شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Vanguard S&P Mid Cap 400 Growth

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 109 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.01 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.01 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.99%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی