شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Viet Nam Intl Bank

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,950 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,750 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,017 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,317 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,638 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.52%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی