شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VTB Promising Investments

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.47%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی