شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ZAR/AED Bid

  • نرخ فعلی:0.2104
  • بالاترین قیمت روز:0.2123
  • پایین ترین قیمت روز:0.2102
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2112
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۲:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.2111
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک ZAR/AED Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک ZAR/AED Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2104 ریال23:42:23
0.2103 ریال23:35:25
0.2103 ریال23:35:25
0.2105 ریال23:21:27
0.2107 ریال23:07:25
0.2108 ریال22:56:21
0.2109 ریال22:49:22
0.2108 ریال22:42:24
0.2112 ریال22:35:27
0.2112 ریال22:35:26
0.2113 ریال22:08:01
0.2115 ریال21:56:54
0.2117 ریال21:49:50
0.2115 ریال21:43:00
0.2114 ریال21:28:53
0.2112 ریال21:14:50
0.2111 ریال21:08:01
0.2108 ریال20:42:58
0.2109 ریال20:36:09
0.2109 ریال20:36:04
0.2105 ریال20:28:53
0.2104 ریال20:21:54
0.2105 ریال20:08:08
0.2106 ریال19:57:00
0.2104 ریال19:49:57
0.2105 ریال19:36:08
0.2105 ریال19:36:07
0.2103 ریال19:07:57
0.2106 ریال18:57:10
0.2107 ریال18:42:58
0.2109 ریال18:28:55
0.2106 ریال18:22:08
0.2108 ریال18:14:52
0.2115 ریال18:08:01
0.2116 ریال17:56:56
0.2114 ریال17:43:08
0.2116 ریال17:36:09
0.2116 ریال17:36:08
0.2109 ریال17:22:11
0.2107 ریال17:14:59
0.2108 ریال16:56:54
0.2106 ریال16:49:55
0.2108 ریال16:43:00
0.2109 ریال16:36:13
0.2109 ریال16:36:12
0.211 ریال16:28:58
0.2109 ریال16:14:49
0.2107 ریال16:08:07
0.2108 ریال15:57:03
0.2109 ریال15:49:54
0.2106 ریال15:42:55
0.2105 ریال15:35:58
0.2105 ریال15:35:56
0.2104 ریال15:28:55
0.2103 ریال15:21:53
0.2104 ریال14:49:52
0.2105 ریال14:36:13
0.2105 ریال14:36:11
0.2107 ریال14:21:55
0.211 ریال14:14:44
0.2109 ریال14:08:00
0.211 ریال14:01:29
0.211 ریال14:01:28
0.2108 ریال13:56:57
0.2105 ریال13:42:56
0.2102 ریال13:35:47
0.2102 ریال13:35:47
0.2104 ریال13:28:50
0.2105 ریال13:14:43
0.2104 ریال13:07:56
0.2106 ریال13:01:21
0.2106 ریال13:01:21
0.2105 ریال12:56:51
0.211 ریال12:49:42
0.2109 ریال12:35:55
0.2109 ریال12:35:54
0.2113 ریال12:21:46
0.2112 ریال12:14:40
0.2113 ریال12:07:43
0.2111 ریال11:56:42
0.211 ریال11:49:40
0.2113 ریال11:42:53
0.2115 ریال11:35:51
0.2115 ریال11:35:50
0.2117 ریال11:28:19
0.2122 ریال11:21:18
0.2123 ریال11:14:16
0.2122 ریال11:07:20
0.2121 ریال11:00:31
0.2121 ریال11:00:30
0.2122 ریال10:56:17
0.2119 ریال10:42:19
0.2116 ریال9:49:15
0.2114 ریال9:28:17
0.2113 ریال8:56:55
0.2115 ریال8:42:16
0.2118 ریال8:35:18
0.2118 ریال8:35:18
0.2119 ریال8:07:18
0.212 ریال6:14:18
0.2118 ریال6:07:19
0.2116 ریال5:56:17
0.212 ریال5:07:16
0.2117 ریال4:42:15
0.2116 ریال3:56:15
0.2114 ریال3:42:16
0.2113 ریال2:49:13
0.2111 ریال2:42:16
0.211 ریال2:14:14
0.2109 ریال2:07:15
0.211 ریال2:00:28
0.211 ریال2:00:28
0.2109 ریال1:56:15
0.211 ریال1:42:15
0.2112 ریال0:56:15
0.2113 ریال0:49:13
0.2112 ریال0:21:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی