شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 543.75 (1.59%) 8.63 543.75 543.75 ۰۲:۵۲:۱۰
پنبه 49.89 (0.12%) 0.06 49.89 49.89 ۰۲:۵۲:۱۰
جو 262.3 (0%) 0 260.8 263.3 ۱۴ فروردین
برنج 14.248 (0%) 0 14.073 14.283 ۱۴ فروردین
ذرت 334.25 (1.16%) 3.87 334.25 334.25 ۰۲:۵۲:۱۰
شکر 10.25 (0.49%) 0.05 10.25 10.25 ۰۲:۵۲:۱۰
سویا 859.25 (0.97%) 8.37 859.25 859.25 ۰۲:۵۲:۱۰
روغن سویا 26.25 (0.04%) 0.01 26.25 26.25 ۰۲:۴۸:۱۴
کنجاله سویا 309 (0.02%) 0.05 309 309 ۰۲:۴۸:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 155.25 (0%) 0 155.25 157.75 ۱۴ فروردین
کاکائو 1740 (0%) 0 1740 1754 ۱۴ فروردین
قهوه 1202 (0%) 0 1172 1205 ۱۴ فروردین
شکر 342 (0%) 0 342 353.1 ۱۴ فروردین
الوار 263.2 (0.04%) 0.1 263.2 263.2 ۰۱:۴۷:۲۶
کاکائو 2280.5 (0%) 0 2237.5 2287.5 ۱۴ فروردین
آب پرتقال 115.6 (0%) 0 115.5 119.2 ۱۴ فروردین
فیدر گاو 110.69 (0%) 0 110.66 117.42 ۱۴ فروردین
گاو زنده 83.075 (0%) 0 83.075 87.562 ۱۴ فروردین

گندم

 • نرخ فعلی : 543.75
 • بالاترین قیمت روز : 543.75
 • پایین ترین قیمت روز : 543.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 543.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۲:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 552.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.63
جدول نرخ های امروز زمان
543.75 دلار 02:52:10

پنبه

 • نرخ فعلی : 49.89
 • بالاترین قیمت روز : 49.89
 • پایین ترین قیمت روز : 49.89
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 49.89
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۲:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 49.83
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.12%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.06
جدول نرخ های امروز زمان
49.89 دلار 02:52:10

شکر

 • نرخ فعلی : 10.25
 • بالاترین قیمت روز : 10.25
 • پایین ترین قیمت روز : 10.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 10.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۲:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 10.2
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05
جدول نرخ های امروز زمان
10.25 دلار 02:52:10

سویا

 • نرخ فعلی : 859.25
 • بالاترین قیمت روز : 859.25
 • پایین ترین قیمت روز : 859.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 859.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۵۲:۱۰
 • نرخ روز گذشته : 867.62
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.97%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 8.37
جدول نرخ های امروز زمان
859.25 دلار 02:52:10

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 564 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 538 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 5.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 549 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 537 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.26%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شکر 26.3 (0.19%) 0.05 26.3 26.3 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / شکر 10.29 (2.49%) 0.25 10.29 10.29 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 14.245 (1.28%) 0.18 14.245 14.245 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / برنج (p) 14.245 (1.35%) 0.19 14.245 14.245 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / پنبه 49.99 (1.28%) 0.63 49.99 49.99 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / قهوه 119.35 (2.89%) 3.35 119.35 119.35 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / کاکائو 2278 (2.29%) 51 2278 2278 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / الوار 264.1 (1.66%) 4.3 264.1 264.1 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 13.6 (0%) 0 13.12 13.6 ۱۴ فروردین
بازار آمریکا / شیر (Class III) 16.22 (23.63%) 3.1 16.22 16.22 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 309.1 (2.33%) 7.2 309.1 309.1 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / روغن سویا 26.24 (0.76%) 0.2 26.24 26.24 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 309.1 (1.88%) 5.8 309.1 309.1 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 26.24 (0.73%) 0.19 26.24 26.24 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / گاو زنده 83.075 (5.42%) 4.5 83.075 83.075 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / فیدر گاو 111.65 (6.05%) 6.75 111.65 111.65 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 92.825 (5.99%) 5.25 92.825 92.825 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 130.8 (10.47%) 12.4 130.8 130.8 ۰۲:۵۲:۱۰
بازار آمریکا / آب پرتقال 116 (2.46%) 2.85 116 116 ۰۲:۵۲:۱۰