iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Value Partners China Convergence F

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.07 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.07 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.07 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 187 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.07 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.39%