قیمت دوج (DOGE)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
پرشین والت
پرشین والت
76,784 ریال 0 ریال 955 (1.24%) 77,845 ریال - -
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
73,805 ریال 74,725 ریال 1,505 (2.04%) 75,337 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۰
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
76,620 ریال 72,640 ریال 1,080 (1.41%) 77,800 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۴
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
203,480 ریال 0 ریال 2,180 (1.07%) 206,210 ریال - -
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
74,980 ریال 0 ریال 500 (0.67%) 75,480 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزان بیت
ارزان بیت
78,440 ریال 0 ریال 0 (0%) 78,440 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
73,220 ریال 0 ریال 230 (0.31%) 73,450 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
76,550 ریال 72,300 ریال 1,480 (1.93%) 78,090 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۲
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
77,560 ریال 0 ریال 830 (1.07%) 78,390 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
75,659 ریال 0 ریال 1,123 (1.48%) 76,845 ریال - -
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
76,210 ریال 0 ریال 260 (0.34%) 77,500 ریال - -
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
74,900 ریال 74,430 ریال 1,360 (1.82%) 76,260 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۴
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
73,649 ریال 0 ریال 0 (0%) 76,751 ریال - -
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
75,288 ریال 72,956 ریال 1,747 (2.32%) 77,035 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۲
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
75,000 ریال 0 ریال 2,370 (3.16%) 77,370 ریال - -
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
79,089 ریال 77,921 ریال 714,101 (902.91%) 800,810 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۱۷:۳۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
75,860 ریال 72,890 ریال 1,600 (2.11%) 77,470 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۸
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
74,880 ریال 73,350 ریال 1,550 (2.07%) 76,470 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۰
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
75,170 ریال 0 ریال 960 (1.28%) 76,160 ریال - -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
75,120 ریال 0 ریال 250 (0.33%) 76,120 ریال - -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
75,060 ریال 74,010 ریال 1,130 (1.51%) 76,240 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۱
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
81,890 ریال 0 ریال 970 (1.18%) 82,860 ریال - -
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
75,800 ریال 75,010 ریال 10 (0.01%) 75,800 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۰:۲۷
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
72,176 ریال 74,325 ریال 1,393 (1.93%) 73,656 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۲
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
75,000 ریال 80,595 ریال 831 (1.11%) 76,490 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۰۰:۱۹
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
75,220 ریال 72,830 ریال 1,460 (1.94%) 76,700 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۱
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
77,070 ریال 72,030 ریال 1,570 (2.04%) 78,640 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۱
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
74,883 ریال 0 ریال 1,510 (2.02%) 76,403 ریال - -
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
74,790 ریال 73,260 ریال 1,600 (2.14%) 76,460 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۹
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
75,497 ریال 0 ریال 432 (0.57%) 75,929 ریال - -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
5,697,036 ریال 5,592,822 ریال 160,426 (2.82%) 5,857,462 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
74,690 ریال 0 ریال 1,660 (2.22%) 76,370 ریال - -
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
78,810 ریال 0 ریال 1,690 (2.14%) 80,500 ریال - -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
79,180 ریال 78,350 ریال 540 (0.68%) 80,910 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ - ۱۶:۱۷
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
75,470 ریال 75,000 ریال 1,320 (1.75%) 76,790 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۳
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی