شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Vanguard Global Min Volatility

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.87%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی