شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بولیوار ونزوئلا / کرون نروژ

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 2020/03/26 1399/01/07 1399-01-07
0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 2020/03/20 1399/01/01 1399-01-01
0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 2020/03/18 1398/12/28 1398-12-28
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2020/01/09 1398/10/19 1398-10-19
0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 2019/11/28 1398/09/07 1398-09-07
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2019/11/12 1398/08/21 1398-08-21
0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2019/10/29 1398/08/07 1398-08-07
0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 2019/10/28 1398/08/06 1398-08-06
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 2019/10/24 1398/08/02 1398-08-02
0.07 0.07 0.07 0.07 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص بولیوار ونزوئلا / کرون نروژ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی