شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

راند آفریقای جنوبی / دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:0.4582
  • بالاترین قیمت روز:0.4589
  • پایین ترین قیمت روز:0.4424
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.5%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4512
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۸:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.4511
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0071

نمودار کندل استیک راند آفریقای جنوبی / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار کندل استیک راند آفریقای جنوبی / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4582 ریال21:28:30
0.4583 ریال21:21:30
0.4584 ریال21:14:25
0.458 ریال21:07:32
0.4578 ریال21:00:46
0.4578 ریال21:00:45
0.458 ریال20:56:28
0.4582 ریال20:49:29
0.4587 ریال20:42:32
0.4588 ریال20:35:33
0.4588 ریال20:35:31
0.4583 ریال20:28:30
0.4586 ریال20:21:30
0.4589 ریال20:14:26
0.4582 ریال20:07:38
0.4586 ریال19:56:30
0.4583 ریال19:35:33
0.4583 ریال19:35:32
0.4582 ریال19:28:28
0.4579 ریال19:21:31
0.4576 ریال19:14:28
0.4578 ریال19:07:29
0.458 ریال19:00:42
0.458 ریال19:00:42
0.4588 ریال18:56:30
0.4577 ریال18:49:27
0.4587 ریال18:42:31
0.4576 ریال18:35:31
0.4576 ریال18:35:30
0.4563 ریال18:21:28
0.4572 ریال18:07:32
0.4571 ریال18:00:56
0.4571 ریال18:00:56
0.456 ریال17:56:29
0.4559 ریال17:42:28
0.4424 ریال17:35:30
0.4424 ریال17:35:30
0.4553 ریال17:21:28
0.4558 ریال17:07:29
0.4557 ریال17:00:46
0.4557 ریال17:00:46
0.4553 ریال16:56:28
0.4549 ریال16:49:25
0.4548 ریال16:42:27
0.4547 ریال16:35:29
0.4547 ریال16:35:29
0.4545 ریال16:28:27
0.4547 ریال16:14:24
0.4542 ریال16:07:29
0.4543 ریال16:00:45
0.4543 ریال16:00:45
0.4548 ریال15:56:25
0.455 ریال15:49:24
0.4548 ریال15:42:24
0.4545 ریال15:35:27
0.4545 ریال15:35:27
0.4556 ریال15:28:24
0.4561 ریال15:14:24
0.4562 ریال15:07:24
0.4563 ریال15:00:42
0.4563 ریال15:00:41
0.4555 ریال14:56:25
0.4558 ریال14:49:22
0.4559 ریال14:35:27
0.4559 ریال14:35:26
0.4556 ریال14:28:24
0.4554 ریال14:21:24
0.4555 ریال14:14:21
0.4552 ریال14:07:30
0.4551 ریال14:00:41
0.4551 ریال14:00:40
0.4549 ریال13:56:23
0.4548 ریال13:49:23
0.4547 ریال13:42:22
0.4546 ریال13:35:23
0.4546 ریال13:35:20
0.4542 ریال13:28:24
0.4545 ریال13:21:24
0.4544 ریال13:14:21
0.455 ریال13:00:39
0.455 ریال13:00:39
0.4539 ریال12:49:22
0.455 ریال12:42:21
0.4547 ریال12:35:22
0.4547 ریال12:35:21
0.4546 ریال12:28:21
0.454 ریال12:21:22
0.4545 ریال12:07:23
0.4543 ریال12:00:40
0.4543 ریال12:00:40
0.4525 ریال11:56:22
0.4541 ریال11:49:20
0.4534 ریال11:42:22
0.4528 ریال11:35:21
0.4528 ریال11:35:20
0.4535 ریال11:28:19
0.4538 ریال11:14:16
0.4536 ریال11:00:26
0.4536 ریال11:00:26
0.4533 ریال10:56:16
0.4537 ریال10:42:16
0.4538 ریال10:35:16
0.4538 ریال10:35:15
0.4533 ریال10:28:15
0.4535 ریال10:21:16
0.4534 ریال10:14:16
0.4532 ریال10:07:16
0.4536 ریال10:00:29
0.4536 ریال10:00:28
0.4534 ریال9:56:16
0.4533 ریال9:49:15
0.4528 ریال9:42:16
0.4533 ریال9:35:16
0.4533 ریال9:35:15
0.4532 ریال9:28:16
0.4533 ریال9:07:15
0.4534 ریال8:56:16
0.4532 ریال8:49:15
0.4533 ریال8:35:16
0.4533 ریال8:35:15
0.4537 ریال8:28:16
0.4538 ریال8:14:16
0.4537 ریال7:56:16
0.4535 ریال7:49:15
0.4533 ریال7:14:15
0.4424 ریال7:00:23
0.4424 ریال7:00:22
0.4536 ریال6:49:15
0.4537 ریال6:35:17
0.4537 ریال6:35:17
0.454 ریال6:21:15
0.4536 ریال6:14:14
0.4542 ریال6:00:36
0.4542 ریال6:00:35
0.4543 ریال5:49:15
0.4539 ریال5:35:17
0.4539 ریال5:35:17
0.4531 ریال5:14:16
0.4528 ریال5:00:24
0.4528 ریال5:00:24
0.4523 ریال4:49:15
0.4521 ریال4:35:17
0.4521 ریال4:35:16
0.4519 ریال3:49:14
0.4518 ریال2:49:14
0.4514 ریال2:35:15
0.4514 ریال2:35:14
0.4518 ریال2:21:15
0.4517 ریال1:49:15
0.4519 ریال1:35:14
0.4519 ریال1:35:14
0.4517 ریال1:21:15
0.4516 ریال1:07:14
0.4518 ریال0:49:13
0.4424 ریال0:35:13
0.4424 ریال0:35:13
0.4512 ریال0:21:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی