شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XPD/USD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,259 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 85.09 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 201.09 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 262.09 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,068 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 105.91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.12%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی