13,436,280 ریال 11,998,300 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۷
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
11,424,855 ریال 11,241,691 ریال 525,982 (4.83%) 11,522,160 ریال 10,871,527 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۱۸:۰۳
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
12,333,070 ریال 11,749,360 ریال 1,219,500 (9.89%) 14,000,000 ریال 12,148,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۰۳:۴۵
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی