شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAU/BRL Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 349 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 661 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,042 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,073 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.53%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی