شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

VEF/QAR Ask

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2019/11/09 1398/08/18 1398-08-18
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2019/11/01 1398/08/10 1398-08-10
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2019/10/31 1398/08/09 1398-08-09
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2019/10/24 1398/08/02 1398-08-02
0.0318 0.0318 0.0318 0.0318 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص VEF/QAR Ask

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی