شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

راند آفریقای جنوبی / درهم مراکش تقاضا

  • نرخ فعلی:0.5593
  • بالاترین قیمت روز:0.5631
  • پایین ترین قیمت روز:0.557
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5605
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.5618
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0025

نمودار کندل استیک راند آفریقای جنوبی / درهم مراکش تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک راند آفریقای جنوبی / درهم مراکش تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5593 ریال13:56:17
0.5587 ریال13:49:17
0.5584 ریال13:42:18
0.558 ریال13:35:20
0.558 ریال13:35:19
0.5586 ریال13:28:19
0.5597 ریال13:21:19
0.5603 ریال13:14:17
0.5585 ریال13:07:19
0.5581 ریال13:00:25
0.5581 ریال13:00:25
0.5582 ریال12:56:19
0.5577 ریال12:49:17
0.5573 ریال12:42:19
0.5577 ریال12:35:20
0.5577 ریال12:35:20
0.557 ریال12:28:19
0.5571 ریال12:21:18
0.5576 ریال12:14:17
0.5578 ریال12:07:22
0.5572 ریال11:56:18
0.5589 ریال11:49:17
0.5591 ریال11:42:19
0.558 ریال11:35:19
0.558 ریال11:35:18
0.5592 ریال11:28:18
0.5596 ریال11:21:17
0.5591 ریال11:14:17
0.5602 ریال11:00:32
0.5602 ریال11:00:31
0.5604 ریال10:56:17
0.5612 ریال10:49:16
0.5619 ریال10:42:17
0.5631 ریال10:35:17
0.5631 ریال10:35:16
0.5625 ریال10:28:17
0.5623 ریال10:21:17
0.562 ریال10:07:17
0.5623 ریال10:00:31
0.5623 ریال10:00:29
0.5621 ریال9:56:17
0.561 ریال9:42:16
0.5609 ریال9:35:17
0.5609 ریال9:35:17
0.5615 ریال9:28:16
0.5619 ریال9:07:18
0.5614 ریال8:35:20
0.5614 ریال8:35:19
0.5615 ریال8:21:17
0.5611 ریال8:14:16
0.5615 ریال8:07:18
0.561 ریال8:00:35
0.561 ریال8:00:33
0.5615 ریال7:56:18
0.5617 ریال7:49:17
0.5613 ریال7:35:19
0.5613 ریال7:35:19
0.5618 ریال7:28:19
0.5616 ریال7:21:17
0.5618 ریال7:14:16
0.5617 ریال7:07:18
0.562 ریال6:56:17
0.5612 ریال6:42:20
0.5608 ریال6:35:20
0.5608 ریال6:35:20
0.5613 ریال6:28:19
0.561 ریال6:14:16
0.5603 ریال6:07:17
0.5607 ریال6:00:46
0.5607 ریال6:00:39
0.5606 ریال5:56:18
0.5604 ریال5:49:16
0.5609 ریال5:42:18
0.5604 ریال5:35:18
0.5604 ریال5:35:17
0.562 ریال5:28:18
0.5615 ریال5:21:17
0.5614 ریال5:14:17
0.5609 ریال5:07:17
0.5613 ریال4:56:17
0.5605 ریال4:49:15
0.5608 ریال4:42:17
0.561 ریال4:35:17
0.561 ریال4:35:16
0.5605 ریال4:28:16
0.5612 ریال4:14:15
0.5611 ریال4:07:16
0.5606 ریال4:00:32
0.5606 ریال4:00:29
0.5609 ریال3:56:16
0.561 ریال3:49:16
0.5609 ریال3:42:16
0.5606 ریال3:35:16
0.5606 ریال3:35:16
0.561 ریال3:28:16
0.5606 ریال3:21:15
0.561 ریال3:07:18
0.5605 ریال3:00:24
0.5605 ریال3:00:23
0.5609 ریال2:56:15
0.5605 ریال2:42:18
0.561 ریال2:35:17
0.561 ریال2:35:17
0.5608 ریال2:28:17
0.561 ریال2:21:17
0.5606 ریال2:14:15
0.5611 ریال2:07:17
0.5605 ریال1:56:15
0.5606 ریال1:49:14
0.561 ریال1:42:17
0.5603 ریال1:35:17
0.5603 ریال1:35:16
0.5608 ریال1:28:15
0.5605 ریال1:14:15
0.5608 ریال1:00:27
0.5608 ریال1:00:26
0.5616 ریال0:56:16
0.5615 ریال0:35:16
0.5615 ریال0:35:16
0.5602 ریال0:28:16
0.5616 ریال0:21:16
0.5605 ریال0:07:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی