قیمت بیت کوین (BTC)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
پرشین والت
پرشین والت
9,638,100,864 ریال 0 ریال 16,047,666 (0.17%) 9,750,781,411 ریال - -
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
9,198,740,200 ریال 9,313,485,400 ریال 166,353,850 (1.81%) 9,365,094,050 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۳
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
9,464,195,080 ریال 9,145,598,410 ریال 102,093,740 (1.08%) 9,568,541,740 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۳
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
9,373,877,070 ریال 0 ریال 89,304,160 (0.95%) 9,467,414,450 ریال - -
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
9,373,232,710 ریال 0 ریال 17,551,530 (0.19%) 9,443,858,800 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزان بیت
ارزان بیت
9,115,505,150 ریال 0 ریال 0 (0%) 9,115,505,150 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
9,102,836,190 ریال 0 ریال 95,139,570 (1.05%) 9,241,228,990 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
9,451,580,000 ریال 9,061,650,000 ریال 146,650,000 (1.55%) 9,605,340,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۲
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
9,654,809,650 ریال 0 ریال 79,126,870 (0.82%) 9,735,991,430 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
9,416,979,950 ریال 0 ریال 159,561,120 (1.69%) 9,576,639,430 ریال - -
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
9,539,519,600 ریال 9,223,805,960 ریال 277,508,340 (2.91%) 9,817,027,940 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۱۷:۱۲
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
9,400,000,010 ریال 0 ریال 0 (0%) 9,699,999,880 ریال - -
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
9,327,326,960 ریال 9,300,000,000 ریال 143,190,680 (1.54%) 9,507,925,580 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۰۷
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
9,157,722,600 ریال 0 ریال 0 (0%) 9,653,982,000 ریال - -
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
9,383,564,190 ریال 9,214,828,770 ریال 183,000,460 (1.95%) 9,567,287,730 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۲
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
9,427,500,000 ریال 0 ریال 102,500,000 (1.09%) 9,530,000,000 ریال - -
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
9,806,524,436 ریال 9,661,699,792 ریال 88,161,615,034 (899.01%) 98,699,791,070 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۱۷:۳۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
9,372,912,360 ریال 9,187,310,130 ریال 165,694,210 (1.77%) 9,538,606,570 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۸
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
9,339,190,280 ریال 9,147,813,430 ریال 148,510,600 (1.59%) 9,496,377,520 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۰
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
9,373,952,590 ریال 0 ریال 84,770,480 (0.9%) 9,463,306,080 ریال - -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
9,365,938,020 ریال 0 ریال 3,690,070 (0.04%) 9,509,160,240 ریال - -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
9,358,838,530 ریال 9,228,641,930 ریال 107,836,940 (1.15%) 9,490,978,280 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۱
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
10,084,067,660 ریال 0 ریال 68,427,430 (0.68%) 10,152,495,090 ریال - -
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
9,431,530,000 ریال 9,190,000,000 ریال 66,440,000 (0.7%) 9,500,000,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۰:۵۰
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
8,993,964,650 ریال 9,261,869,980 ریال 149,887,700 (1.67%) 9,148,785,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۲
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
8,850,000,000 ریال 8,965,000,000 ریال 630,000,899 (7.12%) 9,589,000,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۰۰:۱۹
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
9,312,883,740 ریال 9,201,147,560 ریال 146,522,830 (1.57%) 9,459,406,570 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۱
مشاهده صرافی
سیتکس
سیتکس
9,427,500,000 ریال 0 ریال 0 (0%) 9,757,000,000 ریال - -
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
9,517,446,180 ریال 0 ریال 149,180,290 (1.57%) 9,670,286,120 ریال - -
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
9,462,797,010 ریال 0 ریال 7,976,180 (0.08%) 9,470,773,190 ریال - -
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
9,334,323,267 ریال 0 ریال 165,344,249 (1.77%) 9,499,667,516 ریال - -
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
9,336,330,600 ریال 9,145,012,350 ریال 166,664,200 (1.79%) 9,502,994,800 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۳
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
9,428,000,000 ریال 0 ریال 61,974,900 (0.66%) 9,510,000,000 ریال - -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
9,415,000,000 ریال 0 ریال 95,000,000 (1.01%) 9,510,000,000 ریال - -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
9,469,999,864 ریال 9,296,768,159 ریال 128,661,648 (1.36%) 9,598,661,512 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
9,324,831,700 ریال 0 ریال 166,747,370 (1.79%) 9,491,579,070 ریال - -
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
9,555,946,100 ریال 0 ریال 177,698,890 (1.86%) 9,733,644,990 ریال - -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
9,111,111,110 ریال 9,030,000,000 ریال 167,773,710 (1.88%) 9,150,000,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ - ۱۶:۲۱
مشاهده صرافی
گرندکس
گرندکس
9,598,215,430 ریال 9,145,647,310 ریال 0 (0%) 9,908,418,150 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۲۳:۵۲
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
9,324,929,610 ریال 9,141,400,000 ریال 155,453,940 (1.67%) 9,480,383,550 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۲۰
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی