شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/UGX Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 211 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.4479 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.4479 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.4479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 246 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.4479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.96%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی