قیمت کاردانو (ADA)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
آبان تتر
آبان تتر
355,339 ریال 359,771 ریال 11,159 (3.14%) 366,498 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۰۱
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
361,560 ریال 0 ریال 8,860 (2.45%) 370,420 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزان بیت
ارزان بیت
424,250 ریال 0 ریال 0 (0%) 424,250 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
370,740 ریال 0 ریال 0 (0%) 370,740 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
368,640 ریال 348,170 ریال 10,880 (2.95%) 379,810 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۰۰
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
373,200 ریال 0 ریال 7,860 (2.11%) 381,060 ریال - -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
364,090 ریال 0 ریال 10,860 (2.98%) 374,990 ریال - -
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
364,960 ریال 362,070 ریال 9,520 (2.61%) 374,500 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۲:۴۶
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
359,229 ریال 0 ریال 0 (0%) 375,882 ریال - -
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
362,497 ریال 355,616 ریال 12,447 (3.43%) 374,944 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۰۳
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
361,020 ریال 0 ریال 5,630 (1.56%) 371,950 ریال - -
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
383,984 ریال 378,313 ریال 3,420,766 (890.86%) 3,906,540 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ - ۱۷:۳۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
365,600 ریال 351,270 ریال 11,230 (3.07%) 376,830 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۰۳
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
360,050 ریال 352,670 ریال 11,390 (3.16%) 371,490 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۰۳
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
361,980 ریال 0 ریال 8,200 (2.27%) 370,180 ریال - -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
362,430 ریال 0 ریال 4,030 (1.11%) 369,330 ریال - -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
361,330 ریال 356,300 ریال 9,080 (2.51%) 370,410 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۰۰
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
405,420 ریال 0 ریال 8,770 (2.16%) 414,190 ریال - -
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
347,119 ریال 357,458 ریال 10,880 (3.13%) 357,999 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۰۳
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
396,487 ریال 356,499 ریال 27,698 (7.51%) 396,487 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۰۰:۱۹
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
360,930 ریال 350,330 ریال 10,970 (3.04%) 371,900 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۵۷
مشاهده صرافی
سیتکس
سیتکس
370,490 ریال 0 ریال 0 (0%) 378,430 ریال - -
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
367,610 ریال 353,550 ریال 10,840 (2.95%) 378,450 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۰۳
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
360,040 ریال 352,660 ریال 11,690 (3.25%) 371,730 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۴:۰۳
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
362,940 ریال 0 ریال 11,170 (3.08%) 374,110 ریال - -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
75,898 ریال 74,509 ریال 1,207 (1.59%) 77,105 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۴۶
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
360,130 ریال 0 ریال 11,280 (3.13%) 371,410 ریال - -
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
372,650 ریال 0 ریال 11,700 (3.14%) 384,350 ریال - -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
374,930 ریال 368,500 ریال 1,800 (0.48%) 385,140 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ - ۱۴:۲۳
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
362,600 ریال 361,400 ریال 1,200 (0.33%) 369,350 ریال - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ - ۰۳:۳۴
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی