بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 634.5 (0%) 0 619.88 635.12 ۲ آبان
پنبه 71.31 (0%) 0 71.12 71.9 ۲ آبان
جو 303 (0%) 0 301.8 304.2 ۲ آبان
برنج 12.338 (0%) 0 12.208 12.348 ۲ آبان
ذرت 419.88 (0%) 0 414 419.88 ۲ آبان
شکر 14.73 (0%) 0 14.61 14.88 ۲ آبان
سویا 1086.75 (0%) 0 1065.88 1088.12 ۲ آبان
روغن سویا 34.15 (0%) 0 33.48 34.19 ۲ آبان
کنجاله سویا 386.9 (0%) 0 378.75 387 ۲ آبان
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 189.25 (0.88%) 1.65 189.25 189.25 ۰۵:۳۳:۰۵
کاکائو 1695 (0.41%) 7 1695 1695 ۰۵:۳۳:۰۵
قهوه 1273 (0%) 0 1264 1284 ۲ آبان
شکر 395.6 (0.86%) 3.4 395.6 395.6 ۰۵:۳۳:۰۵
الوار 513.6 (0%) 0 512.6 531.8 ۲ آبان
کاکائو 2482.5 (0%) 0 2470.5 2509.5 ۲ آبان
آب پرتقال 115.73 (0%) 0 110.73 116.1 ۲ آبان
فیدر گاو 133.3 (0%) 0 133.3 134.45 ۲ آبان
گاو زنده 103.787 (0%) 0 103.287 104.412 ۲ آبان

گندم

 • نرخ فعلی : 634.5
 • بالاترین قیمت روز : 635.12
 • پایین ترین قیمت روز : 619.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ آبان
 • نرخ روز گذشته : 634.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 71.31
 • بالاترین قیمت روز : 71.9
 • پایین ترین قیمت روز : 71.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ آبان
 • نرخ روز گذشته : 71.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 14.73
 • بالاترین قیمت روز : 14.88
 • پایین ترین قیمت روز : 14.61
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ آبان
 • نرخ روز گذشته : 14.73
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 1,086.75
 • بالاترین قیمت روز : 1,088.12
 • پایین ترین قیمت روز : 1,065.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲ آبان
 • نرخ روز گذشته : 1,086.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 618
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 596
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 38.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 6.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 552
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 82.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 14.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 531
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 103.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 19.49%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شکر 27.75 (0%) 0 27.75 28.1 ۲ آبان
بازار آمریکا / شکر 13.99 (5.22%) 0.73 13.99 14.72 ۱۷:۲۵:۰۶
بازار آمریکا / گندم 632 (0%) 0 620 634 ۲ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 577 (0%) 0 573 591 ۲ آبان
بازار آمریکا / جو 303 (0%) 0 300 305 ۲ آبان
بازار آمریکا / ذرت 419 (0%) 0 414 419 ۲ آبان
بازار آمریکا / برنج 12.505 (0%) 0 12.215 12.515 ۲ آبان
بازار آمریکا / برنج (p) 12.345 (0%) 0 12.22 12.46 ۲ آبان
بازار آمریکا / پنبه 71.29 (0%) 0 71.15 73.54 ۲ آبان
بازار آمریکا / قهوه 105.6 (0%) 0 104.9 106.85 ۲ آبان
بازار آمریکا / کاکائو 2479 (0%) 0 2471 2509 ۲ آبان
بازار آمریکا / الوار 513.6 (0%) 0 513.6 515.3 ۰۵:۴۵:۰۴
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازار آمریکا / شیر (Class III) 22.19 (0%) 0 17.6 22.19 ۲ آبان
بازار آتی آمریکا / شیر (Class III) 21.63 (0%) 0 21.44 21.63 ۲ آبان
بازار آمریکا / سویا 1083 (0%) 0 1065 1087 ۲ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 386.4 (0%) 0 339.5 386.6 ۲ آبان
بازار آمریکا / روغن سویا 34.11 (0%) 0 33.48 34.15 ۲ آبان
بازار آمریکا / سویا (p) 1083 (0%) 0 1073 1083 ۲ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 358.4 (0%) 0 358.4 386.4 ۲۳:۲۸:۰۶
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 34.11 (0%) 0 33.72 34.11 ۲ آبان
بازار آمریکا / گاو زنده 103.575 (0%) 0 103.35 104.275 ۲ آبان
بازار آمریکا / فیدر گاو 125.55 (0%) 0 125.55 126.525 ۲ آبان
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 103.35 (0%) 0 103.325 103.475 ۲ آبان
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 133.525 (0%) 0 126.2 133.825 ۲ آبان
بازار آمریکا / آب پرتقال 113.5 (0%) 0 109.35 114.05 ۲ آبان