شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 570.88 (0%) 0 564.38 572.5 ۲۷ دی
پنبه 71.3 (0%) 0 69.99 71.37 ۲۷ دی
جو 309 (0%) 0 303.7 309.1 ۲۷ دی
برنج 13.5 (0%) 0 13.33 13.61 ۲۷ دی
ذرت 389.38 (0%) 0 376 389.38 ۲۷ دی
شکر 14.46 (0%) 0 14.36 14.5 ۲۷ دی
سویا 929.25 (0%) 0 920.38 933.62 ۲۷ دی
روغن سویا 33.29 (0%) 0 32.76 33.41 ۲۷ دی
کنجاله سویا 300.65 (0%) 0 299.65 302 ۲۷ دی
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 150.35 (0%) 0 150.35 150.35 ۲۸ دی
کاکائو 2003 (0%) 0 2003 2003 ۲۸ دی
قهوه 1320 (0%) 0 1311 1322 ۲۷ دی
شکر 398.8 (0%) 0 398.8 398.8 ۲۸ دی
الوار 430.3 (0%) 0 429.1 432 ۲۸ دی
کاکائو 2800 (0%) 0 2682.5 2807.5 ۲۷ دی
آب پرتقال 95.48 (0%) 0 94.95 95.95 ۲۷ دی
فیدر گاو 145.57 (0%) 0 144.59 145.61 ۲۷ دی
گاو زنده 126.287 (0%) 0 125.287 126.4 ۲۷ دی

گندم

 • نرخ فعلی : 570.88
 • بالاترین قیمت روز : 572.5
 • پایین ترین قیمت روز : 564.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ دی
 • نرخ روز گذشته : 570.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 71.3
 • بالاترین قیمت روز : 71.37
 • پایین ترین قیمت روز : 69.99
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ دی
 • نرخ روز گذشته : 71.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 14.46
 • بالاترین قیمت روز : 14.5
 • پایین ترین قیمت روز : 14.36
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ دی
 • نرخ روز گذشته : 14.46
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 929.25
 • بالاترین قیمت روز : 933.62
 • پایین ترین قیمت روز : 920.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ دی
 • نرخ روز گذشته : 929.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 562 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 558 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 12.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 533 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 37.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 7.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 509 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 61.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 12.16%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شکر 25.76 (0%) 0 25.5 25.76 ۱۹ آذر
بازار آمریکا / شکر 14.45 (0%) 0 11.92 14.5 ۲۷ دی
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 13.515 (0%) 0 12.07 13.605 ۲۷ دی
بازار آمریکا / برنج (p) 13.515 (0%) 0 11.65 13.515 ۲۸ دی
بازار آمریکا / پنبه 71.25 (0%) 0 70.1 72.22 ۲۷ دی
بازار آمریکا / قهوه 112.15 (0%) 0 111.5 112.95 ۲۷ دی
بازار آمریکا / کاکائو 2797 (0%) 0 2556 2806 ۲۷ دی
بازار آمریکا / الوار 430 (0%) 0 430 432.1 ۲۸ دی
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 17.43 (0%) 0 17.43 17.46 ۲۸ دی
بازار آمریکا / شیر (Class III) 17.43 (0%) 0 17.43 19.32 ۲۸ دی
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 300.6 (0%) 0 299.8 312.6 ۲۷ دی
بازار آمریکا / روغن سویا 33.35 (0%) 0 32.76 34.23 ۲۷ دی
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 300.6 (0%) 0 297.2 300.6 ۲۸ دی
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 33.35 (0%) 0 32.27 33.35 ۲۸ دی
بازار آمریکا / گاو زنده 127.25 (0%) 0 124.7 127.275 ۲۷ دی
بازار آمریکا / فیدر گاو 145 (0%) 0 144.1 155.225 ۲۷ دی
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 127.25 (0%) 0 124.7 127.25 ۲۸ دی
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 145 (0%) 0 145 145.525 ۲۸ دی
بازار آمریکا / آب پرتقال 95.05 (0%) 0 94.9 99.1 ۲۷ دی