شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو اوروئوگه / بولیوار ونزوئلا تقاضا

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / بولیوار ونزوئلا 0 129093.0684 144957.1901 129093.0684 (0%) 0 ۵ اردیبهشت
پزو اروگوئه / دلار 0.0232 0.0229 0.0232 0.0232 (0.43%) 0.0001 ۲۳:۲۲:۱۲
درهم امارات / بولیوار ونزوئلا 53373.741 53373.741 53373.741 53373.741 (1.34%) 703.8734 ۰۱:۲۸:۱۸
دلار استرالیا / بولیوار ونزوئلا تقاضا 127831.5521 127783.186 130706.3727 130480.9155 (2.13%) 2717.0759 ۲۳:۳۵:۲۹
پزوی آرژانتین / بولیوار ونزوئلا تقاضا 2870.6732 2864.3401 2883.2967 2864.3401 (1.11%) 31.5243 ۱۸:۴۳:۰۳
پزو اوروئوگه / پزوی آرژانتین تقاضا 1.5921 1.5733 1.5921 1.5839 (0.5%) 0.0079 ۲۲:۴۲:۲۸
پزو اوروئوگه / بولیویانو بولیوی تقاضا 0.1627 0.1615 0.1627 0.1615 (0.62%) 0.001 ۲۲:۳۵:۳۱
بولیویانو بولیوی / بولیوار ونزوئلا تقاضا 28392.434 28351.3748 28392.434 28392.434 (1.34%) 374.4291 ۲۲:۳۵:۳۱
رئال برزیل / بولیوار ونزوئلا تقاضا 36529.238 36521.3078 37196.1517 36635.2275 (0.14%) 51.0733 ۲۳:۳۵:۳۰
پزو اوروئوگه / رئال برزیل تقاضا 0.1233 0.1227 0.124 0.1238 (0.49%) 0.0006 ۲۳:۳۵:۳۰
دلار کانادا / بولیوار ونزوئلا تقاضا 140486.7649 140445.9702 142758.1421 142400.4043 (1.37%) 1923.8403 ۲۳:۲۸:۳۶
فرانک سوییس / بولیوار ونزوئلا تقاضا 199694.8018 199663.8877 203540.0297 203466.0958 (1.88%) 3760.9872 ۲۳:۳۵:۳۱
پزو اوروئوگه / پزو شیلی تقاضا 19.07 18.69 19.14 18.7 (2.03%) 0.38 ۲۳:۲۸:۳۷
پزو شیلی / بولیوار ونزوئلا تقاضا 236.2635 235.9522 242.8312 242.7801 (2.76%) 6.5311 ۲۳:۳۵:۳۱
یوان چین / بولیوار ونزوئلا تقاضا 27344.3971 27344.3971 27441.2307 27433.7429 (1.67%) 449.9537 ۲۰:۰۸:۱۵
پزو اوروئوگه / پزوی کلمبیا تقاضا 86.9 85.58 87.04 85.65 (1.62%) 1.39 ۲۳:۲۱:۳۳
پزوی کلمبیا / بولیوار ونزوئلا تقاضا 52.4913 52.4643 53.0303 52.9864 (2.29%) 1.1873 ۲۲:۴۲:۳۰
کرون دانمارک / بولیوار ونزوئلا تقاضا 28520.0486 28520.0486 29163.6553 29157.1494 (2.25%) 640.674 ۲۳:۳۵:۳۱
یورو / بولیوار ونزوئلا تقاضا 212733.3707 212733.3707 217399.5751 217399.5751 (2.21%) 4704.8973 ۲۳:۳۵:۳۲
دلار هنگ کنگ / بولیوار ونزوئلا تقاضا 24949.6175 24948.1697 25289.2376 25288.7483 (1.36%) 338.9699 ۲۳:۲۱:۳۴
پزوی مکزیک / بولیوار ونزوئلا تقاضا 8662.3231 8662.3231 8868.6219 8848.4082 (2.13%) 184.9214 ۲۳:۳۵:۳۴
پزو اوروئوگه / پزوی مکزیک تقاضا 0.5203 0.5117 0.5219 0.5132 (1.36%) 0.007 ۲۳:۳۵:۳۴
کرون نروژ / بولیوار ونزوئلا تقاضا 19599.7593 19599.7593 20120.7716 20116.9521 (2.67%) 522.3541 ۲۳:۳۵:۳۴
دلار نیوزیلند / بولیوار ونزوئلا تقاضا 119454.5469 119454.5469 122070.3809 122050.776 (2.18%) 2605.9024 ۲۳:۳۵:۳۴
پزو اوروئوگه / سول پرو تقاضا 0.0799 0.0794 0.0799 0.0796 (1.01%) 0.0008 ۲۲:۵۶:۲۸
سول پرو / بولیوار ونزوئلا تقاضا 56826.0164 56817.7819 57140.7043 57016.07 (1.68%) 939.4543 ۲۳:۳۵:۳۴
زلوتی لهستان / بولیوار ونزوئلا تقاضا 48003.6534 48003.6534 48940.8631 48867.0596 (1.83%) 875.9095 ۲۳:۳۵:۳۴
پزو اوروئوگه / گورانی پاراگوئه تقاضا 155.14 153.84 155.14 153.87 (0.81%) 1.24 ۲۲:۳۵:۳۵
گورانی پاراگوئه / بولیوار ونزوئلا تقاضا 29.4524 29.4368 29.5092 29.5086 (1.53%) 0.4446 ۲۲:۲۸:۳۶
روبل روسیه / بولیوار ونزوئلا تقاضا 2726.0476 2724.6002 2793.0101 2783.9396 (2.07%) 56.4854 ۲۳:۳۵:۳۵
ریال عربستان / بولیوار ونزوئلا تقاضا 52189.4733 52172.1127 52217.2744 52172.1127 (1.3%) 670.8951 ۲۰:۴۳:۱۲
کرون سوئد / بولیوار ونزوئلا تقاضا 0 14391.953 14407.9028 14395.8121 (0%) 0 ۵ اردیبهشت
دلار سنگاپور / بولیوار ونزوئلا تقاضا 136232.8878 136232.8878 138521.6962 138458.107 (1.64%) 2230.0156 ۲۳:۳۵:۳۵
لیره ترکیه / بولیوار ونزوئلا تقاضا 28556.6735 28553.5125 28943.2143 28764.0125 (0.73%) 208.6035 ۲۳:۲۱:۳۶
دلار تایوان / بولیوار ونزوئلا تقاضا 6437.6522 6437.6522 6543.4984 6541.0969 (1.61%) 103.6589 ۲۳:۳۵:۳۵
پزو اوروئوگه / بولیوار ونزوئلا تقاضا 4564.073 4536.0888 4564.073 4536.6136 (0.73%) 32.7299 ۲۲:۳۵:۳۵
راند آفریقای جنوبی / بولیوار ونزوئلا تقاضا 0 7580.6104 7594.2126 7584.3387 (0%) 0 ۵ اردیبهشت
پزو اوروئوگه / یورو تقاضا 0 0.0208 0.0208 0.0208 (0%) 0 ۷ خرداد
پزو اوروئوگه / پوند انگلیس تقاضا 0 0.0188 0.0188 0.0188 (0%) 0 ۷ خرداد
پوند انگلیس / بولیوار ونزوئلا تقاضا 0 81.77 81.77 81.77 (0%) 0 ۱۷ مهر
پزو اوروئوگه / راند آفریقای جنوبی تقاضا 0 0.4615 0.4615 0.4615 (0%) 0 ۱۰ بهمن
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی