شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/COP Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 237 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.9437 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.9437 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.9437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.9437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.74%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی