شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نقره / دلار هنگ کنگ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7751 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 127 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.7751 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.7751 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.7751 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی