شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UYU/PYG Bid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.5%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی