شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UTI Gold

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,853 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 127 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 245 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,679 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.27%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی