شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزو اوروگوئه / بولیوار ونزوئلا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 104.8011 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 334.8011 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,075 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,551.8011 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,387 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,239.8011 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 93.83%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی