شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/PHP Ask

  • نرخ فعلی:2.799
  • بالاترین قیمت روز:2.821
  • پایین ترین قیمت روز:2.7538
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.7715
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۵:۳۳
  • نرخ روز گذشته:2.7538
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0452

نمودار کندل استیک ZAR/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.799 ریال22:35:33
2.799 ریال22:35:33
2.8027 ریال22:28:35
2.799 ریال22:14:29
2.81 ریال22:07:38
2.799 ریال20:49:30
2.8199 ریال20:42:39
2.799 ریال20:35:36
2.799 ریال20:35:34
2.821 ریال20:28:35
2.799 ریال20:14:29
2.8187 ریال20:07:41
2.799 ریال19:14:31
2.8156 ریال19:07:34
2.799 ریال18:49:30
2.8167 ریال18:42:36
2.799 ریال17:56:32
2.8165 ریال17:49:35
2.799 ریال17:42:33
2.8172 ریال17:35:42
2.8172 ریال17:35:41
2.799 ریال17:28:32
2.7986 ریال17:07:37
2.7992 ریال16:42:37
2.8016 ریال16:28:37
2.7925 ریال16:07:40
2.8051 ریال15:42:35
2.799 ریال14:35:53
2.799 ریال14:35:51
2.8051 ریال14:14:37
2.799 ریال13:56:37
2.7688 ریال12:14:29
2.7879 ریال11:49:32
2.7797 ریال11:28:15
2.7741 ریال11:00:20
2.7741 ریال11:00:19
2.7712 ریال10:42:13
2.7744 ریال10:21:15
2.7798 ریال10:00:26
2.7798 ریال10:00:24
2.7829 ریال9:42:13
2.7828 ریال9:21:14
2.7816 ریال9:00:20
2.782 ریال8:42:13
2.7832 ریال8:21:14
2.7844 ریال8:07:14
2.785 ریال7:49:13
2.7538 ریال7:35:11
2.7538 ریال7:35:10
2.7835 ریال7:14:12
2.7808 ریال6:49:13
2.7766 ریال6:28:12
2.7763 ریال6:07:13
2.7828 ریال5:49:13
2.7825 ریال5:28:13
2.7827 ریال5:07:12
2.7784 ریال4:42:13
2.7777 ریال4:35:13
2.7777 ریال4:35:13
2.7538 ریال3:14:10
2.7737 ریال2:42:13
2.7804 ریال2:07:14
2.7821 ریال1:42:11
2.7772 ریال1:28:12
2.7699 ریال1:14:11
2.7693 ریال0:49:13
2.7715 ریال0:28:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی