iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رند آفریقای جنوبی / دلار

  • نرخ فعلی:0.0666
  • بالاترین قیمت روز:0.0674
  • پایین ترین قیمت روز:0.0666
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0672
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۶:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.0671
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رند آفریقای جنوبی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0666 ریال18:36:30
0.0671 ریال18:35:50
0.0671 ریال18:35:49
0.0666 ریال18:34:26
0.0667 ریال18:29:27
0.0671 ریال18:28:40
0.0667 ریال18:22:26
0.0671 ریال18:21:48
0.0667 ریال18:15:29
0.0667 ریال18:15:29
0.0671 ریال18:14:31
0.0667 ریال18:08:32
0.0671 ریال18:07:50
0.0667 ریال18:04:29
0.0666 ریال18:01:55
0.0671 ریال18:01:40
0.0671 ریال18:01:38
0.0667 ریال17:57:22
0.0671 ریال17:56:41
0.0667 ریال17:50:30
0.0667 ریال17:50:30
0.0671 ریال17:49:34
0.0667 ریال17:46:23
0.0666 ریال17:43:22
0.0671 ریال17:42:42
0.0666 ریال17:40:35
0.0666 ریال17:40:35
0.0667 ریال17:36:32
0.0671 ریال17:35:52
0.0671 ریال17:35:52
0.0667 ریال17:31:34
0.0668 ریال17:29:28
0.0671 ریال17:28:35
0.0668 ریال17:22:32
0.0671 ریال17:21:53
0.0668 ریال17:15:37
0.0668 ریال17:15:37
0.0671 ریال17:14:43
0.0668 ریال17:08:32
0.0671 ریال17:08:15
0.0668 ریال17:04:21
0.0671 ریال17:03:51
0.0671 ریال17:03:44
0.0668 ریال16:58:28
0.0671 ریال16:57:53
0.0668 ریال16:52:22
0.0668 ریال16:52:22
0.0671 ریال16:51:39
0.0668 ریال16:44:35
0.0671 ریال16:43:55
0.0668 ریال16:41:49
0.0668 ریال16:41:48
0.0669 ریال16:37:18
0.0671 ریال16:36:41
0.0671 ریال16:36:41
0.0669 ریال16:31:59
0.067 ریال16:29:55
0.0671 ریال16:29:03
0.067 ریال16:23:03
0.0671 ریال16:20:09
0.067 ریال16:16:36
0.067 ریال16:16:31
0.0671 ریال16:15:22
0.067 ریال16:08:49
0.0671 ریال15:25:16
0.0672 ریال15:22:31
0.0671 ریال15:19:17
0.0672 ریال15:15:29
0.0672 ریال15:15:28
0.0671 ریال15:14:34
0.0672 ریال15:13:19
0.0671 ریال15:10:28
0.0671 ریال15:10:27
0.0672 ریال15:08:24
0.0671 ریال14:01:28
0.0671 ریال14:01:10
0.0672 ریال13:58:18
0.0671 ریال13:55:26
0.0671 ریال13:55:23
0.0672 ریال13:50:37
0.0672 ریال13:50:35
0.0671 ریال13:49:33
0.0672 ریال13:43:21
0.0671 ریال13:42:35
0.0672 ریال13:37:17
0.0671 ریال13:28:28
0.0672 ریال13:22:22
0.0671 ریال13:21:37
0.0672 ریال13:19:13
0.0671 ریال13:04:13
0.067 ریال13:01:33
0.0671 ریال12:58:12
0.067 ریال12:57:15
0.0671 ریال12:56:33
0.067 ریال12:50:34
0.067 ریال12:50:33
0.0671 ریال12:40:16
0.0671 ریال12:40:15
0.0672 ریال12:37:16
0.0671 ریال12:25:16
0.0671 ریال12:25:15
0.0672 ریال12:22:33
0.0671 ریال12:13:17
0.0672 ریال12:08:41
0.0671 ریال12:07:44
0.0672 ریال12:02:26
0.0671 ریال12:01:49
0.0671 ریال12:01:47
0.0672 ریال11:57:23
0.0671 ریال11:56:41
0.0672 ریال11:50:39
0.0672 ریال11:50:38
0.0671 ریال11:49:32
0.0672 ریال11:43:19
0.0671 ریال11:42:46
0.0672 ریال11:36:34
0.0671 ریال11:35:44
0.0671 ریال11:35:44
0.0672 ریال11:29:22
0.0671 ریال11:28:42
0.0672 ریال11:22:37
0.0671 ریال11:21:43
0.0672 ریال11:15:36
0.0672 ریال11:15:33
0.0671 ریال11:14:37
0.0672 ریال11:08:25
0.0671 ریال11:07:32
0.0672 ریال11:02:21
0.0671 ریال11:01:29
0.0671 ریال11:01:27
0.0672 ریال10:59:14
0.0673 ریال10:57:14
0.0671 ریال10:56:35
0.0673 ریال10:50:26
0.0673 ریال10:50:23
0.0671 ریال10:49:27
0.0673 ریال10:43:14
0.0671 ریال10:42:33
0.0673 ریال10:36:19
0.0671 ریال10:35:32
0.0671 ریال10:35:32
0.0673 ریال10:29:15
0.0671 ریال10:28:27
0.0673 ریال10:22:13
0.0671 ریال10:21:28
0.0673 ریال10:15:18
0.0673 ریال10:15:17
0.0671 ریال10:14:26
0.0673 ریال10:08:14
0.0671 ریال10:07:25
0.0673 ریال10:01:31
0.0671 ریال10:01:00
0.0671 ریال10:01:00
0.0673 ریال9:57:10
0.0671 ریال9:56:33
0.0673 ریال9:50:17
0.0673 ریال9:50:16
0.0671 ریال9:49:21
0.0673 ریال9:43:11
0.0671 ریال9:42:25
0.0673 ریال9:36:19
0.0671 ریال9:35:31
0.0671 ریال9:35:31
0.0673 ریال9:29:09
0.0671 ریال9:28:24
0.0673 ریال9:22:11
0.0671 ریال9:21:25
0.0673 ریال9:15:14
0.0673 ریال9:15:13
0.0671 ریال9:14:21
0.0673 ریال9:08:09
0.0671 ریال9:07:19
0.0673 ریال9:01:20
0.0671 ریال9:00:44
0.0671 ریال9:00:43
0.0673 ریال8:57:08
0.0671 ریال8:56:23
0.0673 ریال8:50:04
0.0671 ریال8:49:19
0.0673 ریال8:43:07
0.0671 ریال8:42:18
0.0673 ریال8:36:10
0.0671 ریال8:35:27
0.0671 ریال8:35:27
0.0673 ریال8:29:07
0.0671 ریال8:28:19
0.0673 ریال8:22:08
0.0671 ریال8:21:25
0.0673 ریال8:15:08
0.0673 ریال8:15:08
0.0671 ریال8:14:21
0.0673 ریال8:08:08
0.0671 ریال8:07:17
0.0673 ریال8:01:15
0.0671 ریال8:00:41
0.0671 ریال8:00:30
0.0673 ریال7:57:07
0.0671 ریال7:56:20
0.0673 ریال7:50:11
0.0673 ریال7:50:10
0.0671 ریال7:49:18
0.0673 ریال7:43:07
0.0671 ریال7:42:54
0.0673 ریال7:36:12
0.0671 ریال7:35:29
0.0671 ریال7:35:28
0.0673 ریال7:29:07
0.0671 ریال7:28:19
0.0673 ریال7:22:08
0.0671 ریال7:21:24
0.0673 ریال7:15:08
0.0673 ریال7:15:08
0.0671 ریال7:14:21
0.0673 ریال7:08:09
0.0671 ریال7:07:21
0.0673 ریال7:01:20
0.0671 ریال7:00:45
0.0671 ریال7:00:42
0.0673 ریال6:57:07
0.0671 ریال6:56:23
0.0673 ریال6:50:10
0.0673 ریال6:50:10
0.0671 ریال6:49:18
0.0674 ریال6:43:06
0.0671 ریال6:42:19
0.0674 ریال6:41:08
0.0673 ریال6:36:10
0.0671 ریال6:35:27
0.0671 ریال6:35:27
0.0673 ریال6:29:07
0.0671 ریال6:28:19
0.0673 ریال6:22:07
0.0671 ریال6:21:24
0.0673 ریال6:15:05
0.0671 ریال6:14:19
0.0673 ریال6:08:07
0.0671 ریال6:07:19
0.0673 ریال6:05:08
0.0673 ریال6:05:08
0.0672 ریال6:02:10
0.0673 ریال6:01:15
0.0671 ریال6:00:45
0.0671 ریال6:00:36
0.0673 ریال5:59:07
0.0672 ریال5:57:07
0.0671 ریال5:56:22
0.0672 ریال5:50:04
0.0671 ریال5:49:19
0.0672 ریال5:44:06
0.0673 ریال5:43:07
0.0671 ریال5:42:19
0.0673 ریال5:41:08
0.0672 ریال5:36:09
0.0671 ریال5:35:28
0.0671 ریال5:35:27
0.0672 ریال5:29:07
0.0671 ریال5:28:19
0.0672 ریال5:26:06
0.0673 ریال5:23:06
0.0672 ریال5:22:08
0.0671 ریال5:21:24
0.0672 ریال5:15:08
0.0672 ریال5:15:08
0.0671 ریال5:14:18
0.0672 ریال5:08:06
0.0671 ریال5:07:16
0.0672 ریال5:01:15
0.0671 ریال5:00:37
0.0671 ریال5:00:26
0.0672 ریال4:57:06
0.0671 ریال4:56:17
0.0672 ریال4:50:09
0.0672 ریال4:50:08
0.0671 ریال4:49:15
0.0672 ریال4:47:06
0.0673 ریال4:44:06
0.0672 ریال4:43:06
0.0671 ریال4:42:16
0.0672 ریال4:36:07
0.0671 ریال4:35:23
0.0671 ریال4:35:22
0.0672 ریال4:29:07
0.0671 ریال4:28:16
0.0672 ریال4:22:06
0.0671 ریال4:21:19
0.0672 ریال4:15:06
0.0672 ریال4:15:06
0.0671 ریال4:14:16
0.0672 ریال4:08:06
0.0671 ریال4:07:16
0.0672 ریال4:01:14
0.0671 ریال4:00:36
0.0671 ریال4:00:36
0.0672 ریال3:59:05
0.0671 ریال3:55:14
0.0672 ریال3:50:12
0.0672 ریال3:50:11
0.0671 ریال3:35:22
0.0671 ریال3:35:21
0.0672 ریال3:32:07
0.0671 ریال3:23:05
0.0672 ریال3:22:06
0.0671 ریال3:21:19
0.0672 ریال3:15:07
0.0672 ریال3:15:07
0.0671 ریال3:14:16
0.0672 ریال3:08:06
0.0671 ریال3:07:18
0.0672 ریال3:01:17
0.0671 ریال3:00:43
0.0671 ریال3:00:40
0.0672 ریال2:57:07
0.0671 ریال2:56:21
0.0672 ریال2:50:10
0.0672 ریال2:50:10
0.0671 ریال2:49:17
0.0672 ریال2:43:08
0.0671 ریال2:42:18
0.0672 ریال2:36:08
0.0671 ریال2:35:29
0.0671 ریال2:35:28
0.0672 ریال2:32:11
0.0671 ریال1:47:06
0.0672 ریال1:43:07
0.0671 ریال1:42:19
0.0672 ریال1:36:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات