شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 573.38 (0.29%) 1.63 573.38 573.38 ۰۱:۳۱:۱۳
پنبه 69.48 (0%) 0 69.36 70.23 ۴ بهمن
جو 300.5 (0%) 0 300.2 312.4 ۴ بهمن
برنج 13.55 (0%) 0 13.55 13.64 ۴ بهمن
ذرت 386.62 (0%) 0 386.62 393.5 ۴ بهمن
شکر 14.37 (0%) 0 14.27 14.66 ۴ بهمن
سویا 902.12 (0%) 0 900.88 909.12 ۴ بهمن
روغن سویا 31.98 (0%) 0 31.86 32.55 ۴ بهمن
کنجاله سویا 298.15 (0.03%) 0.1 298.15 298.15 ۰۱:۳۱:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 153.8 (0%) 0 153.8 153.8 ۵ بهمن
کاکائو 1946 (0%) 0 1946 1946 ۵ بهمن
قهوه 1327 (0%) 0 1318 1374 ۴ بهمن
شکر 401.3 (0%) 0 401.3 401.3 ۵ بهمن
الوار 429 (0%) 0 426.2 429 ۵ بهمن
کاکائو 2742 (0%) 0 2730 2792.5 ۴ بهمن
آب پرتقال 95.63 (0%) 0 95.1 96.43 ۴ بهمن
فیدر گاو 139.68 (0%) 0 139.68 139.68 ۶ بهمن
گاو زنده 124.95 (0%) 0 124.125 125.225 ۴ بهمن

گندم

 • نرخ فعلی : 573.38
 • بالاترین قیمت روز : 573.38
 • پایین ترین قیمت روز : 573.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 573.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۱:۳۱:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 571.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.63
جدول نرخ های امروز زمان
573.38 دلار 01:31:13

پنبه

 • نرخ فعلی : 69.48
 • بالاترین قیمت روز : 70.23
 • پایین ترین قیمت روز : 69.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 69.48
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 14.37
 • بالاترین قیمت روز : 14.66
 • پایین ترین قیمت روز : 14.27
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 14.37
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 902.12
 • بالاترین قیمت روز : 909.12
 • پایین ترین قیمت روز : 900.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 902.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 572 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 565 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 8.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 537 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 36.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 512 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 61.38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.99%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شکر 25.76 (0%) 0 25.5 25.76 ۱۹ آذر
بازار آمریکا / شکر 14.39 (0%) 0 11.92 14.66 ۴ بهمن
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 13.585 (0%) 0 13.535 13.7 ۴ بهمن
بازار آمریکا / برنج (p) 13.585 (16.61%) 1.935 11.65 13.585 ۰۰:۵۴:۱۲
بازار آمریکا / پنبه 69.4 (0%) 0 68.34 70.22 ۴ بهمن
بازار آمریکا / قهوه 110.15 (0%) 0 110 124.4 ۴ بهمن
بازار آمریکا / کاکائو 2733 (0%) 0 2522 2803 ۴ بهمن
بازار آمریکا / الوار 426.2 (0%) 0 426.2 429 ۵ بهمن
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 18 (0%) 0 17.95 18 ۵ بهمن
بازار آمریکا / شیر (Class III) 18 (0%) 0 18 19.32 ۰۰:۴۷:۱۲
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 298.3 (0%) 0 297.8 311.1 ۴ بهمن
بازار آمریکا / روغن سویا 32.02 (0%) 0 31.89 33.72 ۴ بهمن
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 298.3 (0%) 0 297.2 298.3 ۰۰:۴۳:۱۰
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 32.02 (0%) 0 32.02 32.27 ۰۰:۴۸:۱۲
بازار آمریکا / گاو زنده 124.3 (0%) 0 123.675 124.375 ۴ بهمن
بازار آمریکا / فیدر گاو 139.675 (0%) 0 139.3 145.525 ۴ بهمن
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 124.3 (0%) 0 124.3 124.7 ۰۰:۳۷:۱۱
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 139.675 (0%) 0 139.675 145.525 ۰۰:۳۷:۱۱
بازار آمریکا / آب پرتقال 95.75 (0%) 0 95.5 99.1 ۴ بهمن