شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

WIG

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,568 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 578.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,018 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,871.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52,160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11,013.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 54,729 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,582.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.01%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی