شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

WIG

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,858 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,789.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,763.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,281.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 50,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,815.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.73%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی