شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

راند آفریقای جنوبی / کرون سوئد تقاضا

  • نرخ فعلی:0.5381
  • بالاترین قیمت روز:0.541
  • پایین ترین قیمت روز:0.5356
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.538
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۷:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.5384
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک راند آفریقای جنوبی / کرون سوئد تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک راند آفریقای جنوبی / کرون سوئد تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5381 ریال21:57:09
0.5385 ریال21:43:15
0.5384 ریال21:36:17
0.5384 ریال21:36:14
0.5395 ریال21:22:05
0.5393 ریال21:08:12
0.5398 ریال20:57:07
0.5395 ریال20:43:17
0.5393 ریال20:36:27
0.5393 ریال20:36:26
0.5396 ریال20:22:08
0.5391 ریال20:08:23
0.5397 ریال19:57:27
0.5403 ریال19:43:09
0.5408 ریال19:36:23
0.5408 ریال19:36:23
0.541 ریال19:22:06
0.5408 ریال19:08:09
0.5406 ریال18:57:15
0.5407 ریال18:43:06
0.5409 ریال18:36:17
0.5409 ریال18:36:12
0.5406 ریال18:22:05
0.5399 ریال18:08:14
0.5395 ریال17:43:11
0.5397 ریال17:36:15
0.5397 ریال17:36:15
0.5398 ریال17:22:01
0.5404 ریال17:08:11
0.5393 ریال16:56:56
0.5392 ریال16:49:56
0.538 ریال16:36:06
0.538 ریال16:35:59
0.539 ریال16:21:57
0.5399 ریال16:07:58
0.5392 ریال15:42:55
0.5395 ریال15:36:00
0.5395 ریال15:35:59
0.5392 ریال15:21:52
0.5387 ریال15:07:48
0.5381 ریال14:56:57
0.5379 ریال14:42:54
0.538 ریال14:36:00
0.538 ریال14:35:56
0.5386 ریال14:21:51
0.538 ریال14:07:53
0.5379 ریال13:56:53
0.5373 ریال13:42:49
0.5372 ریال13:35:53
0.5372 ریال13:35:52
0.5374 ریال13:21:47
0.5364 ریال12:56:47
0.5382 ریال12:42:42
0.5383 ریال12:35:50
0.5383 ریال12:35:46
0.5381 ریال12:21:40
0.5375 ریال12:07:46
0.5385 ریال11:56:46
0.5387 ریال11:42:41
0.5394 ریال11:35:48
0.5394 ریال11:35:47
0.5401 ریال11:21:18
0.54 ریال11:07:18
0.5399 ریال10:56:17
0.5402 ریال10:42:18
0.5403 ریال10:35:18
0.5403 ریال10:35:18
0.5387 ریال10:21:17
0.5381 ریال10:07:18
0.538 ریال9:56:16
0.5384 ریال9:42:16
0.5383 ریال9:35:21
0.5383 ریال9:35:21
0.5382 ریال9:21:19
0.5381 ریال9:07:15
0.5382 ریال8:57:09
0.538 ریال8:42:17
0.5383 ریال8:35:18
0.5383 ریال8:35:17
0.5382 ریال8:21:16
0.5383 ریال8:07:17
0.5382 ریال7:56:17
0.5385 ریال7:42:17
0.5384 ریال7:35:17
0.5384 ریال7:35:16
0.5379 ریال7:21:17
0.5378 ریال7:07:17
0.5382 ریال6:56:15
0.5385 ریال6:42:18
0.5383 ریال6:35:22
0.5383 ریال6:35:21
0.5384 ریال6:07:17
0.5389 ریال5:56:17
0.5394 ریال5:42:16
0.5388 ریال5:35:17
0.5388 ریال5:35:17
0.5396 ریال5:21:17
0.5389 ریال5:07:15
0.5356 ریال4:56:16
0.5365 ریال4:42:16
0.5368 ریال4:35:17
0.5368 ریال4:35:16
0.5367 ریال4:21:16
0.5362 ریال4:07:17
0.5364 ریال3:56:16
0.5365 ریال3:42:16
0.5385 ریال3:35:17
0.5385 ریال3:35:16
0.5361 ریال3:21:18
0.5366 ریال3:07:15
0.5368 ریال2:56:16
0.5363 ریال2:42:16
0.5381 ریال2:07:17
0.5378 ریال1:56:16
0.538 ریال1:42:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی