شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Vanguard Total World Stock

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 73 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.34 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.34 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.75%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی