شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بولیوار ونزوئلا / کرون سوئد تقاضا

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2020/01/11 1398/10/21 1398-10-21
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2019/12/04 1398/09/13 1398-09-13
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2019/12/03 1398/09/12 1398-09-12
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2019/11/30 1398/09/09 1398-09-09
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2019/11/13 1398/08/22 1398-08-22
0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 2019/10/29 1398/08/07 1398-08-07
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 2019/10/24 1398/08/02 1398-08-02
0.0761 0.0760 0.0761 0.0761 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص بولیوار ونزوئلا / کرون سوئد تقاضا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی