شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Warba Bank

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 243 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 42.78%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی