شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAU/PLN Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / زلوتی لهستان 4.2397 4.2017 4.256 4.2235 (0.38%) 0.016 ۲۰:۳۶:۴۳
درهم امارات / 1.1566 1.1442 1.1587 1.1511 (0.5%) 0.0058 ۲۰:۱۴:۵۲
AUD/PLN 2.5501 2.5444 2.5788 2.5788 (0.75%) 0.0193 ۲۰:۲۸:۵۲
ARS/PLN 0.0654 0.0647 0.0656 0.0651 (0.61%) 0.0004 ۱۸:۲۸:۴۹
BRL/PLN 0.7943 0.7852 0.8087 0.8087 (1.83%) 0.0145 ۲۰:۲۸:۵۲
CAD/PLN 2.9808 2.9803 2.9969 2.9933 (0.06%) 0.0017 ۲۰:۲۸:۵۲
CHF/PLN 4.3416 4.3051 4.3551 4.3306 (0.41%) 0.0176 ۲۰:۲۸:۵۰
CNY/PLN 0.5989 0.5923 0.6001 0.5967 (0.4%) 0.0024 ۱۹:۴۹:۵۲
CZK/PLN 0.1654 0.1643 0.1661 0.1649 (0.12%) 0.0002 ۲۰:۲۸:۵۱
DKK/PLN 0.6141 0.6092 0.6159 0.6133 (0.28%) 0.0017 ۲۰:۱۴:۵۱
EUR/PLN 4.5894 4.5504 4.5994 4.5696 (0.54%) 0.0246 ۱۹:۴۹:۵۲
GBP/PLN 5.1999 5.1719 5.2125 5.1966 (0.21%) 0.0111 ۲۰:۲۸:۵۳
HKD/PLN 0.5469 0.5421 0.5489 0.5452 (0.46%) 0.0025 ۲۰:۱۴:۵۱
JPY/PLN 0.0393 0.0385 0.0393 0.0387 (1.29%) 0.0005 ۲۰:۲۸:۵۱
MXN/PLN 0.1699 0.1647 0.1712 0.1712 (0.59%) 0.001 ۲۰:۲۸:۵۴
NOK/PLN 0.4012 0.3997 0.4057 0.4057 (1.1%) 0.0044 ۲۰:۲۸:۵۰
NZD/PLN 2.4937 2.4832 2.5193 2.5131 (0.75%) 0.0186 ۲۰:۲۸:۵۴
SEK/PLN 0.418 0.4149 0.4192 0.4176 (0.34%) 0.0014 ۲۰:۲۸:۵۰
SGD/PLN 2.9456 2.9318 2.955 2.9497 (0.03%) 0.001 ۲۰:۲۸:۴۹
RUB/PLN 0.0555 0.0551 0.0556 0.0553 (0.54%) 0.0003 ۲۰:۲۸:۵۰
SAR/PLN 1.1299 1.1169 1.1316 1.1226 (0.64%) 0.0072 ۲۰:۲۸:۵۵
TRY/PLN 0.6315 0.6224 0.6319 0.6294 (0.24%) 0.0015 ۲۰:۲۸:۴۹
TWD/PLN 0.1404 0.1392 0.1406 0.1397 (0.57%) 0.0008 ۲۰:۲۸:۵۵
VEF/PLN 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲۱ آبان
ZAR/PLN 0.2228 0.2196 0.2261 0.2259 (1.16%) 0.0026 ۲۰:۲۸:۵۰
UAH/PLN 0.1547 0.1539 0.1561 0.1558 (0.78%) 0.0012 ۲۰:۲۸:۵۵
XAU/ARS 105050.2 105050.2 105050.2 105050.2 (3.85%) 3897.9 ۰۳:۱۴:۱۲
XAU/AUD 2691.1 2691.1 2691.1 2691.1 (4.98%) 127.6 ۰۳:۱۴:۱۲
BGN/PLN 0 2.1752 2.1768 2.1768 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/CAD 2299.69 2299.69 2299.69 2299.69 (0.18%) 4.13 ۰۷:۱۴:۱۳
XAU/CNY 11476.5 11476.5 11476.5 11476.5 (0.02%) 1.9 ۰۹:۱۴:۱۵
COP/PLN 0 0.0012 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۵ خرداد
HRK/PLN 0 0.576 0.5764 0.5764 (0%) 0 ۲ مرداد
XAU/BRL 8663.5 8663.5 8663.5 8663.5 (0.19%) 16.5 ۰۷:۱۴:۱۳
XAU/CHF 50720.31 50720.31 50720.31 50720.31 (0.31%) 155.92 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/EUR 1500.03 1500.03 1500.03 1500.03 (0.4%) 5.91 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/GBP 1322.9 1322.9 1322.9 1322.9 (0.45%) 5.9 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/HKD 12579.011 12579.011 12579.011 12579.011 (0.52%) 65.532 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/IDR 0 228661.7 228661.7 228661.7 (0%) 0 ۱۲ اسفند
XAU/INR 123553 123553 123553 123553 (0.02%) 19.7 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/JPY 176874.7 176874.7 176874.7 176874.7 (1.01%) 1775 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/KRW 19953.81 19953.81 19953.81 19953.81 (0.32%) 62.87 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/MXN 41308.11 41308.11 41308.11 41308.11 (2.2%) 888.71 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/PLN 0 4528.5 4569.8 4569.5 (0%) 0 ۲۵ مهر
XAU/RUB 124433.43 124433.43 124433.43 124433.43 (0.46%) 572.16 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/SAR 6107.4 6107.4 6107.4 6107.4 (0.36%) 21.9 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/THB 53350 53350 53350 53350 (0.16%) 83 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/TRY 10930.99 10930.99 10930.99 10930.99 (0.42%) 45.4 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/USD 1623.61 1623.61 1623.61 1623.61 (0.54%) 8.78 ۱۱:۱۴:۲۴
XAU/ZAR 31035.9 31035.9 31035.9 31035.9 (0.94%) 289.3 ۱۱:۱۴:۲۴
HUF/PLN 0.0126 0.0126 0.0126 0.0126 (0.8%) 0.0001 ۱۰:۵۶:۱۷
LTL/PLN 0 1.2322 1.2332 1.2332 (0%) 0 ۲ مرداد
BTC/PLN 28399.71 28399.71 28399.71 28399.71 (7.78%) 2049.36 ۱۳:۵۶:۱۳
ETH/PLN 0 1585.4889 1744.4267 1596.3492 (0%) 0 ۲۱ تیر
RON/PLN 0 0.9018 0.9021 0.9018 (0%) 0 ۲ مرداد
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی