شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

XAG/BRL Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.96%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی