شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

راند آفریقای جنوبی / زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:0.2313
  • بالاترین قیمت روز:0.2345
  • پایین ترین قیمت روز:0.2307
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2317
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۴:۲۶
  • نرخ روز گذشته:0.2316
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک راند آفریقای جنوبی / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار کندل استیک راند آفریقای جنوبی / زلوتی لهستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2313 ریال23:14:26
0.2314 ریال23:00:47
0.2314 ریال23:00:45
0.2316 ریال22:49:24
0.2317 ریال22:42:25
0.2319 ریال22:35:26
0.2319 ریال22:35:26
0.232 ریال22:28:26
0.2319 ریال22:21:23
0.2316 ریال22:14:23
0.2317 ریال22:07:25
0.2319 ریال21:56:25
0.2318 ریال21:49:24
0.2317 ریال21:42:25
0.2316 ریال21:35:26
0.2316 ریال21:35:25
0.2318 ریال21:28:25
0.2316 ریال21:14:23
0.2315 ریال21:07:27
0.2317 ریال21:00:36
0.2317 ریال21:00:35
0.2316 ریال20:56:27
0.2313 ریال20:49:24
0.2315 ریال20:35:28
0.2315 ریال20:35:28
0.2318 ریال20:28:25
0.232 ریال20:21:24
0.2316 ریال20:07:28
0.2314 ریال20:00:50
0.2314 ریال20:00:50
0.2311 ریال19:56:27
0.2313 ریال19:49:23
0.2307 ریال19:42:28
0.2315 ریال19:28:25
0.2316 ریال19:21:27
0.2318 ریال19:14:23
0.2323 ریال19:00:39
0.2323 ریال19:00:38
0.232 ریال18:56:25
0.2325 ریال18:49:23
0.2322 ریال18:35:26
0.2322 ریال18:35:25
0.2324 ریال18:28:25
0.2327 ریال18:21:26
0.2326 ریال18:14:24
0.2325 ریال18:07:30
0.2332 ریال18:00:50
0.2332 ریال18:00:50
0.233 ریال17:56:24
0.2331 ریال17:49:23
0.233 ریال17:42:27
0.2333 ریال17:35:28
0.2333 ریال17:35:28
0.2334 ریال17:21:24
0.2331 ریال17:14:25
0.2335 ریال17:00:41
0.2335 ریال17:00:41
0.2337 ریال16:56:25
0.2335 ریال16:49:21
0.2334 ریال16:42:26
0.2333 ریال16:35:28
0.2333 ریال16:35:27
0.2338 ریال16:28:24
0.2333 ریال16:21:24
0.2336 ریال16:14:25
0.234 ریال16:07:26
0.2341 ریال16:00:47
0.2341 ریال16:00:41
0.234 ریال15:56:24
0.2344 ریال15:49:23
0.2343 ریال15:42:24
0.2341 ریال15:35:30
0.2341 ریال15:35:30
0.2342 ریال15:28:23
0.2344 ریال15:21:24
0.2345 ریال15:14:22
0.2341 ریال15:07:27
0.2338 ریال15:00:41
0.2338 ریال15:00:37
0.2336 ریال14:56:25
0.2337 ریال14:49:23
0.2333 ریال14:28:24
0.2331 ریال14:21:24
0.2327 ریال14:14:22
0.2326 ریال14:07:28
0.2328 ریال14:00:38
0.2328 ریال14:00:37
0.2329 ریال13:56:22
0.2327 ریال13:42:23
0.2325 ریال13:35:25
0.2325 ریال13:35:25
0.2324 ریال13:28:25
0.2321 ریال13:21:23
0.2323 ریال13:14:22
0.2325 ریال13:07:24
0.2327 ریال13:00:36
0.2327 ریال13:00:35
0.2325 ریال12:56:21
0.2324 ریال12:49:21
0.2326 ریال12:42:23
0.2324 ریال12:35:24
0.2324 ریال12:35:23
0.2325 ریال12:28:21
0.2323 ریال11:56:21
0.2326 ریال11:49:19
0.2321 ریال11:42:21
0.2323 ریال11:35:21
0.2323 ریال11:35:21
0.2325 ریال11:28:20
0.2324 ریال11:21:19
0.2321 ریال11:14:16
0.2319 ریال11:07:16
0.2318 ریال11:00:27
0.2318 ریال11:00:27
0.2321 ریال10:56:15
0.2322 ریال10:49:15
0.2323 ریال10:35:18
0.2323 ریال10:35:17
0.2322 ریال10:28:15
0.2323 ریال10:14:14
0.232 ریال10:00:30
0.232 ریال10:00:28
0.2321 ریال9:42:15
0.2318 ریال9:35:16
0.2318 ریال9:35:15
0.232 ریال9:28:16
0.2319 ریال9:14:15
0.232 ریال7:56:15
0.2319 ریال7:42:16
0.232 ریال7:35:16
0.232 ریال7:35:15
0.2319 ریال7:14:15
0.2321 ریال7:07:15
0.232 ریال7:00:25
0.232 ریال7:00:24
0.2318 ریال6:56:15
0.2317 ریال6:49:14
0.2318 ریال6:42:16
0.2319 ریال6:28:16
0.232 ریال6:21:15
0.2321 ریال6:14:39
0.2322 ریال6:00:33
0.2322 ریال6:00:33
0.2323 ریال5:57:34
0.2324 ریال5:35:15
0.2324 ریال5:35:15
0.2323 ریال5:14:15
0.2322 ریال5:00:27
0.2322 ریال5:00:27
0.2321 ریال4:42:16
0.2322 ریال4:35:15
0.2322 ریال4:35:15
0.2323 ریال4:07:17
0.2324 ریال3:42:15
0.2323 ریال3:35:17
0.2323 ریال3:35:16
0.2325 ریال3:21:15
0.2324 ریال3:14:14
0.2325 ریال2:56:15
0.2324 ریال2:49:14
0.2321 ریال2:35:17
0.2321 ریال2:35:17
0.2324 ریال2:28:14
0.2323 ریال2:14:16
0.2324 ریال2:07:16
0.2325 ریال1:56:16
0.2322 ریال1:49:15
0.232 ریال1:42:15
0.2321 ریال1:35:15
0.2321 ریال1:35:14
0.2319 ریال1:28:15
0.2318 ریال1:14:15
0.2319 ریال1:07:15
0.2317 ریال0:49:14
0.2316 ریال0:42:16
0.2315 ریال0:35:16
0.2315 ریال0:35:15
0.2317 ریال0:28:15
0.232 ریال0:14:14
0.2317 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی