شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/HKD Ask

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار هنگ کنگ 0 7.7526 7.7541 7.7531 (0%) 0 ۱۶ فروردین
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 0 2.1107 2.1109 2.1108 (0%) 0 ۱۶ فروردین
AUD/HKD 0 4.6465 4.6519 4.6519 (0%) 0 ۱۶ فروردین
ARS/HKD 0 0.1195 0.1195 0.1195 (0%) 0 ۱۶ فروردین
BRL/HKD 0 1.4493 1.4589 1.4493 (0%) 0 ۱۶ فروردین
CAD/HKD 5.4846 5.4565 5.4847 5.4565 (0.36%) 0.0199 ۰۱:۴۲:۱۵
CHF/HKD 7.9534 7.9299 7.9534 7.9299 (0.19%) 0.0154 ۰۱:۴۲:۱۳
CNY/HKD 1.0935 1.0934 1.0935 1.0934 (0%) 0 ۰۱:۰۷:۱۳
DKK/HKD 1.1238 1.1219 1.1238 1.1223 (0.07%) 0.0008 ۰۱:۴۲:۱۴
EUR/HKD 8.3918 8.378 8.3918 8.378 (0.06%) 0.0053 ۰۱:۴۲:۱۶
GBP/HKD 9.5191 9.5115 9.605 9.5154 (0.94%) 0.0896 ۰۱:۴۲:۱۵
SGD/HKD 5.3889 5.3865 5.4385 5.3893 (0.05%) 0.0029 ۰۱:۴۲:۱۲
NZD/HKD 4.5495 4.5434 4.5534 4.5534 (0.22%) 0.0101 ۰۱:۴۲:۱۶
JPY/HKD 0.0715 0.0714 0.0715 0.0714 (0.28%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۶
KRW/HKD 0.6257 0.6255 0.6271 0.6271 (0.19%) 0.0012 ۰۱:۴۲:۱۶
MXN/HKD 0.3134 0.3105 0.3134 0.3106 (0.84%) 0.0026 ۰۱:۴۲:۱۴
MYR/HKD 1.78 1.7798 1.78 1.7799 (0.01%) 0.0001 ۰۱:۲۱:۱۵
ZAR/HKD 0.4079 0.4072 0.4084 0.4076 (0.12%) 0.0005 ۰۱:۴۲:۱۳
INR/HKD 0.1022 0.1015 0.1023 0.1022 (0.69%) 0.0007 ۲۳:۴۲:۱۷
NOK/HKD 0.7342 0.7313 0.7342 0.7321 (0.14%) 0.001 ۰۱:۴۲:۱۷
PHP/HKD 0.1525 0.1525 0.1529 0.1529 (0.33%) 0.0005 ۰۱:۲۱:۱۸
PLN/HKD 1.8323 1.8254 1.8323 1.8272 (0.16%) 0.003 ۰۱:۴۲:۱۷
RUB/HKD 0.1013 0.1012 0.1014 0.1014 (0.2%) 0.0002 ۰۱:۲۱:۱۸
SAR/HKD 2.0616 2.0613 2.0616 2.0613 (0%) 0 ۰۱:۴۲:۱۷
SEK/HKD 0.7621 0.761 0.7621 0.761 (0.12%) 0.0009 ۰۱:۴۲:۱۷
THB/HKD 0.2348 0.2348 0.2348 0.2348 (0.04%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۱۱
TRY/HKD 1.1515 1.1506 1.1527 1.151 (0.05%) 0.0006 ۰۱:۴۲:۱۷
TWD/HKD 0.2564 0.2563 0.2564 0.2563 (0%) 0 ۰۱:۲۱:۱۸
VEF/HKD 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۱۴ دی
XAG/ARS 934.37 934.37 934.37 934.37 (4.3%) 38.49 ۰۳:۱۴:۱۲
XAG/AUD 23.93 23.93 23.93 23.93 (5.37%) 1.22 ۰۳:۱۴:۱۲
XAG/CAD 0 19.7956 19.7956 19.7956 (0%) 0 ۱۴ فروردین
CNH/HKD 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 (0.15%) 0.0016 ۰۹:۱۴:۱۲
XAG/CNY 102.04 102.04 102.04 102.04 (0.28%) 0.29 ۰۹:۱۴:۱۲
XAU/HKD 12513.478 12513.478 12513.478 12513.478 (0.05%) 6.17 ۱۱:۱۴:۱۲
IDR/HKD 0 0.0005 0.0005 0.0005 (0%) 0 ۲۰ اسفند
XAG/HKD 111.3637 111.3637 111.3637 111.3637 (2.42%) 2.6334 ۱۰:۵۶:۱۴
XAG/INR 1091.31 1091.31 1091.31 1091.31 (2.2%) 23.5 ۱۰:۵۶:۱۱
XAG/IDR 0 2422.88 2422.88 2422.88 (0%) 0 ۱۲ اسفند
XAG/KRW 177.95 177.95 177.95 177.95 (3.47%) 5.97 ۱۰:۵۶:۱۴
XAG/MXN 353.63 353.63 353.63 353.63 (5.07%) 17.06 ۱۳:۵۶:۱۳
XAG/RUB 1101.78 1101.78 1101.78 1101.78 (0.34%) 3.71 ۱۳:۵۶:۳۰
XAG/SAR 54.13 54.13 54.13 54.13 (0.04%) 0.02 ۱۳:۵۶:۳۰
XAG/BRL 0 73.28 73.28 73.28 (0%) 0 ۱۴ فروردین
XAG/CHF 444.5992 444.5992 444.5992 444.5992 (4.99%) 21.1491 ۱۰:۵۶:۱۴
XAG/EUR 13.27 13.27 13.27 13.27 (4.82%) 0.61 ۱۰:۵۶:۱۴
XAG/GBP 11.7 11.7 11.7 11.7 (3.72%) 0.42 ۱۰:۵۶:۱۴
XAG/JPY 1556.7 1556.7 1556.7 1556.7 (2.83%) 42.79 ۱۰:۵۶:۱۴
XAG/TRY 96.9227 96.9227 96.9227 96.9227 (5.25%) 4.8376 ۱۰:۵۶:۱۴
XAG/USD 14.368 14.368 14.368 14.368 (2.56%) 0.359 ۱۰:۵۶:۱۴
XAG/ZAR 273.24 273.24 273.24 273.24 (9.23%) 23.1 ۱۰:۵۶:۱۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی