شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VFMVN30

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,875 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,918 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,168 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,828 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,372 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,622 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.69%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی