قیمت بیت کوین کش (BCH)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
پرشین والت
پرشین والت
152,212,438 ریال 0 ریال 1,765,909 (1.16%) 154,565,208 ریال - -
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
142,301,445 ریال 144,076,515 ریال 3,581,045 (2.52%) 145,985,905 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۷
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
147,087,660 ریال 0 ریال 0 (0%) 147,087,660 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزان بیت
ارزان بیت
176,601,450 ریال 0 ریال 0 (0%) 176,601,450 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
141,446,320 ریال 0 ریال 2,597,300 (1.84%) 144,593,830 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
146,905,000 ریال 140,143,000 ریال 3,711,000 (2.53%) 150,737,000 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۷
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
149,261,460 ریال 0 ریال 2,792,040 (1.87%) 152,053,500 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
145,945,600 ریال 0 ریال 3,629,480 (2.49%) 149,621,260 ریال - -
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
148,056,320 ریال 142,128,270 ریال 5,104,620 (3.45%) 153,160,940 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۱۷:۱۲
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
144,227,230 ریال 143,400,470 ریال 3,584,620 (2.49%) 147,811,850 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۴
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
142,016,784 ریال 0 ریال 0 (0%) 150,340,905 ریال - -
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
144,915,271 ریال 142,164,631 ریال 4,511,498 (3.11%) 149,426,769 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۶
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
146,550,000 ریال 0 ریال 2,800,000 (1.91%) 149,350,000 ریال - -
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
153,779,284 ریال 151,508,242 ریال 1,392,527,066 (905.54%) 1,571,257,320 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۱۷:۳۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
146,361,940 ریال 140,622,250 ریال 3,665,720 (2.5%) 150,106,820 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۸
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
144,396,760 ریال 141,437,810 ریال 3,635,600 (2.52%) 148,171,440 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۷
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
144,573,550 ریال 0 ریال 3,034,210 (2.1%) 147,666,060 ریال - -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
144,852,440 ریال 0 ریال 1,375,560 (0.95%) 147,693,230 ریال - -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
144,342,640 ریال 142,334,600 ریال 3,362,220 (2.33%) 147,707,290 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۵
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
158,720,950 ریال 0 ریال 2,627,270 (1.66%) 161,348,220 ریال - -
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
139,065,950 ریال 143,208,340 ریال 3,564,950 (2.56%) 142,708,450 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۸
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
169,977,794 ریال 165,000,000 ریال 20,827,295 (13.96%) 169,977,794 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۰۰:۱۹
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
144,647,730 ریال 140,049,510 ریال 4,024,730 (2.78%) 148,677,360 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۶
مشاهده صرافی
سیتکس
سیتکس
149,100,000 ریال 0 ریال 2,250,000 (1.53%) 152,100,000 ریال - -
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
146,917,880 ریال 141,288,190 ریال 3,948,040 (2.69%) 150,910,670 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۵
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
147,046,120 ریال 0 ریال 0 (0%) 147,046,120 ریال - -
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
144,352,336 ریال 0 ریال 3,637,720 (2.52%) 148,097,406 ریال - -
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
144,160,080 ریال 141,205,980 ریال 3,835,680 (2.66%) 148,164,120 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۶
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
146,120,330 ریال 0 ریال 1,464,640 (1%) 149,000,000 ریال - -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
146,000,010 ریال 0 ریال 309,990 (0.21%) 148,930,000 ریال - -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
205,535 ریال 201,776 ریال 2,638 (1.28%) 208,173 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
144,013,400 ریال 0 ریال 3,831,650 (2.66%) 148,020,550 ریال - -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
147,475,570 ریال 145,706,470 ریال 1,253,240 (0.86%) 150,554,220 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ - ۱۶:۲۶
مشاهده صرافی
گرندکس
گرندکس
164,417,200 ریال 135,056,980 ریال 0 (0%) 172,141,040 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۲۳:۵۲
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
145,446,000 ریال 139,727,750 ریال 3,498,600 (2.41%) 149,159,130 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۱۸
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی