شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/HKD Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.8196 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.1804 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.1804 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 135 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.1804 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.73%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی