شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Vanguard Mid-Cap Growth

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.63%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی