شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/HKD Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار هنگ کنگ 7.7521 7.7516 7.7555 7.7538 (0.03%) 0.002 ۲۲:۲۲:۲۵
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 2.1104 2.1104 2.1114 2.1109 (0.02%) 0.0004 ۱۹:۰۷:۳۷
AUD/HKD 4.835 4.8123 4.9089 4.9089 (1.51%) 0.0732 ۲۲:۲۸:۳۷
ARS/HKD 0.1193 0.1191 0.1194 0.1194 (0.34%) 0.0004 ۲۲:۲۸:۳۷
BRL/HKD 1.5071 1.4833 1.5316 1.5293 (1.59%) 0.024 ۲۲:۲۸:۳۷
CAD/HKD 5.527 5.5096 5.5599 5.5543 (0.52%) 0.029 ۲۲:۲۸:۳۷
CHF/HKD 7.9837 7.971 8.0342 8.0342 (0.65%) 0.0515 ۲۲:۲۸:۳۶
CNY/HKD 1.0967 1.0967 1.1016 1.101 (0.3%) 0.0033 ۲۲:۲۸:۳۷
DKK/HKD 1.1284 1.1268 1.1368 1.1368 (0.71%) 0.008 ۲۲:۲۸:۳۷
EUR/HKD 8.422 8.3965 8.4865 8.4858 (0.74%) 0.0624 ۲۲:۲۸:۳۷
GBP/HKD 9.605 9.552 9.6674 9.6674 (1.21%) 0.1154 ۲۲:۲۸:۳۷
SGD/HKD 5.4389 5.4334 5.476 5.4731 (0.73%) 0.0397 ۲۲:۲۸:۳۵
NZD/HKD 4.6675 4.6283 4.7151 4.7151 (0.93%) 0.0436 ۲۲:۲۸:۳۶
JPY/HKD 0.0711 0.0711 0.0716 0.0716 (0.56%) 0.0004 ۲۲:۲۸:۳۷
KRW/HKD 0.6383 0.635 0.6412 0.6412 (0.77%) 0.0049 ۲۲:۲۸:۳۷
MXN/HKD 0.3227 0.3171 0.331 0.33 (4.07%) 0.0129 ۲۲:۲۸:۳۶
MYR/HKD 1.7842 1.7798 1.7907 1.7907 (0.27%) 0.0048 ۲۲:۲۸:۳۷
ZAR/HKD 0.4255 0.4221 0.4331 0.4303 (1.94%) 0.0082 ۲۲:۲۸:۳۵
INR/HKD 0.1019 0.1014 0.102 0.1016 (0.49%) 0.0005 ۲۲:۲۸:۳۷
NOK/HKD 0.7557 0.75 0.7634 0.7612 (0.71%) 0.0054 ۲۲:۲۸:۳۹
PHP/HKD 0.1536 0.1533 0.1537 0.1536 (0.07%) 0.0001 ۲۲:۰۷:۴۲
PLN/HKD 1.8589 1.8494 1.8655 1.864 (0.29%) 0.0053 ۲۲:۲۸:۳۹
RUB/HKD 0.1033 0.1033 0.1056 0.105 (1.74%) 0.0018 ۲۲:۲۸:۳۹
SAR/HKD 2.0611 2.0606 2.0632 2.0612 (0%) 0 ۲۰:۴۲:۴۴
SEK/HKD 0.7704 0.7681 0.7803 0.7803 (1.3%) 0.01 ۲۲:۲۸:۳۹
THB/HKD 0.2368 0.2361 0.2374 0.2374 (0.21%) 0.0005 ۲۲:۲۸:۳۵
TRY/HKD 1.1436 1.1432 1.1664 1.1644 (1.84%) 0.021 ۲۲:۲۸:۳۹
TWD/HKD 0.2574 0.2571 0.2582 0.2581 (0%) 0 ۲۲:۲۸:۳۷
VEF/HKD 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۴ دی
XAG/ARS 973.57 973.57 973.57 973.57 (0.26%) 2.54 ۰۳:۱۴:۱۰
XAG/AUD 24.02 24.02 24.02 24.02 (1.21%) 0.29 ۰۳:۱۴:۱۰
XAG/CAD 21.1624 21.1624 21.1624 21.1624 (0.59%) 0.1233 ۰۷:۱۴:۱۲
CNH/HKD 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 (0.01%) 0.0001 ۰۹:۱۴:۱۲
XAG/CNY 106.46 106.46 106.46 106.46 (0.56%) 0.59 ۰۹:۱۴:۱۲
XAU/HKD 12776.9 12776.9 12776.9 12776.9 (0.18%) 22.993 ۱۱:۱۴:۱۳
IDR/HKD 0 0.0005 0.0005 0.0005 (0%) 0 ۲۰ اسفند
XAG/HKD 116.8513 116.8513 116.8513 116.8513 (0.2%) 0.2355 ۱۰:۵۶:۱۳
XAG/INR 1151.19 1151.19 1151.19 1151.19 (0.97%) 11.02 ۱۰:۵۶:۱۳
XAG/IDR 0 2422.88 2422.88 2422.88 (0%) 0 ۱۲ اسفند
XAG/KRW 184.26 184.26 184.76 184.76 (0.75%) 1.37 ۱۵:۱۴:۳۲
XAG/MXN 362.55 362.55 362.55 362.55 (2.42%) 8.77 ۱۳:۵۶:۳۷
XAG/RUB 1129.27 1129.27 1129.27 1129.27 (1.02%) 11.49 ۱۳:۵۶:۳۷
XAG/SAR 56.98 56.98 56.98 56.98 (0.62%) 0.35 ۱۳:۵۶:۳۷
XAG/BRL 77.31 77.31 77.31 77.31 (1.36%) 1.05 ۰۷:۱۴:۱۲
XAG/CHF 464.0789 464.0789 464.0789 464.0789 (0.33%) 1.5188 ۱۰:۵۶:۱۳
XAG/EUR 13.89 13.89 13.89 13.89 (0.43%) 0.06 ۱۰:۵۶:۱۳
XAG/GBP 0 12.18 12.18 12.18 (0%) 0 ۲۰ فروردین
XAG/JPY 1641.16 1641.16 1641.16 1641.16 (0.37%) 5.97 ۱۰:۵۶:۱۳
XAG/TRY 102.2028 102.2028 102.2028 102.2028 (0.19%) 0.1908 ۱۰:۵۶:۱۳
XAG/USD 15.081 15.081 15.081 15.081 (0.42%) 0.063 ۱۰:۵۶:۱۳
XAG/ZAR 274.61 274.61 274.61 274.61 (0.23%) 0.64 ۱۰:۵۶:۱۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی