بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 716.88 (0.04%) 0.28 714.3 718.4 ۰۹:۱۳:۴۲
پنبه 90.52 (0.29%) 0.26 90.16 90.55 ۰۹:۱۲:۱۳
جو 444.9 (0.25%) 1.1 443 446.2 ۰۹:۱۲:۱۳
برنج 13.21 (0.19%) 0.025 13.19 13.21 ۰۷:۵۵:۱۶
ذرت 548.62 (0.13%) 0.72 546.4 549.12 ۰۹:۱۲:۱۳
شکر 17.93 (0%) 0 17.91 18.19 ۱۳ مرداد
سویا 1325 (0.16%) 2.12 1321.12 1327 ۰۹:۱۲:۱۳
روغن سویا 61.07 (0.72%) 0.44 61.06 61.58 ۰۹:۱۲:۱۳
کنجاله سویا 354.8 (0.07%) 0.25 353.25 354.95 ۰۹:۱۳:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 183.5 (1.14%) 2.1 183.5 183.5 ۰۶:۳۴:۱۳
کاکائو 1638 (0.61%) 10 1638 1638 ۰۶:۳۴:۱۳
قهوه 1769 (0%) 0 1768 1791 ۱۳ مرداد
شکر 447.3 (0.51%) 2.3 447.3 447.3 ۰۶:۳۴:۱۳
الوار 564.5 (0.01%) 0.05 564.5 564.5 ۰۰:۳۳:۰۸
کاکائو 2392.5 (0%) 0 2388.5 2460.5 ۱۳ مرداد
آب پرتقال 133 (0%) 0 130.45 133.35 ۱۳ مرداد
فیدر گاو 158.79 (0%) 0 158.45 159.86 ۱۳ مرداد
گاو زنده 123.99 (0%) 0 122.85 124.6 ۱۳ مرداد

گندم

 • نرخ فعلی : 716.88
 • بالاترین قیمت روز : 718.4
 • پایین ترین قیمت روز : 714.3
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.45
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.36%
 • نرخ بازگشایی بازار : 716.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۱۳:۴۲
 • نرخ روز گذشته : 716.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.04%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.28
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
716.88 دلار 09:13:42
716.9 دلار 09:12:13
717 دلار 09:09:41
717.4 دلار 09:07:31
717.12 دلار 09:04:29
717 دلار 09:02:57
717.4 دلار 08:57:33
717.6 دلار 08:51:12
717.6 دلار 08:51:11
717.8 دلار 08:43:18
718 دلار 08:41:22
718.1 دلار 08:38:37
718.12 دلار 08:33:50
718.1 دلار 08:31:46
718.3 دلار 08:29:43
718.4 دلار 08:26:12
718.3 دلار 08:24:24
718.4 دلار 08:20:21
718.25 دلار 08:18:19
718.4 دلار 08:16:19
717.6 دلار 08:13:51
717.9 دلار 08:12:12
717.8 دلار 08:10:21
717.9 دلار 08:05:16
717.8 دلار 08:03:18
717.9 دلار 08:01:22
717.9 دلار 08:01:16
718 دلار 07:53:33
718.1 دلار 07:48:51
718 دلار 07:46:46
717.9 دلار 07:45:08
717.8 دلار 07:43:33
717.4 دلار 07:34:48
717.6 دلار 07:30:30
717.4 دلار 07:26:40
717.3 دلار 07:25:25
717.5 دلار 07:15:47
717.8 دلار 07:13:33
717.6 دلار 07:11:14
717.8 دلار 07:08:48
717.6 دلار 07:05:39
717.5 دلار 07:04:14
717.5 دلار 07:04:14
717.6 دلار 06:49:17
717.8 دلار 06:43:29
717.75 دلار 06:41:22
717.8 دلار 06:40:12
717.6 دلار 06:37:28
717.9 دلار 06:35:45
717.8 دلار 06:33:50
717.88 دلار 06:31:52
717.75 دلار 06:30:22
717.6 دلار 06:28:12
717.8 دلار 06:24:18
717.62 دلار 06:21:06
717.6 دلار 06:18:36
718 دلار 06:15:48
717.4 دلار 06:13:40
717.3 دلار 06:11:48
717.62 دلار 06:10:14
717.62 دلار 06:10:14
717.8 دلار 06:05:52
717.6 دلار 06:04:14
717.5 دلار 06:01:37
717.6 دلار 05:56:13
717.5 دلار 05:56:12
717.6 دلار 05:56:10
717.5 دلار 05:49:24
717 دلار 05:45:33
717.8 دلار 05:41:28
717.5 دلار 05:38:07
717.8 دلار 05:32:33
717.75 دلار 05:29:39
717.8 دلار 05:28:12
718 دلار 05:25:12
717.6 دلار 05:22:35
717.9 دلار 05:20:53
718.1 دلار 05:18:36
718.3 دلار 05:16:28
718 دلار 05:14:16
717.4 دلار 05:12:35
717.12 دلار 05:11:27
717.25 دلار 05:10:16
717.6 دلار 04:55:06
717.5 دلار 04:52:15
718 دلار 04:50:35
717.5 دلار 04:49:10
716.8 دلار 04:47:36
716.6 دلار 04:42:25
716 دلار 04:39:27
715.3 دلار 04:37:05
714.88 دلار 04:34:26
715.1 دلار 04:33:13
714.3 دلار 04:30:43
716.75 دلار 02:16:06

پنبه

 • نرخ فعلی : 90.52
 • بالاترین قیمت روز : 90.55
 • پایین ترین قیمت روز : 90.16
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.09
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 90.16
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۱۲:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 90.26
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
90.52 دلار 09:12:13
90.53 دلار 09:09:41
90.54 دلار 09:07:31
90.55 دلار 09:05:50
90.54 دلار 09:04:29
90.55 دلار 08:55:08
90.51 دلار 08:52:28
90.52 دلار 08:51:12
90.52 دلار 08:51:11
90.54 دلار 08:47:06
90.55 دلار 08:44:49
90.54 دلار 08:35:22
90.55 دلار 08:33:51
90.54 دلار 08:24:24
90.55 دلار 08:16:19
90.54 دلار 08:12:12
90.53 دلار 08:09:16
90.52 دلار 08:05:16
90.51 دلار 08:01:23
90.51 دلار 08:01:17
90.5 دلار 07:55:16
90.45 دلار 07:53:33
90.49 دلار 07:50:51
90.47 دلار 07:48:51
90.41 دلار 07:46:46
90.4 دلار 07:43:34
90.39 دلار 07:33:19
90.37 دلار 07:25:25
90.36 دلار 07:22:45
90.35 دلار 07:15:47
90.34 دلار 07:11:14
90.35 دلار 07:04:14
90.35 دلار 07:04:14
90.32 دلار 07:02:15
90.3 دلار 06:59:42
90.29 دلار 06:51:43
90.28 دلار 06:46:51
90.25 دلار 06:40:12
90.33 دلار 06:37:28
90.24 دلار 06:28:12
90.28 دلار 06:25:51
90.25 دلار 06:24:18
90.24 دلار 06:21:06
90.19 دلار 06:18:36
90.23 دلار 06:13:40
90.19 دلار 06:11:48
90.18 دلار 06:10:15
90.18 دلار 06:10:14
90.16 دلار 06:05:52
90.2 دلار 06:04:14
90.19 دلار 06:01:38
90.24 دلار 05:59:09
90.25 دلار 05:56:13
90.24 دلار 05:56:12
90.25 دلار 05:56:10
90.24 دلار 05:49:24
90.23 دلار 05:48:06
90.19 دلار 05:45:33
90.18 دلار 05:41:28
90.21 دلار 05:38:07
90.16 دلار 05:32:33

شکر

 • نرخ فعلی : 17.93
 • بالاترین قیمت روز : 18.19
 • پایین ترین قیمت روز : 17.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 17.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 1,325
 • بالاترین قیمت روز : 1,327
 • پایین ترین قیمت روز : 1,321.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,327
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۱۲:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 1,327.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.16%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.12
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
1,325 دلار 09:12:13
1,325.25 دلار 09:09:41
1,325.12 دلار 09:07:31
1,325.38 دلار 09:04:29
1,325.88 دلار 09:02:57
1,325.38 دلار 08:57:33
1,325.5 دلار 08:51:12
1,325.5 دلار 08:51:11
1,326 دلار 08:47:06
1,326.25 دلار 08:43:18
1,326 دلار 08:35:22
1,325.88 دلار 08:31:47
1,326.25 دلار 08:29:43
1,326.5 دلار 08:20:21
1,326.38 دلار 08:16:19
1,326.25 دلار 08:12:12
1,326.5 دلار 08:05:16
1,326 دلار 08:01:22
1,326 دلار 08:01:17
1,326.88 دلار 07:58:21
1,326.38 دلار 07:53:33
1,326.75 دلار 07:50:51
1,327 دلار 07:48:51
1,326.5 دلار 07:46:46
1,326 دلار 07:45:08
1,325.75 دلار 07:43:32
1,325.25 دلار 07:39:35
1,325.5 دلار 07:38:08
1,325 دلار 07:34:48
1,324.75 دلار 07:33:18
1,324.5 دلار 07:26:40
1,324 دلار 07:25:25
1,324.62 دلار 07:22:45
1,324.38 دلار 07:21:35
1,324.75 دلار 07:15:47
1,325 دلار 07:13:33
1,324.5 دلار 07:11:14
1,325.25 دلار 07:08:48
1,323.88 دلار 07:05:39
1,323 دلار 07:04:14
1,323 دلار 07:04:14
1,322.5 دلار 07:02:15
1,321.88 دلار 06:59:42
1,322.12 دلار 06:55:16
1,321.75 دلار 06:51:43
1,321.62 دلار 06:49:17
1,321.88 دلار 06:46:51
1,322.88 دلار 06:44:23
1,323 دلار 06:43:29
1,322.5 دلار 06:41:22
1,322.25 دلار 06:40:12
1,321.75 دلار 06:37:28
1,322 دلار 06:35:45
1,322.12 دلار 06:31:52
1,321.62 دلار 06:30:22
1,321.38 دلار 06:28:12
1,321.62 دلار 06:25:51
1,321.5 دلار 06:24:18
1,321.38 دلار 06:21:06
1,321.5 دلار 06:18:36
1,321.62 دلار 06:15:48
1,321.25 دلار 06:13:40
1,321.12 دلار 06:11:48
1,321.25 دلار 06:10:14
1,321.25 دلار 06:10:14
1,322.25 دلار 06:07:36
1,322.75 دلار 06:01:38
1,322.5 دلار 05:53:20
1,323 دلار 05:49:24
1,322.38 دلار 05:48:06
1,322.25 دلار 05:45:33
1,323.38 دلار 05:43:57
1,323.5 دلار 05:41:28
1,324 دلار 05:38:07
1,323.25 دلار 05:35:10
1,324 دلار 05:32:33
1,325 دلار 05:29:39
1,325.38 دلار 05:28:12
1,325.5 دلار 05:26:27
1,325.62 دلار 05:25:12
1,325.25 دلار 05:22:35
1,325.12 دلار 05:20:53
1,325.25 دلار 05:18:36
1,324.75 دلار 05:16:28
1,324.88 دلار 05:14:16
1,324.38 دلار 05:12:35
1,324.75 دلار 05:11:27
1,324.5 دلار 05:08:50
1,324.12 دلار 05:06:50
1,324.5 دلار 05:05:16
1,324.38 دلار 05:03:17
1,324.12 دلار 05:01:29
1,324.25 دلار 04:59:43
1,324.12 دلار 04:58:05
1,324.25 دلار 04:55:06
1,324.62 دلار 04:52:15
1,325.38 دلار 04:50:35
1,324.88 دلار 04:49:10
1,325.12 دلار 04:47:36
1,325 دلار 04:46:10
1,324.88 دلار 04:44:05
1,325 دلار 04:42:25
1,324.25 دلار 04:39:27
1,323.62 دلار 04:37:05
1,325 دلار 04:34:26
1,326.5 دلار 04:30:43
1,327 دلار 02:16:06

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 699
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 677
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 39.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 5.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 678
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 38.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 667
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 49.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 7.48%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شکر 37 (20.25%) 6.23 30.77 37 ۰۲:۵۸:۱۳
بازار آمریکا / شکر 17.93 (0%) 0 14.54 18.16 ۱۳ مرداد
بازار آمریکا / گندم 717 (0%) 0 716 739 ۰۹:۰۴:۱۳
بازار آمریکا / گندم بهاره 892 (1.23%) 11 853 903 ۰۸:۳۹:۱۳
بازار آمریکا / جو 444 (0.23%) 1 443 444 ۰۴:۵۷:۱۱
بازار آمریکا / ذرت 548 (0.37%) 2 546 549 ۰۸:۲۱:۱۱
بازار آمریکا / برنج 13.195 (0%) 0 13.15 13.86 ۱۳ مرداد
بازار آمریکا / برنج (p) 13.195 (0%) 0 13.195 13.4 ۱۳ مرداد
بازار آمریکا / پنبه 90.54 (0.25%) 0.23 81.56 90.59 ۰۹:۱۳:۱۱
بازار آمریکا / قهوه 175.65 (0%) 0 174.25 183 ۱۳ مرداد
بازار آمریکا / کاکائو 2445 (0%) 0 2395 2500 ۱۳ مرداد
بازار آمریکا / الوار 564.5 (0%) 0 564.5 611.6 ۱۳ مرداد
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازار آمریکا / شیر (Class III) 17.27 (7.27%) 1.17 16.1 17.27 ۰۲:۵۶:۱۳
بازار آتی آمریکا / شیر (Class III) 16.54 (0.61%) 0.1 16.44 16.54 ۰۵:۱۵:۱۲
بازار آمریکا / سویا 1325 (0%) 0 1321 1327 ۰۹:۱۲:۱۲
بازار آمریکا / کنجاله سویا 354.7 (0.2%) 0.7 354 359.1 ۰۹:۱۴:۱۳
بازار آمریکا / روغن سویا 61.18 (0.59%) 0.36 58.73 61.54 ۰۹:۱۴:۱۳
بازار آمریکا / سویا (p) 1325 (0.53%) 7 1325 1325 ۰۵:۱۳:۱۱
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 354 (0%) 0 349.7 354 ۱۳ مرداد
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 61.54 (2%) 1.23 61.54 61.54 ۰۵:۱۳:۱۱
بازار آمریکا / گاو زنده 128.975 (0%) 0 127.975 129.45 ۱۳ مرداد
بازار آمریکا / فیدر گاو 162.875 (0%) 0 162.175 166.525 ۱۳ مرداد
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 128.975 (3.97%) 4.925 124.05 128.975 ۰۵:۱۵:۱۱
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 162.875 (2.31%) 3.675 159.2 162.875 ۰۵:۱۵:۱۲
بازار آمریکا / آب پرتقال 132.95 (0%) 0 130.3 133.5 ۱۳ مرداد