شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/IDR Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 913 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 943 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.38%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی