شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Viet Nam Electrical

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,822 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 308 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,045 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.29%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی