بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 648.12 (1.66%) 10.76 640.38 658.75 ۱۸:۵۳:۵۷
پنبه 81.75 (0.91%) 0.74 81.58 82.54 ۱۸:۵۳:۵۷
جو 354.2 (1.27%) 4.5 352.9 358.5 ۱۸:۵۳:۵۷
برنج 13.24 (0.04%) 0.005 13.218 13.25 ۱۸:۵۳:۵۷
ذرت 517.6 (1.22%) 6.3 514.62 523.25 ۱۸:۵۳:۵۷
شکر 15.83 (1.45%) 0.23 15.8 16 ۱۸:۵۳:۵۷
سویا 1355.62 (0.91%) 12.38 1340.12 1360.5 ۱۸:۵۳:۵۷
روغن سویا 43.02 (0.65%) 0.28 42.68 43.35 ۱۸:۵۳:۵۷
کنجاله سویا 434.6 (0.72%) 3.15 429 437.4 ۱۸:۵۳:۵۷
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 209.3 (0.96%) 2 209.3 209.3 ۰۵:۳۶:۰۵
کاکائو 1741 (1.21%) 21 1741 1741 ۰۵:۳۶:۰۵
قهوه 1319 (0.3%) 4 1315 1328 ۱۸:۵۳:۵۷
شکر 450.3 (1.27%) 5.7 450.3 450.3 ۰۵:۳۶:۰۵
الوار 796.05 (6.42%) 48.05 796.05 796.05 ۱۸:۳۱:۲۶
کاکائو 2495.5 (2.42%) 60.5 2483.5 2528 ۱۸:۴۶:۲۲
آب پرتقال 116.95 (0.47%) 0.55 116.83 117.68 ۱۸:۴۶:۲۲
فیدر گاو 140.9 (1.16%) 1.62 138.96 140.9 ۱۸:۵۳:۵۷
گاو زنده 115.25 (0.84%) 0.96 113.95 115.25 ۱۸:۵۳:۵۷

گندم

 • نرخ فعلی : 648.12
 • بالاترین قیمت روز : 658.75
 • پایین ترین قیمت روز : 640.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.66%
 • نرخ بازگشایی بازار : 658.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۳:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 658.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.66%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 10.76
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
648.12 دلار 18:53:57
646.62 دلار 18:50:30
645.88 دلار 18:46:22
646.38 دلار 18:44:20
643.88 دلار 18:42:15
644.38 دلار 18:38:52
643.88 دلار 18:33:36
640.38 دلار 18:31:26
640.5 دلار 18:28:31
640.38 دلار 18:28:07
640.62 دلار 18:26:27
641.62 دلار 18:24:27
642.38 دلار 18:22:08
643.38 دلار 18:20:17
643.62 دلار 18:17:12
644.12 دلار 18:13:23
645.62 دلار 18:10:26
645.88 دلار 18:07:46
645.62 دلار 18:05:35
644.62 دلار 18:03:12
645.12 دلار 18:01:18
648 دلار 17:31:19
648.12 دلار 17:17:17
647.38 دلار 17:15:00
648.12 دلار 17:12:57
648.25 دلار 17:10:53
648.12 دلار 17:08:24
647.75 دلار 17:07:40
647.12 دلار 17:05:22
648 دلار 17:03:18
647.88 دلار 17:00:48
646.12 دلار 16:58:40
647.12 دلار 16:56:07
646.88 دلار 16:53:16
647.88 دلار 16:50:26
646.88 دلار 16:46:47
646.38 دلار 16:44:51
646.25 دلار 16:42:32
646.88 دلار 16:38:11
645.88 دلار 16:35:49
646.75 دلار 16:33:27
645.88 دلار 16:31:54
647.62 دلار 16:29:31
646.75 دلار 16:27:42
647.38 دلار 16:25:18
647.62 دلار 16:22:45
647.5 دلار 16:21:19
645.62 دلار 16:12:08
646.25 دلار 16:08:31
645.5 دلار 16:04:32
645.75 دلار 16:02:33
646 دلار 16:01:14
645.38 دلار 15:59:12
645.12 دلار 15:54:29
643.62 دلار 15:50:53
644.38 دلار 15:47:37
644.12 دلار 15:45:07
644.38 دلار 15:41:23
644.62 دلار 15:37:30
644.25 دلار 15:35:10
645.25 دلار 15:33:20
644.62 دلار 15:31:21
644.12 دلار 15:29:24
644.38 دلار 15:26:15
644.75 دلار 15:23:53
645.62 دلار 15:21:57
646.38 دلار 15:19:33
645.88 دلار 15:18:12
645 دلار 15:16:06
645.25 دلار 15:12:22
645.5 دلار 15:08:28
645 دلار 15:05:20
644.88 دلار 15:03:10
645.25 دلار 15:01:15
646.12 دلار 14:58:55
645.38 دلار 14:57:26
644.5 دلار 14:55:17
644.12 دلار 14:53:51
644.38 دلار 14:51:41
644.75 دلار 14:49:20
644.25 دلار 14:47:20
644.38 دلار 14:45:08
645.88 دلار 14:40:57
645.75 دلار 14:39:06
645.88 دلار 14:37:08
649.25 دلار 14:34:13
648.62 دلار 14:30:39
648.25 دلار 14:27:24
648.38 دلار 14:24:56
649.38 دلار 14:22:11
648.88 دلار 14:20:10
648.5 دلار 14:17:57
651.38 دلار 14:15:44
651.75 دلار 14:14:15
652 دلار 14:11:47
651.88 دلار 14:07:38
651.75 دلار 14:02:40
652.12 دلار 13:57:52
652.25 دلار 13:55:26
651.88 دلار 13:51:52
653.12 دلار 13:47:29
653.25 دلار 13:44:52
653 دلار 13:41:25
653.38 دلار 13:36:44
653.62 دلار 13:35:10
653 دلار 13:31:16
653.75 دلار 13:25:47
654.38 دلار 13:22:47
653.38 دلار 13:19:52
654.38 دلار 13:17:33
655 دلار 13:15:39
656.88 دلار 13:11:52
656.62 دلار 13:08:16
656.12 دلار 13:01:48
656.25 دلار 12:59:25
655.25 دلار 12:57:21
654.5 دلار 12:51:08
655.12 دلار 12:48:07
655.25 دلار 12:45:09
655.12 دلار 12:43:26
655.25 دلار 12:40:40
655.38 دلار 12:38:57
655.75 دلار 12:36:28
656.88 دلار 12:34:42
657.12 دلار 12:31:34
655.12 دلار 12:27:11
654.12 دلار 12:24:50
654 دلار 12:21:32
654.38 دلار 12:20:14
654.25 دلار 12:17:24
653.88 دلار 12:14:44
653.62 دلار 12:12:07
652.38 دلار 12:07:09
651.88 دلار 12:04:54
653.12 دلار 12:01:26
653.88 دلار 11:58:45
653.25 دلار 11:56:53
653.38 دلار 11:53:52
653.12 دلار 11:52:28
653.25 دلار 11:49:57
653.88 دلار 11:45:50
653.75 دلار 11:43:53
653.12 دلار 11:41:58
653.25 دلار 11:39:46
653 دلار 11:37:50
653.62 دلار 11:32:56
654.75 دلار 11:29:19
655.12 دلار 11:24:07
654.75 دلار 11:21:46
654.5 دلار 11:19:36
654.25 دلار 11:17:51
653.75 دلار 11:13:58
653.62 دلار 11:11:25
653.88 دلار 11:08:07
653.62 دلار 11:05:10
653.38 دلار 11:02:48
653.12 دلار 11:00:53
653.38 دلار 10:58:46
653.62 دلار 10:57:06
654 دلار 10:54:23
654.38 دلار 10:50:43
654.88 دلار 10:45:07
653.88 دلار 10:42:46
654.38 دلار 10:40:48
654.25 دلار 10:40:08
654.5 دلار 10:36:12
654.75 دلار 10:33:51
654.5 دلار 10:31:46
653.75 دلار 10:29:30
653.62 دلار 10:27:13
653.5 دلار 10:24:47
653.38 دلار 10:23:10
653.12 دلار 10:19:43
652.88 دلار 10:16:29
652.75 دلار 10:15:21
652.25 دلار 10:13:23
652.12 دلار 10:09:41
651.62 دلار 10:06:28
651.5 دلار 10:03:23
651.25 دلار 10:01:57
651.62 دلار 09:59:57
651.88 دلار 09:55:41
651.75 دلار 09:53:21
651.88 دلار 09:49:06
652 دلار 09:45:53
652.38 دلار 09:38:50
652.62 دلار 09:36:23
652.88 دلار 09:32:55
653.12 دلار 09:29:05
652.75 دلار 09:26:06
652.88 دلار 09:23:36
653.12 دلار 09:22:13
652.62 دلار 09:19:53
652.75 دلار 09:17:49
652.5 دلار 09:15:57
652.88 دلار 09:14:17
653 دلار 09:12:16
652.25 دلار 09:07:37
652.12 دلار 09:05:36
652.62 دلار 09:03:07
653.12 دلار 09:00:55
653.88 دلار 08:58:51
653.38 دلار 08:56:32
653.25 دلار 08:54:07
653.12 دلار 08:47:55
653.62 دلار 08:44:49
653.5 دلار 08:42:47
653.38 دلار 08:40:56
653.62 دلار 08:37:12
653.38 دلار 08:35:06
653.25 دلار 08:31:58
652.88 دلار 08:28:23
653.5 دلار 08:24:45
653.62 دلار 08:22:47
653.75 دلار 08:16:33
653.5 دلار 08:09:12
653.38 دلار 07:56:52
653.62 دلار 07:54:09
653.25 دلار 07:50:19
653.88 دلار 07:44:28
654.62 دلار 07:42:43
655.12 دلار 07:39:12
655.25 دلار 07:36:27
654.88 دلار 07:30:48
654.75 دلار 07:27:05
654.62 دلار 07:13:05
653.38 دلار 07:08:54
653.12 دلار 07:03:20
653.38 دلار 07:01:11
653.62 دلار 06:56:12
653.38 دلار 06:53:56
652.62 دلار 06:47:47
652.5 دلار 06:46:11
652.88 دلار 06:43:44
653.25 دلار 06:42:36
652.88 دلار 06:39:55
652.38 دلار 06:38:11
652.62 دلار 06:36:31
651.12 دلار 06:29:06
651.38 دلار 06:25:49
651.62 دلار 06:17:08
651.88 دلار 06:15:06
652 دلار 06:13:05
651.5 دلار 06:10:36
651.62 دلار 06:06:40
652.12 دلار 06:04:06
651.88 دلار 06:02:36
652.12 دلار 06:00:38
651.62 دلار 05:58:05
651.88 دلار 05:56:06
652.38 دلار 05:52:47
652 دلار 05:50:17
652.62 دلار 05:47:08
651.88 دلار 05:44:42
652.25 دلار 05:41:08
651.62 دلار 05:38:54
652.25 دلار 05:36:33
652.62 دلار 05:34:48
653.62 دلار 05:31:18
654.38 دلار 05:27:55
654 دلار 05:24:33
654.25 دلار 05:22:53
654.62 دلار 05:20:17
655.12 دلار 05:18:38
654.12 دلار 05:14:05
653.62 دلار 05:10:17
652.38 دلار 05:07:30
652.5 دلار 05:04:18
652.12 دلار 05:01:12
652.62 دلار 04:59:13
652.38 دلار 04:57:35
653 دلار 04:56:12
654.12 دلار 04:53:45
654.38 دلار 04:49:57
655.5 دلار 04:46:37
655.12 دلار 04:43:57
654.38 دلار 04:41:54
655 دلار 04:39:16
656.12 دلار 04:36:56
655.5 دلار 04:34:39
655.88 دلار 04:32:29
658.75 دلار 02:17:26

پنبه

 • نرخ فعلی : 81.75
 • بالاترین قیمت روز : 82.54
 • پایین ترین قیمت روز : 81.58
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.15
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.5%
 • نرخ بازگشایی بازار : 82.47
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۳:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 82.49
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.91%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.74
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
81.75 دلار 18:53:57
81.86 دلار 18:50:30
81.89 دلار 18:46:22
81.83 دلار 18:44:20
81.79 دلار 18:42:15
81.72 دلار 18:38:52
81.78 دلار 18:36:54
81.77 دلار 18:33:36
81.71 دلار 18:31:26
81.7 دلار 18:28:31
81.69 دلار 18:28:07
81.74 دلار 18:26:27
81.82 دلار 18:24:27
81.86 دلار 18:22:08
81.83 دلار 18:20:17
81.86 دلار 18:18:22
81.88 دلار 18:17:12
81.79 دلار 18:15:15
81.77 دلار 18:13:23
81.74 دلار 18:10:26
81.71 دلار 18:07:46
81.6 دلار 18:05:35
81.58 دلار 18:03:12
81.64 دلار 18:01:18
81.69 دلار 17:58:25
81.68 دلار 17:55:14
81.67 دلار 17:50:17
81.66 دلار 17:48:08
81.64 دلار 17:46:10
81.65 دلار 17:42:48
81.63 دلار 17:41:20
81.66 دلار 17:38:37
81.63 دلار 17:37:27
81.67 دلار 17:35:10
81.69 دلار 17:32:39
81.67 دلار 17:31:20
81.7 دلار 17:29:08
81.72 دلار 17:24:27
81.76 دلار 17:23:07
81.71 دلار 17:20:10
81.77 دلار 17:17:17
81.78 دلار 17:15:00
81.75 دلار 17:12:57
81.71 دلار 17:10:53
81.72 دلار 17:08:24
81.73 دلار 17:07:40
81.72 دلار 17:05:22
81.77 دلار 17:03:18
81.64 دلار 17:00:48
81.62 دلار 16:58:40
81.66 دلار 16:56:07
81.67 دلار 16:53:16
81.72 دلار 16:50:26
81.75 دلار 16:46:48
81.77 دلار 16:44:51
81.74 دلار 16:42:32
81.83 دلار 16:40:14
81.84 دلار 16:35:49
81.88 دلار 16:33:27
81.85 دلار 16:31:54
81.97 دلار 16:29:31
81.93 دلار 16:27:42
81.98 دلار 16:25:18
81.94 دلار 16:21:19
81.91 دلار 16:19:55
81.9 دلار 16:17:58
81.89 دلار 16:16:01
81.85 دلار 16:08:31
81.82 دلار 16:04:32
81.83 دلار 16:02:33
81.84 دلار 16:01:14
81.83 دلار 15:59:12
81.86 دلار 15:57:27
81.88 دلار 15:50:53
81.86 دلار 15:47:37
81.84 دلار 15:42:36
81.85 دلار 15:41:23
81.9 دلار 15:37:30
81.91 دلار 15:35:10
81.86 دلار 15:31:21
81.85 دلار 15:29:24
81.84 دلار 15:26:15
81.88 دلار 15:23:53
81.84 دلار 15:21:57
81.87 دلار 15:18:12
81.83 دلار 15:16:06
81.79 دلار 15:12:22
81.84 دلار 15:08:28
81.86 دلار 15:03:10
81.89 دلار 15:01:15
81.91 دلار 14:58:55
81.87 دلار 14:57:26
81.92 دلار 14:55:17
81.9 دلار 14:51:41
81.98 دلار 14:47:20
82.06 دلار 14:40:57
82.08 دلار 14:39:06
82.07 دلار 14:37:08
82.08 دلار 14:34:13
82.1 دلار 14:27:24
82.09 دلار 14:24:56
82.13 دلار 14:22:11
82.16 دلار 14:20:10
82.15 دلار 14:17:57
82.11 دلار 14:15:44
82.12 دلار 14:14:15
82.11 دلار 14:11:47
82.12 دلار 14:09:26
82.06 دلار 14:07:38
82.07 دلار 14:05:18
82.08 دلار 14:02:40
82.1 دلار 14:00:30
82.07 دلار 13:57:52
82.06 دلار 13:55:26
82.03 دلار 13:51:52
82.09 دلار 13:47:30
82.14 دلار 13:42:42
82.17 دلار 13:41:25
82.12 دلار 13:39:08
82.08 دلار 13:36:44
82.06 دلار 13:35:10
82.11 دلار 13:31:17
82.06 دلار 13:22:47
82.13 دلار 13:19:52
82.16 دلار 13:17:33
82.31 دلار 13:15:39
82.38 دلار 13:11:52
82.37 دلار 13:08:16
82.36 دلار 13:05:58
82.34 دلار 13:03:53
82.35 دلار 13:01:48
82.33 دلار 12:59:25
82.31 دلار 12:57:21
82.27 دلار 12:54:35
82.26 دلار 12:51:09
82.25 دلار 12:48:07
82.26 دلار 12:45:09
82.25 دلار 12:42:25
82.26 دلار 12:40:40
82.27 دلار 12:34:42
82.28 دلار 12:31:34
82.23 دلار 12:27:11
82.22 دلار 12:22:19
82.23 دلار 12:20:14
82.21 دلار 12:17:24
82.2 دلار 12:14:44
82.17 دلار 12:12:08
82.12 دلار 12:07:09
82.1 دلار 12:04:54
82.08 دلار 12:01:26
82.09 دلار 11:56:53
82.1 دلار 11:53:53
82.11 دلار 11:52:29
82.22 دلار 11:49:57
82.25 دلار 11:41:58
82.28 دلار 11:39:46
82.27 دلار 11:37:51
82.28 دلار 11:36:08
82.25 دلار 11:32:56
82.29 دلار 11:29:19
82.31 دلار 11:19:36
82.29 دلار 11:11:25
82.3 دلار 11:05:10
82.28 دلار 11:00:53
82.3 دلار 10:58:46
82.33 دلار 10:57:06
82.28 دلار 10:54:23
82.34 دلار 10:50:43
82.35 دلار 10:45:07
82.34 دلار 10:42:46
82.33 دلار 10:40:48
82.35 دلار 10:31:46
82.38 دلار 10:29:30
82.41 دلار 10:27:14
82.39 دلار 10:24:47
82.41 دلار 10:23:10
82.39 دلار 10:20:08
82.38 دلار 10:19:43
82.35 دلار 10:15:21
82.32 دلار 10:13:23
82.25 دلار 10:09:42
82.27 دلار 10:06:28
82.28 دلار 10:03:23
82.3 دلار 10:01:57
82.32 دلار 09:59:57
82.31 دلار 09:57:58
82.26 دلار 09:55:41
82.28 دلار 09:53:21
82.27 دلار 09:49:06
82.29 دلار 09:45:53
82.32 دلار 09:43:10
82.28 دلار 09:41:11
82.34 دلار 09:38:50
82.35 دلار 09:36:23
82.37 دلار 09:32:55
82.45 دلار 09:29:06
82.44 دلار 09:26:06
82.46 دلار 09:22:13
82.49 دلار 09:19:53
82.48 دلار 09:17:49
82.53 دلار 09:12:16
82.51 دلار 09:07:37
82.5 دلار 09:05:36
82.52 دلار 09:03:08
82.53 دلار 08:58:51
82.52 دلار 08:54:07
82.51 دلار 08:44:49
82.53 دلار 08:37:12
82.51 دلار 08:24:45
82.5 دلار 08:18:52
82.51 دلار 08:14:40
82.48 دلار 07:58:56
82.47 دلار 07:56:52
82.45 دلار 07:54:09
82.49 دلار 07:50:19
82.46 دلار 07:40:43
82.47 دلار 07:36:28
82.52 دلار 07:14:58
82.53 دلار 07:05:35
82.54 دلار 07:03:20
82.53 دلار 07:01:11
82.54 دلار 06:58:21
82.52 دلار 06:53:56
82.49 دلار 06:51:44
82.5 دلار 06:47:47
82.51 دلار 06:46:11
82.48 دلار 06:43:44
82.45 دلار 06:42:36
82.3 دلار 06:39:55
82.25 دلار 06:36:31
82.24 دلار 06:33:13
82.28 دلار 06:29:06
82.31 دلار 06:17:08
82.32 دلار 06:13:05
82.31 دلار 06:10:36
82.3 دلار 06:06:40
82.28 دلار 06:04:06
82.3 دلار 06:00:38
82.28 دلار 05:58:05
82.29 دلار 05:56:06
82.32 دلار 05:52:47
82.33 دلار 05:50:17
82.34 دلار 05:44:42
82.37 دلار 05:38:54
82.42 دلار 05:36:33
82.46 دلار 05:34:48
82.47 دلار 05:31:18

شکر

 • نرخ فعلی : 15.83
 • بالاترین قیمت روز : 16
 • پایین ترین قیمت روز : 15.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.07
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.63%
 • نرخ بازگشایی بازار : 15.93
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۳:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 16.06
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.23
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
15.83 دلار 18:53:57
15.84 دلار 18:46:22
15.85 دلار 18:44:20
15.86 دلار 18:42:15
15.84 دلار 18:38:52
15.85 دلار 18:36:54
15.88 دلار 18:33:36
15.89 دلار 18:31:26
15.88 دلار 18:28:07
15.87 دلار 18:26:27
15.89 دلار 18:17:12
15.88 دلار 18:15:15
15.91 دلار 18:10:26
15.89 دلار 18:07:46
15.88 دلار 18:05:35
15.84 دلار 18:01:18
15.88 دلار 17:52:36
15.89 دلار 17:50:17
15.91 دلار 17:32:39
15.93 دلار 17:29:08
15.96 دلار 17:26:35
15.94 دلار 17:24:27
15.93 دلار 17:23:07
15.95 دلار 17:17:17
15.96 دلار 17:12:57
15.95 دلار 17:10:53
15.96 دلار 17:07:40
15.98 دلار 17:03:18
16 دلار 16:56:07
15.98 دلار 16:53:16
16 دلار 16:46:48
15.96 دلار 16:44:51
15.95 دلار 16:38:11
15.98 دلار 16:35:49
15.95 دلار 16:33:27
15.96 دلار 16:31:54
15.98 دلار 16:29:31
15.97 دلار 16:27:42
16 دلار 16:19:55
15.98 دلار 16:17:58
15.93 دلار 16:16:01
15.86 دلار 16:12:08
15.83 دلار 16:08:31
15.84 دلار 16:02:34
15.82 دلار 15:57:27
15.84 دلار 15:47:37
15.82 دلار 15:38:42
15.84 دلار 15:33:20
15.8 دلار 15:26:15
15.84 دلار 15:23:53
15.82 دلار 15:21:57
15.86 دلار 15:19:33
15.84 دلار 15:18:12
15.82 دلار 15:16:06
15.83 دلار 15:08:28
15.84 دلار 15:03:10
15.88 دلار 15:01:15
15.89 دلار 14:57:26
15.88 دلار 14:51:41
15.89 دلار 14:49:20
15.88 دلار 14:47:20
15.9 دلار 14:45:08
15.89 دلار 14:43:07
15.91 دلار 14:37:08
15.9 دلار 14:34:13
15.88 دلار 14:27:24
15.87 دلار 14:22:11
15.88 دلار 14:11:47
15.89 دلار 14:09:26
15.88 دلار 14:05:18
15.89 دلار 14:02:40
15.88 دلار 14:00:31
15.87 دلار 13:57:52
15.88 دلار 13:55:26
15.87 دلار 13:51:52
15.88 دلار 13:47:30
15.89 دلار 13:42:42
15.91 دلار 13:36:44
15.89 دلار 13:35:10
15.91 دلار 13:22:48
15.89 دلار 13:17:33
15.88 دلار 13:15:39
15.91 دلار 13:11:52
15.95 دلار 13:08:16
15.93 دلار 13:03:53
15.92 دلار 13:01:48
15.93 دلار 12:57:21
15.91 دلار 12:51:09
15.9 دلار 12:48:07
15.88 دلار 12:45:09
15.89 دلار 12:43:27
15.91 دلار 12:42:25
15.88 دلار 12:40:40
15.87 دلار 12:36:28
15.88 دلار 12:34:42
15.91 دلار 12:31:34
15.88 دلار 12:20:14
15.93 دلار 12:17:24
15.96 دلار 12:14:44
15.95 دلار 12:12:08
15.93 دلار 12:07:09
15.91 دلار 12:04:54
15.93 دلار 12:01:26

سویا

 • نرخ فعلی : 1,355.62
 • بالاترین قیمت روز : 1,360.5
 • پایین ترین قیمت روز : 1,340.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 4.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.37%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,360.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۵۳:۵۷
 • نرخ روز گذشته : 1,368
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.91%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 12.38
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
1,355.62 دلار 18:53:57
1,355.25 دلار 18:50:30
1,356.12 دلار 18:46:22
1,356.88 دلار 18:44:20
1,355 دلار 18:42:15
1,355.62 دلار 18:38:52
1,356.38 دلار 18:36:54
1,357.38 دلار 18:33:36
1,355.25 دلار 18:31:26
1,354.88 دلار 18:28:07
1,354 دلار 18:26:27
1,354.62 دلار 18:24:27
1,356.62 دلار 18:22:08
1,354.88 دلار 18:20:17
1,356.75 دلار 18:18:22
1,357.62 دلار 18:17:12
1,355.62 دلار 18:15:15
1,357.62 دلار 18:13:23
1,355.62 دلار 18:10:26
1,353 دلار 18:07:46
1,349.12 دلار 18:05:35
1,349.62 دلار 18:03:12
1,350.62 دلار 18:01:18
1,353.5 دلار 17:32:39
1,353.75 دلار 17:17:17
1,352 دلار 17:12:57
1,351.75 دلار 17:10:53
1,352.38 دلار 17:08:24
1,352.25 دلار 17:05:22
1,354.25 دلار 17:03:18
1,350.62 دلار 17:00:48
1,346.12 دلار 16:58:40
1,347.5 دلار 16:56:07
1,348.12 دلار 16:53:16
1,347.5 دلار 16:50:26
1,346.38 دلار 16:46:47
1,345.38 دلار 16:44:51
1,344.88 دلار 16:42:32
1,345.12 دلار 16:40:14
1,345.75 دلار 16:38:11
1,343.75 دلار 16:35:49
1,344.12 دلار 16:33:27
1,344.38 دلار 16:31:54
1,347.38 دلار 16:29:31
1,345.62 دلار 16:25:18
1,344.62 دلار 16:22:45
1,344.12 دلار 16:21:19
1,342.38 دلار 16:19:55
1,340.12 دلار 16:17:58
1,340.25 دلار 16:16:01
1,340.12 دلار 16:12:08
1,341.12 دلار 16:08:31
1,341.38 دلار 16:04:32
1,341.62 دلار 16:02:33
1,342.12 دلار 16:01:14
1,341.38 دلار 15:59:12
1,341.88 دلار 15:57:27
1,342.62 دلار 15:54:29
1,342 دلار 15:50:53
1,342.12 دلار 15:47:37
1,341.12 دلار 15:45:07
1,341.5 دلار 15:42:36
1,340.75 دلار 15:41:23
1,341.12 دلار 15:38:42
1,341.62 دلار 15:37:30
1,341.75 دلار 15:35:10
1,342.12 دلار 15:33:20
1,341.38 دلار 15:31:21
1,341.62 دلار 15:29:24
1,342.38 دلار 15:26:15
1,342.12 دلار 15:23:53
1,342.88 دلار 15:21:57
1,342.62 دلار 15:19:33
1,341.88 دلار 15:18:12
1,341.12 دلار 15:16:06
1,341.38 دلار 15:12:22
1,340.88 دلار 15:08:28
1,340.38 دلار 15:05:20
1,341.12 دلار 15:03:10
1,341.38 دلار 15:01:15
1,344.38 دلار 14:58:55
1,343.88 دلار 14:55:17
1,343.38 دلار 14:53:51
1,344.38 دلار 14:51:41
1,344.62 دلار 14:49:20
1,344.88 دلار 14:45:08
1,345.62 دلار 14:43:06
1,346.12 دلار 14:40:57
1,346.38 دلار 14:39:06
1,346.88 دلار 14:37:08
1,346.62 دلار 14:30:39
1,346.5 دلار 14:27:24
1,346.38 دلار 14:24:56
1,347.62 دلار 14:22:11
1,347.5 دلار 14:20:10
1,346.88 دلار 14:17:57
1,348.38 دلار 14:15:44
1,349.25 دلار 14:14:15
1,349 دلار 14:11:47
1,349.12 دلار 14:09:26
1,348.75 دلار 14:07:38
1,349.38 دلار 14:05:18
1,348.25 دلار 14:02:40
1,349.38 دلار 14:00:30
1,348.38 دلار 13:57:52
1,347.5 دلار 13:53:32
1,347.62 دلار 13:51:52
1,350 دلار 13:47:30
1,351 دلار 13:44:52
1,350.75 دلار 13:42:42
1,352 دلار 13:41:25
1,352.5 دلار 13:39:07
1,351 دلار 13:36:44
1,350.12 دلار 13:35:10
1,350 دلار 13:31:16
1,351.38 دلار 13:27:41
1,351 دلار 13:25:47
1,352.25 دلار 13:22:47
1,350.5 دلار 13:19:52
1,350.88 دلار 13:17:33
1,351.5 دلار 13:15:39
1,353.25 دلار 13:11:52
1,354.38 دلار 13:08:16
1,353.62 دلار 13:05:58
1,354 دلار 13:03:53
1,354.38 دلار 13:01:48
1,354.12 دلار 12:59:25
1,352.12 دلار 12:57:21
1,350.75 دلار 12:54:35
1,350.38 دلار 12:51:08
1,351.5 دلار 12:48:07
1,350.25 دلار 12:45:09
1,350.88 دلار 12:43:27
1,351 دلار 12:42:25
1,351.12 دلار 12:40:40
1,352.12 دلار 12:38:57
1,351.12 دلار 12:36:28
1,352.38 دلار 12:34:42
1,351.88 دلار 12:31:34
1,349.5 دلار 12:27:11
1,348.12 دلار 12:24:50
1,347.38 دلار 12:22:19
1,347.62 دلار 12:21:32
1,348.12 دلار 12:20:14
1,347.88 دلار 12:17:24
1,347.62 دلار 12:14:44
1,347 دلار 12:12:07
1,345.62 دلار 12:07:09
1,344.88 دلار 12:04:54
1,345.12 دلار 12:01:26
1,345.62 دلار 11:58:45
1,345.38 دلار 11:56:53
1,344.62 دلار 11:52:29
1,345.75 دلار 11:49:57
1,345.5 دلار 11:47:48
1,345.12 دلار 11:43:53
1,344.5 دلار 11:41:58
1,344.75 دلار 11:37:50
1,345.12 دلار 11:36:08
1,345.5 دلار 11:29:19
1,346 دلار 11:24:07
1,346.38 دلار 11:21:46
1,346.25 دلار 11:19:36
1,346 دلار 11:17:51
1,346.12 دلار 11:11:25
1,346.88 دلار 11:08:07
1,346.12 دلار 11:05:10
1,346.38 دلار 11:02:48
1,346.62 دلار 11:00:53
1,347.38 دلار 10:58:46
1,347.88 دلار 10:57:06
1,348.38 دلار 10:54:23
1,348.12 دلار 10:50:43
1,349.12 دلار 10:47:06
1,348.12 دلار 10:45:07
1,347.38 دلار 10:40:48
1,347.12 دلار 10:36:12
1,347.25 دلار 10:33:51
1,346.88 دلار 10:31:46
1,346 دلار 10:29:30
1,346.12 دلار 10:27:13
1,345.38 دلار 10:23:10
1,345.88 دلار 10:19:43
1,346.12 دلار 10:16:29
1,345.62 دلار 10:15:21
1,345.12 دلار 10:13:23
1,346 دلار 10:09:41
1,344.88 دلار 10:06:28
1,344.25 دلار 10:03:23
1,344.5 دلار 10:01:57
1,344.62 دلار 09:59:57
1,345.38 دلار 09:57:58
1,344.5 دلار 09:55:41
1,343.88 دلار 09:53:21
1,344.5 دلار 09:49:06
1,344.88 دلار 09:45:53
1,345.62 دلار 09:43:10
1,345.38 دلار 09:41:11
1,346.38 دلار 09:36:23
1,347.5 دلار 09:32:55
1,348 دلار 09:29:06
1,347.25 دلار 09:26:06
1,348 دلار 09:23:36
1,348.38 دلار 09:22:13
1,347.25 دلار 09:19:53
1,347.5 دلار 09:17:49
1,346.88 دلار 09:15:57
1,348.38 دلار 09:14:17
1,348.75 دلار 09:12:16
1,347.12 دلار 09:10:07
1,347.25 دلار 09:07:37
1,346.88 دلار 09:05:36
1,346.38 دلار 09:03:07
1,347.5 دلار 09:00:56
1,347.62 دلار 08:58:51
1,347 دلار 08:56:32
1,347.38 دلار 08:54:07
1,347.12 دلار 08:51:15
1,347.38 دلار 08:47:55
1,348.5 دلار 08:44:49
1,348.75 دلار 08:42:47
1,348.62 دلار 08:37:12
1,348 دلار 08:35:06
1,348.5 دلار 08:31:58
1,348 دلار 08:24:45
1,348.38 دلار 08:22:47
1,348.88 دلار 08:20:18
1,348.62 دلار 08:16:33
1,348.75 دلار 08:14:40
1,348.12 دلار 08:12:32
1,348.25 دلار 08:09:12
1,348.38 دلار 08:05:35
1,348.5 دلار 08:03:54
1,348.25 دلار 08:02:26
1,348.12 دلار 07:58:56
1,348 دلار 07:56:52
1,348.62 دلار 07:54:09
1,348.12 دلار 07:50:19
1,347.75 دلار 07:47:15
1,348.12 دلار 07:44:28
1,348.62 دلار 07:42:43
1,348.75 دلار 07:40:43
1,348.88 دلار 07:39:12
1,349.38 دلار 07:36:27
1,349.88 دلار 07:30:48
1,348.62 دلار 07:27:05
1,348.12 دلار 07:24:34
1,347.88 دلار 07:22:38
1,348 دلار 07:20:36
1,348.12 دلار 07:18:11
1,347.75 دلار 07:14:58
1,348 دلار 07:13:05
1,347.88 دلار 07:05:35
1,347.62 دلار 07:03:20
1,347.12 دلار 07:01:11
1,347.75 دلار 06:58:21
1,347.88 دلار 06:56:12
1,346.38 دلار 06:53:56
1,346.12 دلار 06:51:44
1,346.38 دلار 06:46:11
1,347 دلار 06:43:44
1,347.12 دلار 06:42:36
1,347.5 دلار 06:39:55
1,346.25 دلار 06:38:11
1,346.5 دلار 06:36:31
1,346.38 دلار 06:33:13
1,344.75 دلار 06:29:06
1,347.12 دلار 06:25:49
1,348.5 دلار 06:23:40
1,348.75 دلار 06:18:54
1,347.62 دلار 06:17:08
1,348.88 دلار 06:15:06
1,349 دلار 06:13:05
1,348 دلار 06:10:36
1,351.12 دلار 06:06:40
1,353.12 دلار 06:04:06
1,354.12 دلار 06:02:36
1,355.5 دلار 05:58:05
1,355.62 دلار 05:56:06
1,355 دلار 05:52:47
1,354.5 دلار 05:50:17
1,354.62 دلار 05:47:08
1,354 دلار 05:44:42
1,355.75 دلار 05:41:08
1,355.62 دلار 05:38:54
1,355.88 دلار 05:36:33
1,356.5 دلار 05:34:48
1,357.38 دلار 05:31:18
1,358.62 دلار 05:27:55
1,358.12 دلار 05:24:33
1,358.62 دلار 05:22:53
1,359.75 دلار 05:20:17
1,360.5 دلار 05:18:38
1,358.88 دلار 05:15:40
1,357.88 دلار 05:14:05
1,355.88 دلار 05:10:17
1,354.75 دلار 05:07:30
1,353.38 دلار 05:04:18
1,354 دلار 05:02:39
1,353.88 دلار 05:01:12
1,355.25 دلار 04:59:13
1,355.38 دلار 04:57:35
1,356 دلار 04:56:12
1,356.62 دلار 04:53:45
1,355.5 دلار 04:49:57
1,355.62 دلار 04:46:37
1,357.25 دلار 04:43:57
1,355.5 دلار 04:41:54
1,357.62 دلار 04:39:16
1,360.5 دلار 04:36:56
1,359.75 دلار 04:34:39
1,360.25 دلار 04:32:29

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 660
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 647
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 614
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 34.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 582
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 66.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.36%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شکر 27.95 (0%) 0 27.95 27.95 ۲ بهمن
بازار آمریکا / شکر 15.89 (1.13%) 0.18 15.8 16.05 ۱۸:۴۲:۰۸
بازار آمریکا / گندم 641 (2.96%) 19 641 655 ۱۸:۴۲:۰۷
بازار آمریکا / گندم بهاره 621 (2.09%) 13 621 635 ۱۸:۴۲:۰۸
بازار آمریکا / جو 355 (1.97%) 7 355 361 ۱۸:۴۲:۰۸
بازار آمریکا / ذرت 517 (1.16%) 6 514 524 ۱۸:۴۲:۰۷
بازار آمریکا / برنج 12.895 (2.6%) 0.335 12.895 13.245 ۰۷:۰۰:۰۹
بازار آمریکا / برنج (p) 13.245 (0.26%) 0.035 12.895 13.245 ۰۵:۲۹:۰۵
بازار آمریکا / پنبه 81.71 (1.03%) 0.84 81.61 82.57 ۱۸:۴۲:۰۸
بازار آمریکا / قهوه 125.15 (0.88%) 1.1 124.95 126.45 ۱۸:۴۲:۰۸
بازار آمریکا / کاکائو 2489 (2.69%) 67 2484 2550 ۱۸:۴۲:۰۸
بازار آمریکا / الوار 748 (0%) 0 748 748 ۲ بهمن
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازار آمریکا / شیر (Class III) 23.27 (41.03%) 6.77 23.27 23.27 ۰۳:۲۰:۰۵
بازار آتی آمریکا / شیر (Class III) 16.46 (4.07%) 0.67 16.46 23.27 ۰۵:۲۹:۰۵
بازار آمریکا / سویا 1354 (1.18%) 16 1341 1359 ۱۸:۴۲:۰۷
بازار آمریکا / کنجاله سویا 434.3 (1.11%) 4.8 429.8 438.2 ۱۸:۴۲:۰۷
بازار آمریکا / روغن سویا 43.01 (0.81%) 0.35 42.72 43.43 ۱۸:۴۲:۰۸
بازار آمریکا / سویا (p) 1370 (0.07%) 1 1370 1370 ۰۳:۲۰:۰۶
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 438.2 (0.96%) 4.2 438.2 438.2 ۰۳:۲۰:۰۶
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 43.43 (2.09%) 0.89 43.43 43.43 ۰۳:۲۰:۰۶
بازار آمریکا / گاو زنده 120.225 (0.29%) 0.35 119.95 120.225 ۱۸:۴۲:۰۷
بازار آمریکا / فیدر گاو 139.75 (0.43%) 0.6 139.75 139.75 ۱۸:۴۲:۰۷
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 119.95 (0.9%) 1.075 114.1 119.95 ۰۵:۲۹:۰۵
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 139.15 (1.18%) 1.625 135.875 139.15 ۰۵:۲۹:۰۵
بازار آمریکا / آب پرتقال 117.05 (0.51%) 0.6 117.05 117.9 ۱۸:۴۲:۰۸