شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0534
  • بالاترین قیمت روز:0.0535
  • پایین ترین قیمت روز:0.0517
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0524
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۶:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.0525
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0534 ریال19:36:43
0.0535 ریال19:26:37
0.0534 ریال19:06:41
0.0533 ریال19:01:58
0.0534 ریال18:56:51
0.0532 ریال18:43:36
0.0533 ریال18:42:46
0.0532 ریال18:41:43
0.0533 ریال18:26:41
0.0532 ریال18:16:37
0.053 ریال18:15:38
0.053 ریال18:15:38
0.0532 ریال18:14:48
0.053 ریال18:11:46
0.0531 ریال18:08:39
0.0532 ریال18:07:52
0.0531 ریال18:06:47
0.0532 ریال17:56:50
0.0533 ریال17:50:51
0.0533 ریال17:50:49
0.0532 ریال17:49:45
0.0533 ریال17:46:39
0.0532 ریال17:36:39
0.0531 ریال17:35:51
0.0531 ریال17:35:51
0.0532 ریال17:29:34
0.0531 ریال17:28:44
0.0532 ریال17:26:35
0.0531 ریال17:16:34
0.053 ریال17:11:36
0.0529 ریال17:06:42
0.053 ریال17:01:29
0.053 ریال17:01:29
0.0529 ریال16:57:33
0.053 ریال16:56:44
0.0529 ریال16:51:39
0.053 ریال16:46:34
0.0531 ریال16:26:33
0.053 ریال16:01:53
0.0529 ریال16:01:27
0.0529 ریال16:01:25
0.053 ریال15:57:31
0.0529 ریال15:21:41
0.053 ریال15:16:28
0.0529 ریال14:35:37
0.0529 ریال14:35:36
0.053 ریال14:31:32
0.0529 ریال14:26:25
0.053 ریال14:11:26
0.0529 ریال14:06:30
0.053 ریال14:01:37
0.0528 ریال14:01:01
0.0528 ریال14:01:00
0.053 ریال13:57:22
0.0528 ریال13:56:31
0.0527 ریال13:50:30
0.0527 ریال13:50:27
0.0528 ریال13:49:31
0.0527 ریال13:43:22
0.0528 ریال13:42:32
0.0527 ریال13:41:27
0.0526 ریال13:36:22
0.0525 ریال13:35:35
0.0525 ریال13:35:34
0.0526 ریال13:31:29
0.0525 ریال13:16:23
0.0524 ریال13:15:26
0.0524 ریال13:15:25
0.0523 ریال13:14:33
0.0524 ریال13:08:20
0.0523 ریال13:07:28
0.0524 ریال13:06:22
0.0523 ریال12:56:30
0.0524 ریال12:50:24
0.0524 ریال12:50:24
0.0523 ریال12:49:28
0.0524 ریال12:46:21
0.0523 ریال12:41:23
0.0525 ریال12:22:19
0.0526 ریال12:21:32
0.0525 ریال12:16:24
0.0526 ریال12:06:24
0.0525 ریال12:01:35
0.0522 ریال12:01:02
0.0522 ریال12:01:01
0.0524 ریال11:57:19
0.0522 ریال11:56:28
0.0525 ریال11:51:24
0.0523 ریال11:50:28
0.0523 ریال11:50:28
0.0522 ریال11:49:29
0.0523 ریال11:41:22
0.0522 ریال11:36:21
0.0523 ریال11:35:33
0.0523 ریال11:35:33
0.0522 ریال11:29:17
0.0523 ریال11:28:25
0.0522 ریال11:26:19
0.0523 ریال11:11:10
0.0522 ریال11:08:08
0.0523 ریال11:07:17
0.0522 ریال11:06:10
0.0523 ریال11:01:13
0.0522 ریال11:00:34
0.0522 ریال11:00:34
0.0523 ریال10:57:08
0.0522 ریال10:36:10
0.052 ریال10:16:09
0.0519 ریال9:56:17
0.0518 ریال9:41:08
0.0519 ریال9:36:09
0.0518 ریال9:01:09
0.0517 ریال9:00:23
0.0517 ریال9:00:23
0.0518 ریال8:57:07
0.0517 ریال8:56:15
0.0518 ریال8:51:09
0.0517 ریال8:43:06
0.0518 ریال8:42:14
0.0517 ریال8:36:08
0.0518 ریال8:35:15
0.0518 ریال8:35:14
0.0517 ریال8:31:08
0.0518 ریال8:26:07
0.0517 ریال8:21:15
0.0518 ریال8:01:09
0.0517 ریال7:56:14
0.0518 ریال7:36:07
0.0517 ریال7:08:06
0.0518 ریال7:07:13
0.0517 ریال7:01:09
0.0518 ریال7:00:28
0.0518 ریال7:00:26
0.0517 ریال6:57:06
0.0518 ریال6:56:13
0.0517 ریال6:50:08
0.0517 ریال6:50:07
0.0518 ریال6:49:14
0.0517 ریال6:46:07
0.0518 ریال6:43:06
0.0519 ریال6:42:14
0.0518 ریال6:36:07
0.0519 ریال6:35:16
0.0519 ریال6:35:15
0.0518 ریال6:31:07
0.0519 ریال5:41:07
0.052 ریال5:26:05
0.0519 ریال4:43:05
0.0518 ریال4:42:13
0.0519 ریال4:36:05
0.0518 ریال4:35:13
0.0518 ریال4:35:13
0.0519 ریال4:29:05
0.0518 ریال4:28:12
0.0519 ریال4:26:04
0.0518 ریال4:22:05
0.0517 ریال4:21:12
0.0518 ریال4:15:06
0.0518 ریال4:15:05
0.0517 ریال4:14:11
0.0518 ریال4:11:05
0.0517 ریال4:06:06
0.0518 ریال4:01:06
0.0519 ریال4:00:19
0.0519 ریال4:00:19
0.0518 ریال3:57:05
0.0519 ریال3:56:12
0.0518 ریال3:50:06
0.0518 ریال3:50:05
0.0519 ریال3:49:12
0.0518 ریال3:46:05
0.0519 ریال3:41:06
0.0518 ریال3:35:13
0.0518 ریال3:35:13
0.0517 ریال3:31:07
0.0518 ریال3:26:05
0.0519 ریال3:08:05
0.0523 ریال3:07:12
0.0519 ریال3:06:05
0.052 ریال3:01:06
0.0523 ریال3:00:19
0.0523 ریال3:00:19
0.0522 ریال2:57:05
0.0523 ریال2:36:05
0.0524 ریال1:36:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی