شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Vanguard Mid-Cap Value

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 109 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.44%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی