شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAU/RUB Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 126,407 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,545.73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 119,950 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,911.27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 103,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19,916.27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 99,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24,679.27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.88%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی