شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

USD/ZMW Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8744 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.8744 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.8744 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.8744 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.67%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی