بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 807 (0.2%) 1.6 804.5 811.6 ۰۸:۵۱:۴۳
پنبه 105.13 (0.99%) 1.03 104.22 105.27 ۰۸:۴۷:۵۷
جو 728.6 (0.77%) 5.55 721 730.85 ۰۹:۰۰:۴۴
برنج 14.34 (0.17%) 0.025 14.328 14.343 ۰۵:۴۲:۳۵
ذرت 584.1 (0.17%) 1 582.4 584.9 ۰۸:۵۱:۴۳
شکر 18.79 (0%) 0 18.7 18.95 ۱۲ آذر
سویا 1267.25 (0.17%) 2.13 1266.12 1272.75 ۰۸:۵۱:۴۳
روغن سویا 57.59 (0.51%) 0.29 57.26 57.73 ۰۸:۵۹:۳۹
کنجاله سویا 356.25 (0.77%) 2.75 356.2 359.35 ۰۹:۰۰:۴۴
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 227.55 (0%) 0 227.55 227.55 ۱۳ آذر
کاکائو 1601 (0%) 0 1601 1601 ۱۳ آذر
قهوه 2384 (0%) 0 2326 2409 ۱۲ آذر
شکر 486.9 (0%) 0 486.9 486.9 ۱۳ آذر
الوار 904.1 (0%) 0 904.1 906.7 ۱۴ آذر
کاکائو 2465 (0%) 0 2435.5 2476.5 ۱۲ آذر
آب پرتقال 121.15 (0%) 0 120.95 122.3 ۱۲ آذر
فیدر گاو 163.94 (0%) 0 163.36 166.64 ۱۲ آذر
گاو زنده 137.63 (0%) 0 137.63 137.63 ۱۴ آذر

گندم

 • نرخ فعلی : 807
 • بالاترین قیمت روز : 811.6
 • پایین ترین قیمت روز : 804.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 5.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.37%
 • نرخ بازگشایی بازار : 805.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۲:۲۹
 • نرخ روز گذشته : 805.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.6
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
807 دلار 09:02:29
807 دلار 09:02:23
806.9 دلار 09:01:40
806.88 دلار 08:55:46
806.88 دلار 08:55:45
806.9 دلار 08:53:37
806.9 دلار 08:53:37
807.1 دلار 08:52:21
807.3 دلار 08:51:43
807.3 دلار 08:51:42
806.88 دلار 08:47:57
806.9 دلار 08:46:28
807 دلار 08:42:41
807.1 دلار 08:42:25
807.5 دلار 08:40:55
807.5 دلار 08:40:54
807.6 دلار 08:34:25
808 دلار 08:29:44
808 دلار 08:29:44
808.1 دلار 08:27:47
808.1 دلار 08:27:43
808.3 دلار 08:26:41
808.1 دلار 08:24:44
808.4 دلار 08:21:53
808.4 دلار 08:21:52
808.3 دلار 08:20:31
808.5 دلار 08:19:42
808.5 دلار 08:19:40
808.25 دلار 08:18:41
808.3 دلار 08:16:28
808.5 دلار 08:12:43
808.12 دلار 08:10:31
808.1 دلار 08:09:43
808.1 دلار 08:09:42
808.4 دلار 08:08:51
808.62 دلار 08:06:55
808.62 دلار 08:06:52
808.6 دلار 08:04:49
808.8 دلار 08:04:48
808.12 دلار 07:55:43
808.12 دلار 07:55:41
808.3 دلار 07:52:43
808.25 دلار 07:48:40
808.25 دلار 07:48:39
808.3 دلار 07:46:38
808.3 دلار 07:46:36
807.75 دلار 07:44:01
807.8 دلار 07:42:09
807.9 دلار 07:41:38
807.9 دلار 07:41:37
807.8 دلار 07:40:42
807.6 دلار 07:40:27
807.8 دلار 07:39:51
807.6 دلار 07:39:36
807.62 دلار 07:38:35
807.6 دلار 07:35:51
807.6 دلار 07:35:49
807.88 دلار 07:34:41
808 دلار 07:30:52
807.62 دلار 07:20:46
807.62 دلار 07:20:45
807.6 دلار 07:15:43
807.5 دلار 07:14:41
807.5 دلار 07:14:39
807.6 دلار 07:13:10
807.8 دلار 07:12:38
807.8 دلار 07:12:36
807.5 دلار 07:09:31
807.4 دلار 07:07:41
807.4 دلار 07:07:30
807.6 دلار 07:06:47
807.6 دلار 07:06:46
807.9 دلار 07:05:43
808.38 دلار 07:04:47
808.38 دلار 07:04:45
808.4 دلار 07:03:45
808.4 دلار 07:03:38
808.5 دلار 07:02:52
808.5 دلار 07:02:50
808.6 دلار 07:01:54
808.5 دلار 07:01:14
808.5 دلار 07:01:08
808.6 دلار 06:59:28
808.5 دلار 06:59:06
808.6 دلار 06:57:32
808.5 دلار 06:57:10
808.6 دلار 06:56:39
808.6 دلار 06:56:37
808.5 دلار 06:55:36
808.6 دلار 06:55:09
808.5 دلار 06:54:37
808.4 دلار 06:49:37
808.38 دلار 06:49:36
808.6 دلار 06:42:37
808.6 دلار 06:42:36
808.5 دلار 06:41:40
808.4 دلار 06:41:16
808.38 دلار 06:40:40
808.38 دلار 06:40:40
808.6 دلار 06:39:35
808.5 دلار 06:38:36
808.5 دلار 06:38:34
809.3 دلار 06:37:38
809.25 دلار 06:37:17
809.4 دلار 06:35:49
809.5 دلار 06:33:37
809.1 دلار 06:31:40
809 دلار 06:27:34
809 دلار 06:27:26
808.9 دلار 06:25:39
809.1 دلار 06:25:09
808.9 دلار 06:22:44
808.9 دلار 06:22:42
809 دلار 06:21:42
809.1 دلار 06:21:30
809 دلار 06:20:45
809 دلار 06:20:45
808.8 دلار 06:16:22
808.6 دلار 06:15:47
808.6 دلار 06:15:45
808.5 دلار 06:14:37
808.6 دلار 06:14:10
808.8 دلار 06:12:35
808.9 دلار 06:11:40
808.8 دلار 06:10:46
808.75 دلار 06:10:37
808.9 دلار 06:08:42
808.38 دلار 06:06:55
808.38 دلار 06:06:49
808.4 دلار 06:02:58
808.4 دلار 06:02:58
808.5 دلار 06:02:03
808.6 دلار 06:01:26
808.6 دلار 06:01:21
808.8 دلار 05:59:31
808.6 دلار 05:59:04
808.8 دلار 05:58:34
808.8 دلار 05:58:33
808.9 دلار 05:57:32
808.88 دلار 05:57:13
809.12 دلار 05:55:36
809.1 دلار 05:53:57
809.3 دلار 05:53:35
809.3 دلار 05:53:34
809.38 دلار 05:50:41
809.4 دلار 05:50:07
809.12 دلار 05:49:34
809.12 دلار 05:49:33
809.3 دلار 05:49:00
809.4 دلار 05:47:58
809.5 دلار 05:47:33
809.5 دلار 05:47:33
809.9 دلار 05:46:13
810 دلار 05:44:31
809.9 دلار 05:44:04
809.88 دلار 05:42:35
809.88 دلار 05:42:28
810.12 دلار 05:37:22
810.5 دلار 05:36:39
811.6 دلار 05:35:41
811.4 دلار 05:35:12
811.3 دلار 05:34:38
811.3 دلار 05:34:37
810.88 دلار 05:33:05
810.9 دلار 05:32:36
810.9 دلار 05:32:35
811.1 دلار 05:31:39
811.1 دلار 05:31:34
811.4 دلار 05:30:52
811.25 دلار 05:30:49
810.6 دلار 05:29:07
810.38 دلار 05:28:34
810.38 دلار 05:28:33
810.4 دلار 05:28:00
810.3 دلار 05:27:34
810.3 دلار 05:27:34
810 دلار 05:26:32
810.25 دلار 05:26:03
809.9 دلار 05:25:39
809.9 دلار 05:25:39
809.5 دلار 05:24:59
809.6 دلار 05:24:34
809.6 دلار 05:24:34
809.5 دلار 05:21:37
809.3 دلار 05:21:19
808.9 دلار 05:18:38
808.9 دلار 05:18:37
809.1 دلار 05:17:31
809.1 دلار 05:17:31
809 دلار 05:16:08
808.8 دلار 05:15:41
808.8 دلار 05:15:39
808.6 دلار 05:15:00
808.9 دلار 05:14:35
808.9 دلار 05:14:34
808.5 دلار 05:13:33
808.5 دلار 05:13:32
808.4 دلار 05:12:57
808.5 دلار 05:12:32
808.4 دلار 05:11:33
808.5 دلار 05:11:19
808.1 دلار 05:10:42
808.1 دلار 05:10:42
808.3 دلار 05:09:34
808.5 دلار 05:09:10
808.4 دلار 05:08:37
808.4 دلار 05:08:37
808.3 دلار 05:07:38
807.8 دلار 05:07:22
807.3 دلار 05:06:43
807.3 دلار 05:06:42
807.6 دلار 05:05:39
807.8 دلار 05:05:20
807.5 دلار 05:03:42
807.5 دلار 05:03:38
808 دلار 05:01:41
807.9 دلار 05:01:08
807.9 دلار 05:01:08
808.5 دلار 04:58:41
808.5 دلار 04:58:39
808.4 دلار 04:57:36
808.3 دلار 04:57:03
808.1 دلار 04:56:40
808 دلار 04:56:30
808.3 دلار 04:55:37
808.6 دلار 04:55:13
808.5 دلار 04:54:37
808.5 دلار 04:54:37
807.9 دلار 04:53:33
807.6 دلار 04:53:10
807.9 دلار 04:52:39
807.9 دلار 04:52:37
807.6 دلار 04:51:21
807.8 دلار 04:50:44
807.8 دلار 04:50:42
807.5 دلار 04:48:36
807.5 دلار 04:48:35
807.1 دلار 04:48:00
808.25 دلار 04:47:33
808.25 دلار 04:47:32
808.3 دلار 04:46:35
807.5 دلار 04:45:51
807.6 دلار 04:45:48
808.1 دلار 04:44:34
807.9 دلار 04:44:12
807.75 دلار 04:43:37
807.75 دلار 04:43:37
807.5 دلار 04:42:13
807.8 دلار 04:41:38
807.8 دلار 04:41:38
807.5 دلار 04:40:12
807.4 دلار 04:39:38
807.4 دلار 04:39:37
807.3 دلار 04:38:32
807.9 دلار 04:38:15
808.4 دلار 04:37:40
808.4 دلار 04:37:40
807.3 دلار 04:36:40
807.25 دلار 04:36:35
806.6 دلار 04:35:54
806.9 دلار 04:34:40
807.5 دلار 04:34:20
806.38 دلار 04:33:41
806.38 دلار 04:33:40
808.8 دلار 04:32:38
809.6 دلار 04:32:20
810.12 دلار 04:31:45
810.12 دلار 04:31:43
810 دلار 04:30:50
804.5 دلار 01:31:53
804.5 دلار 01:31:50
805.5 دلار 01:30:57
805.5 دلار 01:30:56

پنبه

 • نرخ فعلی : 105.13
 • بالاترین قیمت روز : 105.27
 • پایین ترین قیمت روز : 104.22
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.4
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.49%
 • نرخ بازگشایی بازار : 104.22
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۱:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 104.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.99%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.03
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
105.13 دلار 09:01:41
105.16 دلار 08:53:37
105.16 دلار 08:53:37
105.2 دلار 08:52:38
105.27 دلار 08:47:57
105.26 دلار 08:41:45
105.26 دلار 08:41:43
105.25 دلار 08:40:55
105.25 دلار 08:40:54
105.21 دلار 08:39:24
105.2 دلار 08:33:42
105.2 دلار 08:33:40
105.19 دلار 08:24:44
105.19 دلار 08:24:37
105.2 دلار 08:17:41
105.21 دلار 08:16:28
105.22 دلار 08:12:43
105.25 دلار 08:12:27
105.27 دلار 08:11:43
105.27 دلار 08:11:43
105.23 دلار 08:08:05
105.23 دلار 08:08:01
105.22 دلار 08:00:07
105.21 دلار 07:58:33
105.2 دلار 07:58:14
105.21 دلار 07:54:06
105.2 دلار 07:44:01
105.19 دلار 07:43:36
105.19 دلار 07:43:35
105.2 دلار 07:25:38
105.16 دلار 07:22:42
105.16 دلار 07:22:41
105.21 دلار 07:20:46
105.21 دلار 07:20:45
105.16 دلار 07:17:34
105.17 دلار 07:14:41
105.17 دلار 07:14:39
105.16 دلار 07:09:43
105.15 دلار 07:09:31
105.14 دلار 07:02:52
105.14 دلار 07:02:50
105.15 دلار 07:01:14
105.15 دلار 07:01:08
105.13 دلار 06:59:28
105.11 دلار 06:53:34
105.11 دلار 06:53:34
105 دلار 06:51:26
105.01 دلار 06:47:35
105.01 دلار 06:47:34
105.02 دلار 06:41:40
105.01 دلار 06:40:40
105.01 دلار 06:40:40
105 دلار 06:39:35
105.01 دلار 06:38:36
105.01 دلار 06:38:35
105.03 دلار 06:34:40
105.03 دلار 06:34:40
105.15 دلار 06:33:37
105.17 دلار 06:33:18
105.19 دلار 06:32:44
105.19 دلار 06:32:41
105.17 دلار 06:30:52
105.17 دلار 06:30:51
105.16 دلار 06:29:35
105.19 دلار 06:26:43
105.19 دلار 06:26:35
105.18 دلار 06:25:39
105.17 دلار 06:25:09
105.1 دلار 06:24:37
105.1 دلار 06:24:37
104.92 دلار 06:23:36
104.81 دلار 06:22:44
104.81 دلار 06:22:42
104.83 دلار 06:21:42
104.77 دلار 06:20:45
104.77 دلار 06:20:45
104.78 دلار 06:17:36
104.78 دلار 06:17:35
104.79 دلار 06:13:37
104.79 دلار 06:13:37
104.86 دلار 06:12:05
104.84 دلار 06:11:27
104.82 دلار 06:10:46
104.82 دلار 06:10:37
104.83 دلار 06:07:43
104.84 دلار 06:06:55
104.84 دلار 06:06:49
104.83 دلار 06:03:57
104.83 دلار 06:03:54
104.84 دلار 06:02:58
104.84 دلار 06:02:58
104.86 دلار 06:02:03
104.82 دلار 06:01:26
104.8 دلار 06:01:21
104.81 دلار 05:59:04
104.82 دلار 05:58:34
104.82 دلار 05:58:33
104.87 دلار 05:57:32
104.84 دلار 05:56:40
104.84 دلار 05:56:39
104.83 دلار 05:55:05
104.84 دلار 05:53:35
104.84 دلار 05:53:34
104.78 دلار 05:52:09
104.77 دلار 05:51:37
104.77 دلار 05:51:37
104.78 دلار 05:50:41
104.8 دلار 05:50:07
104.77 دلار 05:49:34
104.77 دلار 05:49:33
104.78 دلار 05:49:00
104.8 دلار 05:48:34
104.8 دلار 05:48:34
104.78 دلار 05:47:58
104.75 دلار 05:47:33
104.75 دلار 05:47:33
104.65 دلار 05:46:13
104.71 دلار 05:45:42
104.71 دلار 05:45:41
104.82 دلار 05:44:31
104.86 دلار 05:44:04
104.71 دلار 05:43:36
104.71 دلار 05:43:35
104.69 دلار 05:42:35
104.67 دلار 05:42:28
104.68 دلار 05:41:41
104.66 دلار 05:41:39
104.6 دلار 05:40:36
104.59 دلار 05:40:07
104.62 دلار 05:39:36
104.62 دلار 05:39:35
104.6 دلار 05:38:56
104.54 دلار 05:38:32
104.54 دلار 05:38:32
104.42 دلار 05:37:39
104.5 دلار 05:36:39
104.45 دلار 05:35:12
104.54 دلار 05:34:38
104.54 دلار 05:34:37
104.47 دلار 05:33:34
104.38 دلار 05:33:05
104.51 دلار 05:32:36
104.51 دلار 05:32:35
104.68 دلار 05:31:39
104.69 دلار 05:31:34
104.62 دلار 05:30:52
104.22 دلار 05:30:49

شکر

 • نرخ فعلی : 18.79
 • بالاترین قیمت روز : 18.95
 • پایین ترین قیمت روز : 18.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 18.79
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 1,267.25
 • بالاترین قیمت روز : 1,272.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1,266.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,272.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۴:۳۰
 • نرخ روز گذشته : 1,269.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.13
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
1,267.25 دلار 09:04:30
1,267.12 دلار 09:02:28
1,267.12 دلار 09:02:22
1,267.25 دلار 09:01:40
1,266.75 دلار 08:59:39
1,266.75 دلار 08:59:39
1,266.62 دلار 08:57:36
1,266.75 دلار 08:55:46
1,266.75 دلار 08:55:45
1,267.12 دلار 08:53:37
1,267.12 دلار 08:53:37
1,267.38 دلار 08:51:43
1,267.38 دلار 08:51:42
1,267.12 دلار 08:49:38
1,267.25 دلار 08:49:24
1,267.12 دلار 08:48:46
1,267.12 دلار 08:48:45
1,267.5 دلار 08:43:42
1,267.5 دلار 08:43:42
1,267.25 دلار 08:42:25
1,267.12 دلار 08:34:25
1,267.25 دلار 08:27:47
1,267.25 دلار 08:27:43
1,267.38 دلار 08:19:42
1,267.38 دلار 08:19:40
1,267.12 دلار 08:16:28
1,267.25 دلار 08:15:52
1,267.25 دلار 08:15:52
1,267.12 دلار 08:08:50
1,267.25 دلار 08:06:55
1,267.25 دلار 08:06:52
1,267.12 دلار 08:04:48
1,267.38 دلار 08:04:48
1,267.25 دلار 08:03:06
1,267.12 دلار 08:02:37
1,267.12 دلار 08:02:20
1,267.25 دلار 08:00:06
1,267.12 دلار 07:59:36
1,267.12 دلار 07:59:34
1,267.38 دلار 07:54:34
1,267.62 دلار 07:46:38
1,267.62 دلار 07:46:36
1,267 دلار 07:45:39
1,267.25 دلار 07:44:00
1,267.12 دلار 07:43:36
1,267.12 دلار 07:43:35
1,267.25 دلار 07:41:38
1,267.25 دلار 07:41:37
1,267.12 دلار 07:40:27
1,267.38 دلار 07:38:04
1,267.12 دلار 07:37:51
1,267.38 دلار 07:32:45
1,267.38 دلار 07:32:41
1,267.5 دلار 07:30:51
1,267.25 دلار 07:27:32
1,267.12 دلار 07:26:37
1,267.12 دلار 07:26:36
1,267.25 دلار 07:25:38
1,267.12 دلار 07:25:17
1,267.25 دلار 07:23:36
1,267.38 دلار 07:23:20
1,267.12 دلار 07:21:28
1,267.25 دلار 07:20:46
1,267.25 دلار 07:20:45
1,267 دلار 07:16:37
1,267 دلار 07:16:36
1,267.38 دلار 07:09:31
1,267.12 دلار 07:08:46
1,267.12 دلار 07:08:45
1,267.38 دلار 07:03:45
1,267.38 دلار 07:03:38
1,267.62 دلار 07:02:51
1,267.62 دلار 07:02:50
1,267.75 دلار 06:57:32
1,267.62 دلار 06:57:10
1,267.75 دلار 06:56:39
1,267.75 دلار 06:56:37
1,267.62 دلار 06:55:36
1,267.75 دلار 06:54:00
1,267.62 دلار 06:53:34
1,267.62 دلار 06:53:34
1,268.12 دلار 06:52:14
1,268.25 دلار 06:51:25
1,267.88 دلار 06:50:10
1,267.75 دلار 06:49:37
1,267.75 دلار 06:49:36
1,267.88 دلار 06:48:32
1,268 دلار 06:48:12
1,267.88 دلار 06:47:35
1,267.88 دلار 06:47:34
1,268 دلار 06:46:07
1,268.12 دلار 06:45:37
1,268.12 دلار 06:45:35
1,267.88 دلار 06:44:36
1,267.88 دلار 06:44:35
1,268.12 دلار 06:43:11
1,268.25 دلار 06:42:37
1,268.12 دلار 06:41:40
1,267.88 دلار 06:40:40
1,267.88 دلار 06:40:40
1,267.5 دلار 06:39:35
1,267.88 دلار 06:36:42
1,267.88 دلار 06:36:40
1,268.12 دلار 06:35:49
1,268.38 دلار 06:32:44
1,268.38 دلار 06:32:41
1,268.62 دلار 06:30:52
1,268.62 دلار 06:30:51
1,268.38 دلار 06:25:09
1,267.88 دلار 06:22:44
1,267.88 دلار 06:22:42
1,268.12 دلار 06:21:42
1,268.25 دلار 06:20:45
1,268.25 دلار 06:20:45
1,267.62 دلار 06:18:40
1,267.62 دلار 06:18:40
1,267.75 دلار 06:17:36
1,267.75 دلار 06:17:35
1,267.88 دلار 06:16:22
1,267.5 دلار 06:15:47
1,267.5 دلار 06:15:45
1,267.88 دلار 06:14:37
1,268.25 دلار 06:14:10
1,268.12 دلار 06:12:35
1,268.25 دلار 06:12:05
1,268.38 دلار 06:11:40
1,268.25 دلار 06:11:27
1,268.38 دلار 06:09:42
1,268.38 دلار 06:09:40
1,268 دلار 06:08:42
1,267.88 دلار 06:08:26
1,268.12 دلار 06:07:43
1,268.5 دلار 06:06:55
1,268.5 دلار 06:06:48
1,268.62 دلار 06:04:49
1,268.62 دلار 06:04:47
1,268.12 دلار 06:03:57
1,268.12 دلار 06:03:54
1,268.38 دلار 06:02:58
1,268.38 دلار 06:02:58
1,269 دلار 06:02:03
1,269.25 دلار 06:01:26
1,269.38 دلار 06:01:21
1,269.75 دلار 05:59:30
1,270 دلار 05:58:34
1,270 دلار 05:58:33
1,269.88 دلار 05:57:32
1,269.62 دلار 05:56:40
1,269.62 دلار 05:56:39
1,269.5 دلار 05:55:36
1,269.38 دلار 05:55:05
1,269.25 دلار 05:54:37
1,269.25 دلار 05:54:35
1,269.5 دلار 05:53:57
1,269.62 دلار 05:53:35
1,269.5 دلار 05:53:34
1,269.38 دلار 05:52:34
1,269.62 دلار 05:50:06
1,269.38 دلار 05:49:34
1,269.38 دلار 05:49:33
1,269.62 دلار 05:48:34
1,269.62 دلار 05:48:34
1,269.75 دلار 05:47:58
1,269.88 دلار 05:47:33
1,269.88 دلار 05:47:33
1,270 دلار 05:46:31
1,270.12 دلار 05:46:12
1,269.88 دلار 05:45:42
1,269.88 دلار 05:45:41
1,270 دلار 05:44:31
1,269.88 دلار 05:44:03
1,270.12 دلار 05:43:36
1,270.12 دلار 05:43:35
1,270.25 دلار 05:42:35
1,270.25 دلار 05:42:28
1,270.12 دلار 05:41:41
1,270.12 دلار 05:41:39
1,269.88 دلار 05:40:36
1,269.75 دلار 05:40:07
1,269.88 دلار 05:39:36
1,269.88 دلار 05:39:35
1,270 دلار 05:38:56
1,269.62 دلار 05:37:22
1,269.75 دلار 05:36:39
1,269.88 دلار 05:35:12
1,269.75 دلار 05:34:38
1,269.75 دلار 05:34:37
1,269.25 دلار 05:33:34
1,269.12 دلار 05:33:05
1,269.25 دلار 05:32:36
1,269.25 دلار 05:32:35
1,269.38 دلار 05:31:39
1,269.38 دلار 05:31:34
1,268.75 دلار 05:29:34
1,268.88 دلار 05:29:07
1,268.62 دلار 05:28:34
1,268.62 دلار 05:28:33
1,268.38 دلار 05:28:00
1,268.25 دلار 05:27:34
1,268.25 دلار 05:27:34
1,267.88 دلار 05:26:32
1,268.12 دلار 05:25:39
1,268.12 دلار 05:25:39
1,267.75 دلار 05:24:34
1,267.75 دلار 05:24:33
1,268 دلار 05:22:36
1,268 دلار 05:22:35
1,268.12 دلار 05:21:37
1,267.88 دلار 05:20:43
1,267.88 دلار 05:20:43
1,268 دلار 05:19:32
1,267.75 دلار 05:18:38
1,267.75 دلار 05:18:37
1,267.5 دلار 05:17:57
1,267.38 دلار 05:17:31
1,267.38 دلار 05:17:31
1,266.62 دلار 05:16:08
1,266.12 دلار 05:15:41
1,266.12 دلار 05:15:39
1,266.25 دلار 05:15:00
1,267.12 دلار 05:13:33
1,267.25 دلار 05:13:32
1,267.38 دلار 05:12:57
1,267.5 دلار 05:12:32
1,267.75 دلار 05:11:33
1,267.88 دلار 05:11:19
1,267.62 دلار 05:10:42
1,267.62 دلار 05:10:42
1,267.75 دلار 05:09:34
1,267.88 دلار 05:09:09
1,268.12 دلار 05:08:37
1,268.12 دلار 05:08:37
1,268.25 دلار 05:07:38
1,268.12 دلار 05:07:22
1,268.38 دلار 05:06:43
1,268.38 دلار 05:06:42
1,267.75 دلار 05:04:42
1,267.75 دلار 05:04:39
1,267.88 دلار 05:03:42
1,267.88 دلار 05:03:38
1,267.62 دلار 05:02:54
1,267.62 دلار 05:02:53
1,267.75 دلار 05:01:08
1,267.75 دلار 05:01:08
1,268.25 دلار 04:57:36
1,268.62 دلار 04:55:13
1,268.75 دلار 04:54:37
1,268.75 دلار 04:54:37
1,268.62 دلار 04:53:10
1,268.75 دلار 04:51:38
1,268.62 دلار 04:51:20
1,268.75 دلار 04:49:35
1,268.88 دلار 04:49:09
1,268.75 دلار 04:48:36
1,268.75 دلار 04:48:35
1,268.62 دلار 04:47:33
1,268.62 دلار 04:47:32
1,268.5 دلار 04:46:35
1,268.62 دلار 04:46:19
1,267.88 دلار 04:45:51
1,268.25 دلار 04:44:34
1,268 دلار 04:44:12
1,268.25 دلار 04:43:37
1,268.25 دلار 04:43:37
1,268.12 دلار 04:42:35
1,268.38 دلار 04:42:13
1,268.75 دلار 04:40:39
1,268.88 دلار 04:40:12
1,268.75 دلار 04:39:37
1,268.75 دلار 04:39:37
1,268.12 دلار 04:38:32
1,268.75 دلار 04:38:15
1,269.75 دلار 04:37:40
1,269.75 دلار 04:37:40
1,270 دلار 04:36:40
1,269.38 دلار 04:36:35
1,269.25 دلار 04:35:53
1,268.88 دلار 04:35:52
1,269.75 دلار 04:34:40
1,270.25 دلار 04:34:20
1,269.75 دلار 04:33:41
1,269.75 دلار 04:33:40
1,270.12 دلار 04:32:38
1,271.25 دلار 04:32:20
1,270.75 دلار 04:31:45
1,270.75 دلار 04:31:43
1,272.75 دلار 04:30:50
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 825

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 817

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 10 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 759

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 48 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 724

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 83 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.46%

بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
شکر در آمریکا 36.83 (0%) 0 36.83 37.6 ۱۲ آذر
شکر (بازار آمریکا) 18.75 (0%) 0 18.62 18.94 ۱۲ آذر
گندم (بازار آمریکا) 808 (0.62%) 5 798 811 ۰۸:۵۹:۳۹
گندم بهاره (بازار آمریکا) 909 (12.21%) 111 1020 977 ۰۷:۵۰:۵۴
جو (بازار آمریکا) 719 (0.42%) 3 704 721 ۰۸:۰۸:۰۶
ذرت (بازار آمریکا) 584 (0%) 0 583 584 ۰۸:۰۳:۰۶
برنج (بازار آمریکا) 14.495 (3.06%) 0.43 14.065 14.495 ۰۵:۰۱:۴۲
برنج p (بازار آمریکا) 14.02 (0.32%) 0.045 14.02 14.065 ۰۴:۱۶:۴۴
پنبه (بازار آمریکا) 105.29 (1.05%) 1.09 104.2 87.75 ۰۸:۵۶:۲۱
قهوه (بازار آمریکا) 243.35 (0%) 0 232.75 244.3 ۱۲ آذر
کاکائو (بازار آمریکا) 2467 (0%) 0 2437 2477 ۱۲ آذر
الوار (بازار آمریکا) 906.7 (0%) 0 904 915 ۱۳ آذر
الوار در آمریکا 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
شیر Class III (بازار آمریکا) 19.13 (2.85%) 0.53 18.6 19.13 ۰۶:۲۶:۴۳
شیر Class III (بازار آتی آمریکا) 18.33 (1.47%) 0.27 18.33 18.6 ۰۶:۲۶:۴۳
سویا (بازار آمریکا) 1267 (0%) 0 1267 1270 ۰۷:۱۲:۳۸
کنجاله سویا (بازار آمریکا) 356.5 (0.59%) 2.1 350.4 358.6 ۰۸:۵۹:۳۹
روغن سویا (بازار آمریکا) 57.65 (0.75%) 0.43 57.22 57.69 ۰۸:۵۹:۳۹
سویا p (بازار آمریکا) 1244 (1.85%) 23 1244 1267 ۰۴:۱۶:۴۴
کنجاله سویا p (بازار آمریکا) 348.8 (2.81%) 9.8 348.8 358.6 ۰۴:۱۶:۴۴
روغن سویا p (بازار آمریکا) 56.34 (1.56%) 0.88 56.34 57.22 ۰۶:۱۵:۴۷
بازار آمریکا / گاو زنده 138.95 (0%) 0 138.95 143.025 ۱۲ آذر
خوراک دام (بازار آمریکا) 164.125 (0%) 0 163.525 180 ۱۲ آذر
دام زنده P (بازار آمریکا) 139.575 (0.45%) 0.625 138.95 139.575 ۰۶:۲۶:۴۳
علوفه دام P (بازار آمریکا) 165.775 (1.01%) 1.65 164.125 165.775 ۰۶:۲۶:۴۳
آب پرتقال (بازار آمریکا) 121.35 (0%) 0 120.85 122.55 ۱۲ آذر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی