شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بولیوار ونزوئلا / بولیویانو بولیوی تقاضا

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2020/01/03 1398/10/13 1398-10-13
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2020/01/02 1398/10/12 1398-10-12
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2019/12/31 1398/10/10 1398-10-10
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2019/12/24 1398/10/03 1398-10-03
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2019/12/18 1398/09/27 1398-09-27
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2019/11/14 1398/08/23 1398-08-23
0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 2019/11/13 1398/08/22 1398-08-22
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2019/10/26 1398/08/04 1398-08-04
0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2019/10/24 1398/08/02 1398-08-02
0.0617 0.0617 0.0617 0.0617 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2018/05/05 1397/02/15 1397-02-15

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص بولیوار ونزوئلا / بولیویانو بولیوی تقاضا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی