شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAGG/USD Bid

  • نرخ فعلی:0.5576
  • بالاترین قیمت روز:0.5624
  • پایین ترین قیمت روز:0.553
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5564
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۷:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.5561
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک XAGG/USD Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک XAGG/USD Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5568 ریال11:15:07
0.5568 ریال11:15:07
0.5571 ریال11:14:15
0.5568 ریال11:08:07
0.5582 ریال11:07:19
0.5568 ریال11:01:07
0.5574 ریال11:00:30
0.5574 ریال11:00:29
0.5568 ریال10:57:06
0.5574 ریال10:56:16
0.5568 ریال10:50:07
0.5568 ریال10:50:06
0.5572 ریال10:49:15
0.5568 ریال10:43:05
0.5575 ریال10:42:18
0.5568 ریال10:37:05
0.557 ریال10:36:07
0.5571 ریال10:35:18
0.5571 ریال10:35:16
0.557 ریال10:32:08
0.5571 ریال10:29:06
0.557 ریال10:28:17
0.5571 ریال10:22:06
0.5568 ریال10:17:06
0.557 ریال10:15:06
0.557 ریال10:15:06
0.5568 ریال10:14:15
0.557 ریال10:12:06
0.5567 ریال10:08:06
0.5562 ریال10:07:16
0.5569 ریال10:02:09
0.556 ریال9:56:17
0.5564 ریال9:52:05
0.5562 ریال9:50:06
0.5562 ریال9:50:06
0.5564 ریال9:49:14
0.5562 ریال9:47:05
0.5563 ریال9:42:16
0.5554 ریال9:37:05
0.5555 ریال9:36:06
0.5553 ریال9:35:16
0.5553 ریال9:35:15
0.5555 ریال9:32:06
0.5556 ریال9:27:06
0.5559 ریال9:22:06
0.5558 ریال9:17:06
0.5566 ریال9:12:05
0.5565 ریال9:08:05
0.5569 ریال9:07:17
0.5567 ریال9:02:06
0.5571 ریال8:57:05
0.5563 ریال8:52:06
0.5564 ریال8:47:05
0.5563 ریال8:43:06
0.5562 ریال8:42:15
0.5563 ریال8:36:05
0.5559 ریال8:35:17
0.5559 ریال8:35:17
0.5563 ریال8:32:08
0.5562 ریال8:27:06
0.5563 ریال8:22:07
0.5558 ریال8:17:07
0.5554 ریال8:15:06
0.5554 ریال8:15:05
0.5555 ریال8:14:16
0.5554 ریال8:12:07
0.555 ریال8:08:07
0.5554 ریال8:07:17
0.5559 ریال8:02:11
0.5562 ریال7:56:16
0.5564 ریال7:52:06
0.5563 ریال7:50:07
0.5563 ریال7:50:07
0.5564 ریال7:49:15
0.5563 ریال7:47:06
0.5565 ریال7:42:17
0.5563 ریال7:37:06
0.5573 ریال7:36:06
0.5567 ریال7:35:17
0.5567 ریال7:35:16
0.5573 ریال7:29:05
0.5574 ریال7:28:16
0.5573 ریال7:27:06
0.5566 ریال7:21:17
0.5569 ریال7:17:06
0.5571 ریال7:15:06
0.5571 ریال7:15:06
0.5569 ریال7:14:16
0.5571 ریال7:12:07
0.5564 ریال7:07:17
0.5567 ریال7:02:06
0.5566 ریال7:01:10
0.5568 ریال7:00:34
0.5568 ریال7:00:32
0.5566 ریال6:57:06
0.5565 ریال6:56:16
0.5566 ریال6:52:06
0.5562 ریال6:47:06
0.5567 ریال6:43:06
0.5564 ریال6:42:17
0.5565 ریال6:37:13
0.5563 ریال6:29:09
0.5564 ریال6:28:17
0.5563 ریال6:27:05
0.5561 ریال6:22:06
0.5573 ریال6:21:20
0.5569 ریال6:17:11
0.5553 ریال6:15:06
0.5553 ریال6:15:05
0.5551 ریال6:14:17
0.5553 ریال6:12:06
0.5551 ریال6:08:07
0.5553 ریال6:02:14
0.5555 ریال5:57:06
0.5556 ریال5:56:16
0.5551 ریال5:52:06
0.5548 ریال5:50:07
0.5548 ریال5:50:07
0.5561 ریال5:49:15
0.5548 ریال5:47:06
0.5574 ریال5:43:07
0.5585 ریال5:42:17
0.5543 ریال5:37:05
0.553 ریال5:36:06
0.5539 ریال5:35:16
0.5539 ریال5:35:16
0.553 ریال5:32:08
0.5543 ریال5:29:05
0.5548 ریال5:23:06
0.5549 ریال5:18:06
0.5546 ریال5:15:05
0.5546 ریال5:15:05
0.5536 ریال5:14:16
0.5546 ریال5:12:05
0.5536 ریال5:08:06
0.554 ریال5:03:06
0.5544 ریال5:01:05
0.5539 ریال5:00:20
0.5539 ریال5:00:20
0.5544 ریال4:57:04
0.5539 ریال4:56:12
0.5544 ریال4:53:05
0.5548 ریال4:47:05
0.5557 ریال4:43:05
0.5558 ریال4:42:15
0.5543 ریال4:37:05
0.5544 ریال4:36:05
0.5543 ریال4:35:15
0.5543 ریال4:35:14
0.5544 ریال4:32:05
0.5538 ریال4:27:05
0.5534 ریال4:22:05
0.5532 ریال4:21:14
0.5533 ریال4:17:05
0.5531 ریال4:07:14
0.553 ریال4:02:05
0.5544 ریال4:01:06
0.5542 ریال4:00:27
0.5542 ریال4:00:24
0.5544 ریال3:57:05
0.5553 ریال3:50:04
0.555 ریال3:49:13
0.5553 ریال3:48:04
0.5544 ریال3:43:05
0.5543 ریال3:42:15
0.5535 ریال3:37:05
0.5539 ریال3:36:05
0.5542 ریال3:35:14
0.5542 ریال3:35:14
0.5539 ریال3:32:06
0.5544 ریال3:29:05
0.5542 ریال3:28:13
0.5541 ریال3:24:05
0.5544 ریال3:22:04
0.5543 ریال3:21:14
0.5544 ریال3:18:04
0.5547 ریال3:15:04
0.5543 ریال3:14:14
0.5547 ریال3:12:04
0.5543 ریال3:08:06
0.554 ریال3:07:15
0.5539 ریال3:02:05
0.5542 ریال3:01:05
0.5543 ریال3:00:20
0.5543 ریال3:00:20
0.5542 ریال2:57:04
0.5543 ریال2:56:14
0.5541 ریال2:52:05
0.5538 ریال2:48:05
0.5546 ریال2:43:05
0.5551 ریال2:42:16
0.5548 ریال2:37:05
0.5561 ریال2:36:06
0.5557 ریال2:35:16
0.5557 ریال2:35:15
0.5561 ریال2:33:05
0.5552 ریال2:27:05
0.5553 ریال2:21:15
0.5552 ریال2:18:05
0.5553 ریال1:52:04
0.5554 ریال1:50:06
0.5554 ریال1:50:05
0.5553 ریال1:49:13
0.5554 ریال1:47:05
0.5551 ریال1:43:05
0.5553 ریال1:36:06
0.5551 ریال1:35:14
0.5551 ریال1:35:13
0.5553 ریال1:32:04
0.5554 ریال1:27:06
0.5559 ریال1:22:05
0.5556 ریال1:19:05
0.5554 ریال1:15:04
0.5559 ریال1:14:13
0.5554 ریال1:12:05
0.556 ریال1:08:05
0.5562 ریال1:07:15
0.5564 ریال1:02:05
0.5566 ریال1:01:05
0.5565 ریال1:00:20
0.5565 ریال1:00:18
0.5566 ریال0:57:05
0.5565 ریال0:56:15
0.5564 ریال0:52:05
0.5562 ریال0:47:05
0.5566 ریال0:42:15
0.5565 ریال0:37:05
0.5559 ریال0:36:04
0.5558 ریال0:35:14
0.5558 ریال0:35:14
0.5559 ریال0:32:06
0.5554 ریال0:29:05
0.5551 ریال0:28:15
0.5554 ریال0:27:05
0.556 ریال0:22:06
0.5557 ریال0:21:16
0.5558 ریال0:17:04
0.556 ریال0:15:05
0.5562 ریال0:14:14
0.556 ریال0:12:04
0.5561 ریال0:07:16
0.5564 ریال0:05:08
0.5564 ریال0:05:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی